Energiezuinig ja, maar niet ten koste van gezond binnenklimaat en comfortabel wonen

'Energieprestatie is belangrijk maar een gezond en comfortabel binnenklimaat staat voorop in woningen, kantoren, zorginstellingen en scholen.'

Nul op de meter is een relatief nieuw begrip in de bouw- en installatiewereld. Het heeft alles met energiebesparing te maken van met name nieuwbouw. Om de eisen van nul op de meter woningen te kunnen halen zullen verschillende leveranciers goed moeten samenwerken. Van CV-ketels tot dakisolatie, het heeft allemaal invloed op het energieverbruik in een woning. Roel Berlaen, communicatieverantwoordelijke van Renson gaf zijn visie op Nul op de meter en hoe Renson dit wil aanpakken in 2018:


Wat betekent ‘Nul op de meter’ precies volgens jullie en waarom is dit begrip zo belangrijk?

'Nul op de meter is voor Renson synoniem voor ‘energieneutraal bouwen’, een begrip dat verankerd zit in de vele nieuwe productontwikkelingen en totaalconcepten waarmee de trendsetter in ventilatie, zonwering en terrasoverkappingen uitpakt. Op het vlak van duurzaamheid is energie-efficiëntie natuurlijk een prioriteit in het bouwproces, alleen mag dat voor Renson niet ten koste gaan van een gezond en comfortabel binnenklimaat in woningen, kantoren, zorginstellingen en scholen. Isoleren en luchtdicht bouwen zijn absoluut belangrijk om de energiefactuur binnen de perken te houden, maar tegelijk moeten we ook op zoek naar betaalbare en efficiënte technieken die er tegelijk ook voor zorgen dat – zeker nu we gemiddeld 85% van onze tijd binnenshuis doorbrengen – we ook gezond en comfortabel kunnen wonen en werken.'


Hoe kun je er voor zorgen dat ‘de nul op de meter’ daadwerkelijk wordt gehaald?

'In mijn vorig antwoord verwees ik al naar degelijk isoleren en luchtdicht bouwen. Dat zijn ontegensprekelijk de meest gekende methoden om energieneutraal te kunnen bouwen. Maar daar stopt het niet bij: hernieuwbare energie vindt z’n toegang tot de technieken in gebouwen (zo ook in ventilatie) en ook zonwering speelt een steeds belangrijkere rol in de energiezuinigheid van een gebouw. Door de zon in warme dagen buiten te houden nog voor die het glas bereikt, slaag je erin om de binnentemperatuur ook in de zomer draaglijk te houden. Daar waar koeling anders opnieuw een fikse extra kost zou opleveren op de energiefactuur. Ook natuurlijke koeling (door ’s nachts grotere hoeveelheden koelere lucht binnen te halen) kan op dezelfde manier bijdragen om gratis te koelen in warme perioden.'

Wat betekenen de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld voor de huidige productlijnen die jullie aanbieden?

'Renson anticipeert zoveel als mogelijk op de steeds strenger wordende eisen op het vlak van energie-efficiëntie. Dat maakt dat het vraaggestuurde ventilatiesysteem C+ daar intussen perfect op afgestemd is. Door enkel daar en dan te ventileren wanneer dat nodig is in huis, is energiezuinig ventileren kinderspel geworden, zonder daarvan te hoeven wakker liggen. Het systeem monitort de binnenluchtkwaliteit 24/7 aan de hand van sensoren die het CO2-, VOC- en vochtniveau detecteren. Op basis daarvan beslist de ventilatie-unit automatisch waar en hoeveel er geventileerd moet worden. Wanneer iedereen uit werken is, daalt het ventilatie-niveau dan ook naar het minimum, bij een douche of bad wordt enkel in de badkamer extra geventileerd en ’s nachts kan zelfs extra geventileerd worden in de slaapkamer voor een gezonde nachtrust. Een nieuwe generatie vraaggestuurde ventilatie (Healthbox 3.0) is nu ook aangesloten, niet alleen om het de installateur gemakkelijker te maken bij de installatie en inregeling, maar ook om de bewoner bewust te maken van het belang van een kwalitatief binnenklimaat en hem aan te tonen hoe de ventilatie daar toe bijdraagt.

Ook op het vlak van zonwering wordt steeds vooruit gekeken om te voldoen aan alle eisen ivm nieuwbouwwoningen. Renson streeft ernaar om buitenzonwering zo snel mogelijk in het ontwerp mee op te nemen om het ook esthetisch zo mooi mogelijk te kunnen integreren in de look & feel van elk gebouw. Want dat we overtuigd zijn van het nut van buitenzonwering hoeft geen betoog. Dynamische buitenzonwering zoals doekzonwering heeft het grote voordeel dat je in de winter toch kan blijven genieten van de gratis zonnewarmte via zongerichte raampartijen. En dat terwijl je het in de zomer binnenshuis aangenaam fris houdt met de doekzonwering naar beneden.'


Hoe kunnen jullie producten bijdragen aan de milieueisen die voor Nul op de meter woningen worden gesteld?

'Vraaggestuurd ventileren scoort sowieso hoog op energie-efficiëntie, maar nog een stap verder gaat het wanneer die vraaggestuurde ventilatie ook gecombineerd wordt met hernieuwbare energie in het E+ ventilatiesysteem. Uit de afgevoerde, vervuilde ventilatielucht wordt dan de warmte gerecupereerd om – gemengd met aangevoerde buitenlucht – te dienen voor sanitair warm water of ruimteverwarming. 

Zoals eerder vermeld krijgt ook buitenzonwering een steeds belangrijkere rol in het energiebeheer van een gebouw. Dynamische buitenzonwering (in de vorm van doekzonwering / screens of structurele zonwering, lees: luifels boven het raam of lamellen voor het raam) heeft het grote voordeel dat grote raampartijen in de winterperiode een maximum aan zonnewarmte kunnen binnenlaten (wat de stookkosten in bedwang houdt), terwijl in de zomer de zon buiten tegengehouden wordt voor een comfortabele binnentemperatuur. In dat geval komen er geen exuberante koelkosten om de hoek loeren.

Ventilatieve koeling is nog zo’n Renson-oplossing die kan voorkomen dat koelkosten in warme periodes de pan uitswingen. De grote hoeveelheden koelere lucht die via raamroosters (’s nachts, wanneer het ’s zomers afkoelt) binnen gehaald worden, worden opgeslaan in de massa van het gebouw en ’s anderendaags terug afgegeven om de temperatuur mee te helpen dalen.'

Welke factoren zijn volgens u doorslaggevend voor het succes van Nul op de meter nu en in de toekomst? 

'Energie-efficiëntie is één ding, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat mensen ook en vooral gezond en comfortabel willen wonen. Niemand is gebaat bij een ‘gesloten doos’ om in te leven, waar het risico op schimmels, vochtophoping, allergieën enzovoort groot wordt als isoleren en luchtdicht bouwen niet gepaard gaat met continu en efficiënt ventileren. Eenmaal warmte trouwens binnen zit in zo’n goed geïsoleerde en luchtdicht gebouwde woning, geraakt die ook amper nog buiten. En daar komt ook het veranderend klimaat om de hoek piepen: met de stijging van het aantal warme dagen per jaar zijn koelkosten flink op weg om de stookkosten bij te benen. Vandaar dat ook efficiënte zonwering en natuurlijke koeling een belangrijke rol zullen spelen om daarop te anticiperen.'


 

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie