Duurzaam bouwen met NedZink

Voor alle typen geldt dat de lange levensduur en het onderhoudsvrije karakter het NedZink-materiaal uitermate geschikt maakt voor duurzaam bouwen.

Het productgamma van NedZink biedt naast het vertrouwde walsblanke titaanzink ook een selectie gekleurd zink. De gepatineerde uitvoeringen NedZink NOVA en NedZink NOIR zijn uitgebreid met de zinkvarianten NedZink NUANCE met een blauwe, rode of groene kleurnuance.


Milieuprofiel

Zink heeft een uitstekend milieuprofiel door een lage CO2 footprint en het feit dat meer dan 95% van het bouwzink gerecycled wordt, zonder kwaliteitsverlies. Het bouwzink wordt door een netwerk van  inzamelaars, door de relatief hoge metaalwaarde, ingezameld en daadwerkelijk volledig hergebruikt.


Bij het productieproces voor de vervaardiging van het NedZink-materiaal wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Hierbij gaat het om een efficiënte inzet van productiemiddelen, onderhoud en reparatie én besparingen op materiaal, arbeid en grondstoffen. Zo wordt bijvoorbeeld restafval opnieuw opgenomen in de cyclus zodat er geen zink wordt verspild. NedZink neemt ook deel aan het MJA-convenant, waarbij d.m.v. een efficiëntieplan energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzame bedrijfsvoering.


De juiste verwerking van materiaal

Bij de toepassing van zink is een juiste verwerking van het materiaal van belang. NedZink ondersteunt
de gebruiker met persoonlijke adviezen en een uitgebreide website en documentatie. Een juiste verwerking leidt immers tot efficiënt materiaalgebruik en tevens is de lange levensduur gegarandeerd. In dit kader is ook een productselector toegevoegd aan de website. Hiermee kan de ontwerper onder andere Autocad tekeningen van de gewenste NedZink producten genereren voor de BIM systematiek. BIM fungeert als een gedeelde kennis- en informatiebron waardoor integrale, duurzame beslissingen genomen kunnen worden tijdens het ontwerp en gedurende de levenscyclus.
 

« Nieuws overzicht