Rookwarmteafvoer, RWA

Elke seconde die mensen bij brand de gelegenheid biedt om veilig weg te komen, telt

Rookwarmteafvoer speelt een belangrijke rol in de brandveiligheid van gebouwen. De grote openingen in het dak of de overkapping voeren tijdens brand de hitte en de rook af. Daardoor wordt de grootste reden waarom mensen overlijden bij brand, namelijk verstikking door rook, aanzienlijk verkleind. Ook worden de vluchtroutes langer toegankelijk en zichtbaar gehouden met rookwarmteafvoer. Doordat RWA de rook en de hitte op deze manier actief controleert, is het voor de brandweer gemakkelijker om de brand te bestrijden.

Maximale afmetingen

Het CCV heeft in een publicatie de vraag centraal gesteld of de grootste opening van 3 meter voor rookwarmteafvoer, zoals gesteld in NEN 6093, mag worden overschreden. Er zijn namelijk grotere RWA-systemen op de markt én de norm biedt de gelegenheid om met grotere afmetingen te testen. Het onderzoek levert op dat het is toegestaan om de maximale afmeting van 3 meter te overschrijden, als aan alle andere voorwaarden uit de norm wordt voldaan en als de rookluiken in het rooksegment min of meer evenredig zijn verdeeld. Lees voor meer gedetaileerde informatie de publicatie.

Gelijkwaardigheid

In projecten waar grote open ruimtes centraal staan zoals atria, of waarin te lange vluchtroutes ontstaan waarmee van het Bouwbesluit wordt afgeweken, kan men een beroep doen op basis van gelijkwaardigheid. Die gelijkwaardigheid kan onder andere met rookwarmteafvoer, gecombineerd met een brandmeldinstallatie, worden bereikt.

Product vinden?

>> RWA - Brandventilatiesystemen op NBD-Online

>> Brandwerende dakluiken op NBD-Online

Meer informatie

NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties

NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages

BRL-K21025 Beoordelingsrichtlijn Rookbeheersystemen - Erkenningsregeling voor het ontwerp, installatie en nazorg van rookbeheersingsystemen

« Nieuws overzicht