Concreet stappenplan helpt gemeenten en woningcorporaties bij hitteaanpak

Interactieve handreiking over hitte in bestaande woningen

Hitte wordt een steeds groter probleem in onze gebouwde omgeving. Langere hitteperiodes zorgen ervoor dat woningen opwarmen en ‘s nachts niet genoeg kunnen afkoelen. Daarom heeft een consortium van TAUW, de Hogeschool van Amsterdam, RHDHV, Sweco en het RIVM de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar hitte in de woning. Het resultaat is een interactieve handreiking over hitte in bestaande woningen.

Concreet stappenplan voor gemeenten en woningcorporaties

De interactieve handreiking biedt een concreet stappenplan voor gemeenten en woningcorporaties om aan de slag te gaan met hitte in stedelijk gebied. De gebruiker wordt aan de hand van vragen door de handreiking geleid. Gemeenteambtenaren kunnen de handreiking volgen vanuit het sociale of fysieke domein. Medewerkers van woningcorporaties volgen de handreiking vanuit het domein beleid voor woningbouw.

Broosheidsindex

Een nieuwe tool in de handreiking is de Broosheidsindex. Deze kun je gebruiken om gebieden aan te wijzen waar relatief veel kwetsbare ouderen wonen. Broosheid komt vaak voor bij ouderen. Het is een breed begrip waarin sociale, lichamelijke, psychologische en omgevingsfactoren een rol spelen. Het verwijst naar een toenemende kwetsbaarheid doordat oudere mensen minder reserves hebben. Daardoor kunnen kleine kwaaltjes in combinatie met onschuldige ongelukjes makkelijk uitgroeien tot grote gezondheidsproblemen.

Hittelabel en schaduw-op-gebouwenkaart

Andere nieuwe tools in de handreiking zijn de schaduw-op-gebouwenkaart en het hittelabel. Met het hittelabel kun je per woning bepalen of het risico op oververhitting groot of klein is en welke maatregelen je kunt nemen om het label voor die woning te verhogen. De schaduw-op-gebouwenkaart toont hoeveel schaduw er op gebouwen valt. Een stappenplan in de handreiking beschrijft hoe woningcorporaties zelf zo’n kaart kunnen maken.

Beslisboom helpt om de urgentie te bepalen

Tot slot bevat de handreiking een beslisboom die helpt om te bepalen hoe groot de urgentie ergens is om hitte aan te pakken. Weet je de percentages broze mensen, schaduw op gebouwen en groen in de buurt? En weet je het percentage van de buurt waarin de gevoelstemperatuur op een hete dag boven de 35 graden is? Dan kun je de beslisboom doorlopen om de urgentie te bepalen. Deze beslisboom is een eerste aanzet om een integrale afweging te maken van hitteproblemen in de domeinen gebied, gebouw en gezondheid.

Bron: Kennisportaal Klimaatadaptatie    Foto: Whoisdenilo op Unsplash

« Overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie