Subsidie warmtepompen gaat wijzigen

Aan lucht-water warmtepompen wordt per 1 feb. 2018 minder subsidie toegewezen.

Iedereen die overweegt om een lucht-water warmtepomp te installeren, doet er goed aan om daarmee haast te maken. Per 1 januari en per 1 februari 2018 wijzigen namelijk een aantal criteria bij de toewijzing van subsidies voor lucht-water warmtepompen.


Lucht-water warmtepompen

De subsidie voor warmtepompen ligt nu tussen € 1000 en € 2.500, afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Die bedragen zijn grotendeels gebaseerd op het thermisch vermogen van de warmtepompen. Maar in dit thermisch vermogen valt soms ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-water warmtepompen het subsidiebedrag lager uitvalt. Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 februari 2018 worden ingediend.


Deskundige installateur

Maar om aanspraak op die subsidie voor de aanschaf van warmtepompen te kunnen maken, moet er per 1 januari 2018 ook een bewijs worden aangeleverd dat de warmtepomp geïnstalleerd is door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn (deze regeling geldt overigens voor alle subsidies voor duurzame energie installaties). Dus om nog op tijd te zijn, moet ook vóór 1 februari de aanschaf van de warmtepomp al afgerond zijn. 


Meer informatie

Lees er meer over op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland, Subsidie voor warmtepompen.
 

« Nieuws overzicht