Nieuw totaalconcept voor houten gevelbekleding met Plan@Wood

Plan@Wood: Ketenpartners slaan handen ineen voor houten gevelconcept.

Hout, verduurzaming, verf, montage en onderhoud. Nog altijd worden deze elementen gezien als aparte onderdelen bij het samenstellen van een houten gevel.

Foreco, Drywood Coatings, Lenferink MVA en Arch Timber Protection slaan daarom de handen ineen voor Plan@Wood, een totaaloplossing voor houten gevelprojecten.
Huidige trends en regelgeving vragen om meer samenwerking en betere afstemming van onderdelen en technieken. Door betere afstemming is het mogelijk een grotere milieuwinst te realiseren met een fraaie uitstraling en garantie ten aanzien van de brandveiligheid.

Optimale samenwerking

Houten gevels zijn bepalend voor de uitstraling van een gebouw. Daarnaast is het hout een belangrijk aandachtspunt bij de brandveiligheid. De prestatie op het gebied van uitstraling en brandveiligheid zijn afhankelijk van de samenwerkende partijen in de keten. Optimalisatie van de samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten draagt zorg voor een maximale prestatie aan de gevel. Een slechte houtkeuze met een goed verfsysteem levert nog altijd een slecht resultaat, en dat geldt voor alle onderdelen.

Juiste houtkeuze

Naast de houtkeuze kan de behandeling van hout tot WaxedWood een groot verschil maken in de levensduur en uitstraling van de gevel. Doordat het hout is verduurzaamd en tegelijkertijd een wax in het hout wordt gebracht gaan hout en coating langer mee. De waterafstotende werking zorgt voor vermindering van het krimp- en zwelgedrag waardoor het hout en de coating minder snel beschadigen. Ook zorgt de verduurzaming ervoor dat zelfs bij beschadigingen van de coating het hout beschermd is tegen biologische aantasting.

Brandveiligheid

Ondanks de brandbaarheid van hout kan het als een brandveilig materiaal worden toegepast. Door de behandeling van hout tot SafeWood kan houten gevelmateriaal, met een coating van Firestain, voldoen aan de eisen van Euroklasse B. Met een waterdampbestendige brandvertragende behandeling voldoet het basis materiaal aan de eisen voor CE-markering. Doordat coatings vaak een bijdrage leveren aan de brandvoortplanting was het nodig om een speciale coating te ontwikkelen. Drywood Coatings ontwikkelde daarvoor Firestain, een semi-filmvormende beits voor de afwerking en het onderhoud van brandvertragend hout. Deze beschermt tegen het uitlogen van de brandvertraging.

Waarborging

Stichting Garantieverlening Veredeld Hout (SGVH) borgt de activiteiten van Plan@Wood. Via de SGVH worden projectcontracten afgesloten die garant staan voor de levering, montage, onderhoud en eventueel hergebruik van houten gevels. De onafhankelijke SGVH staat borg voor de contracten, waardoor de klant niet afhankelijk is van de individuele bedrijven. Hiermee worden geveleigenaren volledig ontzorgd en is de uitstraling en veiligheid gegarandeerd.

Milieuwinst

Naast de technische invulling van houten gevelbekleding biedt Plan@Wood ook mogelijkheden ten aanzien van CO2-opslag, gebruik van biobased en/of hergroeibare materialen, hergebruik en biodiversiteit. Deze mogelijkheden hebben betrekking tot de levering van de gevel én op de inspanningen gedurende onderhoud, vervanging en hergebruik. Hierbij worden doelstellingen geformuleerd op gebruik van verschillende houtsoorten, ontwikkeling van cascaderingsmogelijkheden en gebruik van biologische onderhoudsproducten. Daarnaast is er gelegenheid om een koppeling te maken met initiatieven voor natuurbehoud zoals REDD+.

 
planatwood.nl

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie