Omlaag met het energieverbruik, omhoog met dat zonnepaneel!

Zonnepanelen en zonnecollectoren plaatsen, mag dat vergunningsvrij?

Of het nu uit ideologische overweging gebeurt of vanwege de potentiële kostenbesparingen, zonnepanelen op daken en gevels zijn een hot item. Ze verschijnen overal, maar mag dat zomaar?

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit benoemt zonnepanelen en zonnecollectoren niet als zodanig, maar volgens het Bouwbesluit geldt sowieso dat aan eisen voor veiligheid en gezondheid voldaan moet worden. Ook met het Burgerlijk Wetboek moet rekening gehouden worden; overleg van tevoren met uw buren om te voorkomen dat zij over uw zonnepanelen struikelen.

Wel of niet een vergunning nodig

Of er een omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van zonnepanelen en/of zonnecollectoren is eenvoudig te checken met de vergunningschecker op het digitale Omgevingsloket. Het is goed mogelijk om zonder vergunning een deuk in de elektra- of gasrekening te slaan door middel van een zonnepaneel of zonnecollector.

Plat dak

Wanneer de afstand tussen de dakranden en een opstelling met zonnecollectoren of zonnepanelen tenminste zo groot is als de hoogte van de zonnecollectoren of  -panelen en de installatie voor het opslaan van warm water (boilervat) of omzetten van elektriciteit (omvormer) onderdeel zijn van de collector of het paneel óf wanneer deze delen van de installatie in een bouwwerk komen te staan, kan vergunningsvrij een installatie met zonnepanelen of zonnecollectoren op een plat dak worden geplaatst. Met “in een bouwwerk” wordt bedoeld, dat boilervat of omvormer onder het dak in hetzelfde gebouw worden geplaatst.

Wanneer de afstand tussen dakranden en de opstelling met zonnecollectoren of zonnepanelen kleiner is dan de hoogte van de zonnecollectoren/zonnepanelen, is de plaatsing wél omgevingsvergunningsplichtig. Ook wanneer zonnecollectoren of zonnepanelen op een monument of pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht kan de plaatsing omgevingsvergunningsplichtig zijn. Hiervoor kan het beste de betreffende gemeente geraadpleegd worden.

Hellend dak

Bij plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren op een hellend dak is plaatsing vergunningsvrij, wanneer:

  • De collectoren/panelen binnen het dakvlak liggen;
  • Dezelfde hellingshoek hebben als het dakvlak;
  • De collectoren/panelen direct op het dak liggen;
  • De installatie voor het opslaan van warm water of omvormen van elektriciteit onderdeel van de installatie op het dak zijn of opgenomen in het bouwwerk
  • En het betreffende pand geen monument is en/of geen onderdeel van een beschermd stads- of dorpsgezicht.

 

Op muren en glazen en andere dwaze plekken

Op alle andere vlakken van een gebouw, inclusief de grond, is voor de plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren in principe wel een omgevingsvergunning nodig. Het aanbrengen van zonnepanelen op de gevel, als zonwering of als balkonafscheiding kan dus niet zomaar.

Een eerste stap is het raadplegen van het bestemmingsplan. Wanneer de geplande installatie in het achtertuingebied valt, niet hoger is dan 5 meter en voldoet aan de planologische regels uit het bestemmingsplan, kan het zijn dat de gemeente hierop een uitzondering maakt. Meer informatie daarover kunt u bij de betreffende gemeente opvragen.

Wanneer uw voorgenomen bouwplannen binnen het bestemmingsplan passen, kan een omgevingsvergunning verleend worden. Onderdeel van de omgevingsvergunning is ook, dat de plaatsing moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. De aanvraag voor de omgevingsvergunning kunt u indienen bij de gemeente, of via het digitale Omgevingsloket.

« Nieuws overzicht