Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Met meer dan 100 jaar ervaring is Chubb Fire & Security een innovatieve, kwalitatief hoogwaardige dienstverlener in Nederland op het gebied van veiligheids- en beveiligingsoplossingen. Oplossingen die geheel worden afgestemd op het risicoprofiel, de wensen van de klant, specifieke kenmerken van het te beveiligen object en het beschikbare budget.


Chubb Fire & Security zal, door het adviseren en leveren van effectieve integrale veiligheidsoplossingen, mensen en goederen beschermen tegen onveilige situaties zoals brand, inbraak, overval, vandalisme en procesverstoring.
Het hele beveiligingstraject kan bij Chubb Fire & Security worden ondergebracht. Van het in kaart brengen van mogelijke risico’s, advies over de optimale beveiligingsoplossing, installatie van de systemen, aansluiting op de alarmcentrale tot aan het laten uitvoeren van service en onderhoud aan zowel elektronische beveiliging als blusmiddelen en noodverlichting.

Contactgegevens

Chubb Fire & Security B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Nederland

Bedrijf

Chubb Fire & Security voorziet de Nederlandse markt van een producten- en dienstenassortiment voor inbraaksignaleringssystemen, camera-observatiesystemen, toegangscontrolesystemen, brandpreventie, branddetectie en brandbestrijding evenals opleiding en veiligheidstrainingen.
Chubb Fire & Security levert diverse typen noodverlichting en brandblussers zoals (sproei)schuimblussers, poederblussers en koolzuursneeuwblussers.
Het Chubb Fire & Security dienstenpakket wordt gecompleteerd door het aanbieden van de verschillende opleidingen, service en consultancy evenals beheer op afstand vanuit de alarmcentrales.

Certificeringen en erkenningen:
 • NEN-EN-ISO 9001 NL (KIWA);
 • NEN-EN-ISO 9001 ENG (KIWA);
 • VCA** (KIWA);
 • Borg Technisch Beveiligingsbedrijf (KIWA);
 • Leverancier VBB Sprinklersystemen (KIWA);
 • Onderhoudsbedrijf VBB Sprinklersystemen (KIWA);
 • Componenten Blustoestellen (VEBON);
 • BRL K21022 Leveren en onderhouden Blusgassystemen (KIWA);
 • Speciale Blussystemen (VEBON);
 • BMI Branddetectiebedrijf - Leveren (KIWA);
 • BMI Branddetectiebedrijf – Onderhouden (KIWA);
 • BMI Opsteller basisontwerp deelgebied 1-1 (KIWA);
 • REOB Slangsystemen (KIWA);
 • REOB Onderhoud droge blusleidingen (KIWA);
 • REOB Blustoestellen (KIWA);
 • Rijkstypekeur Blustoestellen (KIWA);
 • Bronze Statement (FIRA).

Leveringsprogramma

Leveringsprogramma:
 • Brandblussystemen;
 • Branddetectie;
 • Brandslanghaspels en blussers;
 • Noodverlichting;
 • Training en consultancy;
 • Service en onderhoud;
 • Inbraakbeveiliging;
 • Toegangscontrole;
 • Camerabeveiliging;
 • Terreinbeveiliging;
 • Alarmcentralediensten;
 • Service op afstand.

Milieu en gezondheid

Milieu

Chubb Fire & Security vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen wij door de Environment, Health & Safety (EH&S) doelstellingen die ons moederbedrijf United Technologies (UTC) hanteert na te streven. Doordat de verschillende Research & Development (R&D) afdelingen binnen UTC over de gehele wereld met elkaar samenwerken, zijn wij in staat nieuwe (milieuvriendelijkere en duurzamere) producten te ontwikkelen en onze afvalverwerking op een correcte wijze te beheren.
Chubb Fire & Security’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): De Triple-P benadering.

MVO maatregelen
Duurzaam ondernemen betekent dat Chubb Fire & Security de zorg voor het milieu, de zorg voor het welzijn van onze medewerkers en de zorg voor de samenleving integreren in de bedrijfsactiviteiten. MVO maatregelen die binnen Chubb Fire & Security geïmplementeerd zijn

 
Op het gebied van People:

 • Code of Ethics (gedragscode);
 • Employees Benefit;
 • Social return;
 • Sponsoring.

Op het gebied van Planet:

 • Milieuprogramma
  Jaarlijks stelt de EH&S manager samen met de directie een milieuprogramma op. Het doel van het milieuprogramma is de huidige milieudoelstellingen en -taakstellingen inzichtelijk te hebben en na te streven. Een doelstelling is het terugdringen van CO2-uitstoot en het reduceren van afval.
 • Productieprocessen
  Binnen elk procesonderdeel van Chubb Fire & Security worden de volgende onderwerpen vastgelegd:
  • Emissies naar de lucht;
  • Lozingen op het oppervlaktewater;
  • Behandeling van afvalstoffen (chemische- en overige afvalstoffen);
  • Verontreiniging van de bodem;
  • Het gebruik van energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen;
  • Geluidshinder;
  • Overige plaatselijke milieu- en samenlevingsaangelegenheden.
 • Duurzaam inkopen
  De milieu- en sociale aspecten van een aan te schaffen product of dienst speelt binnen Chubb Fire & Security een belangrijke rol. Wij houden o.a. rekening met CO2-uitstoot, afval, arbeidsomstandigheden en mensenrechten.
 • Duurzaam verwerken
  Chubb Fire & Security besteedt veel aandacht aan het milieu tijdens en na een project. Wij zetten alleen gecertificeerde afvalverwerkers in die alle afvalstromen controleren en zorgdragen voor een milieuverantwoordelijke verwerking. Daarnaast zijn onze medewerkers opgeleid om tijdens de werkzaamheden de duurzaamheid van het proces en installaties te blijven monitoren.

Op het gebied van Profit:

 • FIRA Rating System
  Chubb Fire & Security maakt gebruik van het FIRA Rating System© om de duurzaamheid van haar organisatie te definiëren en te structureren. Chubb Fire & Security is brons gecertificeerd in het FIRA Rating System©. Samen met FIRA bouwen wij aan een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij de intentie hebben uitgesproken te werken naar ‘Zilver’.
 • Wagenpark
  In de EH&S doelstellingen van UTC is een richtlijn opgenomen dat de CO2-uitstoot moet worden beperkt. Om aan deze doelstelling te voldoen, naast dat ons wagenpark voldoet aan de Euro-5 norm, zijn onze auto’s voorzien van een Voertuig Informatie Systeem (VIS). Dit systeem verzamelt gegevens over het gebruik van een auto door een ingebouwde centrale unit (GPS-module) en display.

Gezondheid

De ARBO-doelstellingen zijn gericht op de veiligheid van medewerkers en inleenkrachten; er zijn voorzieningen getroffen op basis van het VCA-gecertificeerd veiligheidssysteem.

Het bevorderen van veiligheid op de werkplek

UTC’s bedrijfsbrede arbeidsomstandigheden- en milieubeleid (EH&S) stelt dat UTC "niet tevreden zal zijn totdat op al haar werkplekken de gevaren beheerst zijn, haar medewerkers gevrijwaard blijven van letsel en gezondheidsschade, haar producten en diensten veilig zijn, en haar inzet en betrokkenheid bij de bescherming van het natuurlijke milieu ongeëvenaard zijn.
Ter bevordering van de succesvolle integratie van het UTC EH&S-beleid heeft Chubb Fire & Security diverse methoden voor risicobeheersing toegepast. Significante verbeteringen in veiligheidsstatistieken gedurende de afgelopen vijf jaar, met inbegrip van een reductie in letsels en een afname van de incidenten die medische behandeling vereisen, zijn het resultaat van grondige oorzaak analyses en snelle integratie van preventiestrategieën ter vermindering van letsels en dodelijke ongevallen.
Er zijn procedures en werkstandaarden ontwikkeld voor alle aspecten van het bedrijf die zijn gekwalificeerd als hoog risico. Zo heeft Chubb Fire & Security constante aandacht voor traditionele veiligheidsprogramma's, zoals machineveiligheid, ergonomie en valbeveiliging. Een brede en snelle aanpak van veiligheidsproblemen, verbetering van communicatie en verhoogde betrokkenheid van werknemers hebben geleid tot een veiligere werkomgeving voor werknemers en een hoger veiligheidsbewustzijn.

Toepassing

Beveiligingsproducten voor toepassing in vele branches en sectoren, waaronder:

 • Scheep- en luchtvaart;
 • (petrochemische) industrie;
 • Defensie;
 • Overheid;
 • Computercentra;
 • Elektriciteitscentrales;
 • Distributiebedrijven;
 • Zorgsector;
 • Kantoren;
 • Fabrieken;
 • Scholen;
 • Universiteiten;
 • Winkelcentra;
 • Magazijnen;
 • Winkels;
 • Woonhuizen en musea.

Levering en betaling

Levering en betaling

Volgens Algemene Leveringsvoorwaarden Chubb Fire & Security B.V.
Logistiek

 • Transport: weg- en luchttransport;
 • Verpakking: in karton op pallets verpakt;
 • Opslag: FIFO-opslagsysteem (First-In-First-Out);
 • Levertijd: productafhankelijk.

Voorwaarden

Volgens opgave leverancier Chubb Fire & Security B.V.

Levering

Door leverancier Algemene Leveringsvoorwaarden Chubb Fire & Security B.V.

Leveringsgebied

Nederland.

Service

Projectie, deskundig advies, tekeningen, begeleiding, service en onderhoud en keuring.

Garantie

Volgens Algemene Leveringsvoorwaarden Chubb Fire & Security B.V.

Referenties

Referentie adressen

Een aantal van de meest recent uitgevoerde projecten zijn:

 • Deloitte;
 • Tata Steel;
 • Rijksoverheid.

Contactgegevens

Algemene bedrijfs-, goederen- en verkoopadres

Chubb Fire & Security B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
 

Informatie- en factuuradres

Chubb Fire & Security
Postbus 2896
3500 GW Utrecht

Tel: (088) 112 40 00

E-mail: info@chubbfs.nl
Internet: www.chubbfs.nl