Trends en innovatie op het gebied van isolatie volgens Isobouw

'Zolang de kosten voor extreem dunne isolatie, lambda 0,015 of lager, zo hoog blijven als ze nu zijn, kunnen we beter kiezen voor het gebruik van isolatie die naast het isoleren ook nog een andere gebruiksfunctie kan vervullen'

Gerard Eilers: 'Ik ben projectmanager R&D. De vraag die ik wil stellen aan mijn collega isolatiefabrikanten is: Hoe gaan we er samen voor zorgen dat het beperken van de energie, die nodig is voor de warmtevraag, het belangrijkste item blijft om de doelstellingen van meer CO2 reductie te behalen? Waarbij we vooral moeten kijken naar de al bestaande woningvoorraad.'


Welke trends & innovaties op gebied van isolatie zijn er in jouw branche en wat gaan die ontwikkelingen betekenen voor jouw branche?

'Voor renovatie geldt sinds september de subsidieregeling voor woningeigenaren en VvE. Deze subsidie krijgt men als er energiebeperkende maatregelen worden genomen in de woning. Bijvoorbeeld het na-isoleren van het dak, vloer of wand. Maar ook zijn er subsidies voor bijv. het installeren van balansventilatie. Breng je je huis op nieuwbouwniveau dan zijn de subsidies aanzienlijk hoger. Hierdoor zie je een trend naar hogere isolatiewaardes voor renovatie. Dit houdt in dat de aansluitingen tussen de verschillende bouwdelen anders worden dan wat men gewend is. Dit is een kans voor de branche om met slimme details de beste kwaliteit te bieden. 


Voor nieuwbouw komt de BENG-norm eraan. Deze stapt af van de EPC met een dimensieloos getal en wordt opgedeeld in 3 indicatoren: Energiebehoefte (een kWh/m2 vloeroppervlak/ jaar indicatie), fossiel energieverbruik (kWh/m²) en het aandeel hernieuwbare energie (%). Dit sluit beter aan bij de trias energetica: Eerst de energie vraag zoveel mogelijk beperken, maximaal gebruik maken van hernieuwbare bronnen en het zo efficiënt mogelijk inzetten van fossiele brandstoffen. Dit allemaal voor de warmtevraag van het huis (bij een standaard verbruik).
De discussie die nu speelt is: Hoe moet de energiebehoefte duidelijk worden en hoe kunnen we deze te bepalen? Gaan we de EPC berekening aanpassen zodat deze getallen naar voren komen of kiezen we voor een andere methode zoals bijvoorbeeld de PHPP methode. 
Verder; wat moet de energiebehoefte zijn? De eerste afgegeven waarde voor woningbouw is nu 25 kWh/m². Deze is voor bepaalde woningtypes moeilijk te halen met de huidige bouwmethodes en isolatiewaardes. Zeker voor de gevel geeft dit lastige details. De kansen die dit biedt zijn als we bijvoorbeeld isolatiemateriaal ook gaan zien als constructiemateriaal, zoals we al sinds jaar en dag doen op het hellende dak.' 


Welke EPC waarde is volgens jou het hoogst haalbare met isolatie? Welke rol spelen jullie producten spelen in het behalen van die waarde?


'Stel; je hebt een woning met een EPC van 0,4. Als je in de EPC-berekening de Rc verhoogt van het huidige Bouwbesluit-niveau (Rc 6.0) naar  bijvoorbeeld Rc 10, win je hiermee 3 honderdste punten. Verhoog je bij dezelfde woning naar een denkbeeldige Rc van 100, zak je vervolgens nog maar 2 honderdste punten. Bij de PHPP methode wordt veel beter gekeken naar de totale bouwschil, zoals goed isolerende kozijnen en ramen, compact bouwen, oriëntatie t.o.v. de zon, luchtdichting en balansventilatie. Zijn ook deze aspecten goed dan zal in basis de energiebalans van het huis ook goed zijn.
Er is een optimum tussen het verbruik van energie voor de warmtevraag en de dikte van de isolatie. Dit is echter per project anders omdat de overige elementen een groot aandeel hebben in de beste schil. Dit zal in de BENG methode ook beter naar voren (moeten) komen.'


Wordt  “dunne” isolatie de ultieme vorm van isolatie of zou dat juist isolatie als draagconstructie zijn?

'Zolang de kosten voor extreem dunne isolatie, lambda 0,015 of lager, zo hoog blijven als ze nu zijn, kunnen we beter kiezen voor het gebruik van isolatie die naast het isoleren ook nog een andere gebruiksfunctie kan vervullen. Airpop, oftewel EPS, is hiervoor uitermate geschikt. In Nederland en de ons omliggende landen zijn al legio voorbeelden hiervan. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld producten zoals SIPS of Airpop “legostenen” die ook een constructieve functie hebben.' 


Hoe dragen jullie producten bij aan de opdracht van bouwers om energieleverende woningen te bouwen?

'Middels onze producten kunnen wij de primaire energievraag zoveel mogelijk beperken. Hierdoor is de energie die het huis opwekt meestal meer dan dat het huis verbruikt. Ook kunnen de kosten verlaagd worden omdat er minder energie opgewekt hoeft te worden.' 


Kun je een (recent) bijzonder project omschrijven, waarin (één) van jullie product(en) een belangrijke rol vervult?

'Een actueel lopend project is van Stichting Elkien. In hun ambitie de woningportefeuille energieneutraal te renoveren is deze corporatie gestart met een van de grootste energie neutraal projecten in Nederland. Samen met drie bouwbedrijven en 3 vastgoedonderhoudsbedrijven is Elkien ketenpartners gaan zoeken om hierover mee te denken. Via BMN bouwmaterialenhandel en keten Súdwest Fryslân (Jorritsma Bouw en Talen Vastgoedonderhoud) kwam ook IsoBouw in beeld.


Het idee is om de schil zo goed mogelijk aan te pakken en later middels installaties de woning Nul Op de Meter te maken. Om de schil te optimaliseren heeft bureau Nieman gerekend met de PHPP methode en luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd. Aangezien het om renovatie gaat weet de bouwer nooit precies wat hij tegen gaat komen. Daarom is het erg lastig en duur om met prefabelementen een huis in te pakken. De voorgevel gaat vaak nog wel, op misschien een erker of overstek na. Maar de achterkant met aanbouwtjes etc. is vaak zeer lastig. De producten die IsoBouw levert zoals de SlimFix RenoTwin dakplaten voor het na-isoleren van het hellende dak en de SlimFort gevelisolatie voor geventileerde gevelsystemen zijn slimme isolatiebouwstenen. Hiermee kan de bouwer alle details snel oplossen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.' 

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie