Zomerhofkwartier wordt nieuwe klimaatbestendige stadwijk

Het nieuwe Zomerhofkwartier (ZOHO) wordt een klimaatbestendige stadswijk met nieuwe woningen en horeca. De wijk maakt een omslag van voornamelijk kantoor- en bedrijvengebied naar een combinatie van wonen en ruimte voor creatieve makers. Duurzaamheid en vergroening zijn het uitgangspunt van de vernieuwing van de wijk.

Het Zomerhofplein krijgt een groene make-over en daarnaast komt er 4.000 m2 aan groen openbaar dak. Ook komt er een centraal gelegen parkeervoorziening én mobiliteitshub waar deelauto’s en -fietsen kunnen worden gehuurd. In ZOHO komen circa 600 woningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen en 20 procent middeldure huur. De wijk wordt een levendige schakel tussen de binnenstad en het Oude Noorden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft het college van B&W het bestemmingplan vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Met het nieuwe ZOHO creëren we een nieuwe klimaatbestendige stadswijk; een levendig en duurzaam gebied met veel nieuwe betaalbare woningen, sportvoorzieningen, horeca en ruimte voor creatieve makers. Het Zomerhofplein wordt omgetoverd tot een groene oase én er komt een openbaar dakpark waar iedereen van kan gaan genieten.”

Duurzaam en klimaatadaptief

Klimaatadaptatie en klimaatbestendigheid is een belangrijke factor bij het ontwikkelen van het nieuwe ZOHO. Door het groene daklandschap van 4.000 m2 en een groene inrichting van Zomerhofplein wordt hittestress gereduceerd en de luchtkwaliteit verbeterend door het opvangen van stikstof en fijnstof. Het regenwater wordt bijvoorbeeld opgevangen met retentiekratten op de daken. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt om de daktuinen te bewateren in droge periodes. Wethouder Zeegers: “Juist ook in het centrum moeten we werken aan klimaatbestendigheid. Daarom gaan we in dit gebied aan de slag met innovatieve manieren om water op te vangen, te zorgen voor verkoeling en hittestress te lijf te gaan.” De ontwikkelcombinatie van Leyten en Stebru gaat de herontwikkeling realiseren.

Beeldmateriaal: Door ontwikkelcombinatie Leyten-Stebru

« Overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie