Door de toenemende isolatie-eisen is een duidelijke verschuiving te zien naar isolatiesystemen met een hogere Rc-waarde

'IsoBouw speelt hierop in met nieuwe bijpassende concepten die NOM betaalbaar houden.'

‘Nul op de meter’ is een gebouw dat over het gehele jaar gezien gemiddeld genomen geen energie heeft gebruikt voor verwarming en voor de algemene energiebehoefte van een gemiddeld gezin. Het uiteindelijk doel is om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland komt van de bebouwde omgeving. IsoBouw is als isolatiespecialist nauw betrokken bij de trend ‘Nul op de meter’ en weet hoe isolatiematerialen kunnen bijdragen om deze duurzaamheidseis te behalen. Gerard Sleegers, marketing manager van IsoBouw legt uit:


'Een manier om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te krijgen is door te zorgen dat gebouwen zo energiezuinig mogelijk worden gebouwd of gerenoveerd. Een andere manier is, dat je materialen gebruikt die een zo’n laag mogelijke impact op de aarde hebben. ‘Nul op de meter’ betekent niet dat de energievraag nul is. In feite kan de energiebehoefte nog steeds hoog zijn. Deze behoefte kan bij ‘Nul op de meter’ gecompenseerd worden door bijvoorbeeld veel zonnepanelen toe te passen.' 


Trias Energetica

'Ons inzien is een betere benadering van ‘Nul op de meter’ het volgen van de trias energetica. Hierbij is de eerste stap het beperken van de energievraag. Stap 2 is het gebruik van hernieuwbare energie en stap 3 is een efficiënt gebruik van fossiele energie. Stap 1 betekent een optimaal ontwerp van de gebouwschil: Een goede oriëntatie t.o.v. de zon, compact gebouwd, een goede luchtdichting met een WTW ventilatiesysteem, ramen en deuren met een lage U-waarde en hoge zontoetreding en met name een goede isolatie met een hoge Rc waarde. Bij een optimale gebouwschil hoef je bijna geen verdere installatietechnieken toe te passen. Deze installaties hebben overigens, in tegenstelling tot isolatiemateriaal, jaarlijks onderhoud nodig en moeten na verloop van tijd vervangen worden.'      


Hoe kun je er voor zorgen dat ‘de nul op de meter’ daadwerkelijk wordt gehaald?

'Er zijn vele wegen die het behalen van ‘Nul op de meter’ mogelijk maken. Wij hanteren het principe dat de best bespaarde energie de niet gebruikte energie is. Dit betekent dus beperking van de energievraag door het ontwerp en realisatie van een optimale gebouwschil. Door het nemen van deze basisstap van de trias energetica hoeft er bijna alleen energie worden opgewekt voor het verbruik van de bewoners.' 


Wat betekenen de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld voor de huidige productlijnen die jullie aanbieden?

'Door de toenemende isolatie-eisen zien wij een duidelijke verschuiving naar isolatiesystemen met een hogere Rc-waarden en de toepassing van renovatiesystemen. IsoBouw speelt hierop in door de ontwikkeling van nieuwe bijpassende concepten. Voordelige isolatiesystemen die voldoen aan alle eisen die nu en in de nabije toekomst worden gesteld en die de invulling van de verhoogde eisen betaalbaar houden.'


Hoe kunnen jullie producten bijdragen aan de milieueisen die voor Nul op de meter woningen worden gesteld?

'Voor ‘Nul op de meter’ worden geen extra eisen gesteld met betrekking tot de milieuprestaties van de toegepaste materialen. Natuurlijk wel als het gaat om de energetische prestatie. Wat betreft de milieuprestaties behoren de producten van IsoBouw tot de beste in de markt. Dit betekent dat de belasting op de aarde van de producten erg laag is. Dit is wetenschappelijk aangetoond met diverse DUBO-keurmerken. Alle isolatiesystemen van IsoBouw worden gemaakt met Airpop (EPS) dat voor 98% uit lucht bestaat en voor 100% te recyclen is. Dus onze producten zijn al circulair.' 


Welke factoren zijn volgens u doorslaggevend voor het succes van Nul op de meter nu en in de toekomst? 

'Het succes van de ‘Nul op de meter’ hangt af of er verder gekeken wordt dan een huis volhangen met zonnepanelen en hopen dat de salderingsregeling nog even blijft. Men zal er voor moeten kiezen om het huis in eerste instantie zo energiezuinig mogelijk te maken en daarna pas te kijken welke installaties nodig zijn om in de beperkte energievraag te voorzien. Alleen dan is het ‘Nul op de meter’-concept een goed uitgangspunt om de CO2 uitstoot van de bebouwde omgeving te verminderen.' 

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie