B412410.711.f01 BRANDWEREND ALUMINIUM ROOSTER
         versie: 107  datum: 01-07-2014

       1 Fabrikaat: Renson Ventilation nv.
       2 Type: #
         \465 met schuine lamellen.
         \466 met horizontale lamellen. \.....
       3 #
         \Afmeting.....
       4 #
         \Luchtvolumestroom (dm3/s): .....
       5 #
         \Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2+a09) (klasse): .....
         \Brandwerendheid.....
       6 #
         \.....
       7 #
         \Uitvoering:
       8 #
         \- brandwerende kit en glaslatten.
         \- pleisterwerk naad-/voegafdichting.
       9 #
         \.....
       10 #
         \Bediening links: \Bediening rechts:
       11 #
         \.....
       12 #
         \Binnenrooster:
       13 #
         \- materiaal: aluminium.
       14 #
         \- oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
         \- oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
       15 #
         \- kleur (RAL): ..... \- kleur.....
       16 #
         \.....
       17 #
         \Toebehoren:
       18 #
         \- bevestigingsmiddelen: schroeven.
         \- bevestigingsmiddelen.....
       19 #
         \.....