IsoBouw maakt NOM betaalbaar

Een gehanteerd uitgangspunt bij het NOM-bouwconcept is een minimale bouwtijd door de montage van prefabgevels en -daken.

Echter, het bedenken en realiseren van deze kant-en-klaar oplossingen kost het bouwbedrijf veel energie en geld. Hier ligt een belangrijke belemmering voor het slagen van de door de overheid opgelegde renovatie-opgave. Het traject met geprefabriceerde gevels en daken is veel te duur! Dit heeft niet alleen te maken met de grote investeringen die nodig zijn om geprefabriceerde bouwdelen te maken. Geprefabriceerd renoveren maakt het bouwproces complex. Een lang traject van ontwerp, werkvoorbereiding, meermaals onderlinge afstemming van de partijen en productie van de projectspecifieke elementen gaat vooraf aan de daadwerkelijke levering van de prefab-bouwdelen. En we weten allemaal: Tijd kost geld! Op de bouwplaats is bovendien geen ruimte meer voor aanpassingen. Dit leidt vaak tot gebrekkige detailleringsoplossingen tussen de bouwdelen die technische/bouwfysische problemen tot gevolg hebben, extra faalkosten dus.


Het Premium Partner Concept 

De IsoBouw-gedachte om conceptueel te bouwen is anders, met lagere kosten en vooral een veel snellere doorlooptijd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is niet de levering van een geprefabriceerde gebouwschil, maar van snel en simpel verkrijgbare standaardproducten die snel via de normale distributiekanalen op de bouwplaats geleverd worden. 
Waar zit dan het verschil met de traditionele bouwwijze? Door de samenwerkende producenten van bouwproducten heeft integrale productontwikkeling plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in totale gevel- en dakconcepten bestaande uit slimme ‘legostenen’. Samen met andere leveranciers, aannemers en architecten zijn op basis van de nieuwste technologieën innovatieve oplossingen bedacht met losse componenten, die optimaal op elkaar worden afgestemd. Het resultaat: Een slimme combinatie en ontwikkeling van standaardproducten waarmee de gebouwschil flexibel, snel en tegen lage kosten gerenoveerd kan worden. Oftewel, een perfect functionerende totaaloplossing voor het dak, de gevel of een combinatie van beide.


Deze samenwerking tussen de betrokken partijen noemt IsoBouw het “Premium Partner Concept’. Doelstelling van deze werkwijze is niet het bedenken van dure geprefabriceerde oplossingen. Doel is om samen met geselecteerde partners het beste bouwtechnische en bouwfysische resultaat te bereiken tegen de laagst mogelijke kosten. Zo wordt de beoogde energiebesparing ook daadwerkelijk bereikt en wordt nul-op-de-meter renoveren betaalbaar.
 

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie