Centrale en decentrale ventilatie

Centrale en decentrale ventilatiesystemen hebben elk na- en voordelen

Als gesproken wordt van centrale ventilatie dan wordt bedoeld dat vanuit één plek in het gebouw of de woning de ventilatie van de vertrekken wordt aangestuurd. Spreekt men van decentrale ventilatie, dan wordt elk vertrek afzonderlijk geventileerd.

Gebalanceerde ventilatie kan zowel centraal als decentraal worden opgelost. Niet alleen kan de ventilatie vanuit één centrale unit worden aangestuurd, waarbij de vertrekken elk hun eigen schakelaar hebben en dus onafhankelijk van elkaar worden geventileerd. Ook kan per vertrek een decentrale ventilatie-unit met gebalanceerde ventilatie worden opgenomen.

Centrale ventilatie

Centrale ventilatiesystemen verzorgen vanuit een centrale plek in de woning de ventilatiebehoefte voor de verschillende verblijfsruimten, zoals de slaapkamers en de woonkamer. Het toestel bevindt zich vaak op zolder. Centrale ventilatie op utiliteitsniveau maakt onderdeel uit van de luchtbehandeling. De gehele luchtbehandelingskast wordt vaak op het dak of in een aparte ruimte opgesteld.

Voordelen

 • Minder energieverliezen door centrale regeling;
 • In aanschaf in zijn geheel goedkoper dan decentrale ventilatie;
 • Een centraal ventilatiesysteem met slechts één unit vraagt minder onderhoud.

Nadelen

 • Regeling minder intuïtief voor gebruikers;
 • Bij slecht onderhoud en een slecht ingeregeld systeem kan het geluidsoverlast soms tot uitschakeling leiden;
 • Bij renovatie moeilijker in te bouwen;
 • In combinatie met warmteterugwinning moet een bypass aangelegd worden, zodat 's zomers geen lucht wordt aangevoerd die te warm is.

 

Decentrale ventilatie

Met een decentraal natuurlijke ventilatiesysteem wordt het binnenklimaat op vertrekniveau beïnvloedt. Elke ventilatie-unit functioneert lokaal en onafhankelijk. Natuurlijke toevoer van verse buitenlucht stroomt door een doorvoer in de muur in een platte kast achter de radiator. Eerst wordt de lucht naar beneden geleid. Aan de onderzijde sluit de kast aan op de radiator, waardoor de lucht weer tussen de radiatorplaten naar boven stroomt. De radiator verwarmt op deze manier de buitenlucht. Een automatische regeling zorgt ervoor dat de gewenste hoeveelheid verse lucht constant wordt gehouden.

Voordelen

 • Minder energieverliezen; 
 • Eenvoudig systeem dat per ruimte geplaatst kan worden, intuïtievere bediening;
 • Past in renovatieconcepten zonder al te veel sloopwerk;
 • Minder ruimtebeslag ten gevolge van lange luchtkanalen en centrale systemen;
 • Meer comfort door minder tocht nabij gevel;
 • Minder geluidsoverlast.

Nadelen

 • Als een geheel huis decentraal wordt geventileerd, vraagt het in vergelijking met een centraal systeem meer onderhoud.

Decentrale natuurlijke ventilatie past in de ventilatiesystemen A en C. De decentrale ventilatiesystemen worden toegepast in nieuwbouw, maar zijn vanwege hun eenvoudige toepassing ook geschikt voor bestaande bouw en utiliteitsbouw.

Waardering in EPN

Energiebewust ventileren betekent gecontroleerd ventileren. Daarvoor moet het luchttransport onder controle gebracht worden door op de juiste plaats de noodzakelijke luchthoeveelheden toe en af te voeren.

Gelijkwaardigheidsverklaringen

Op dit moment worden lokale natuurlijke en mechanische ventilatie-units niet in de energieprestatienorm gewaardeerd. Om decentrale (gebalanceerde) ventilatiesystemen mee te laten tellen in de EPC-berekening kunt u bij VLA (Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten) een gelijkwaardigheidsverklaring opvragen.

« Nieuws overzicht