Download gratis de white paper "Brandmeldinstallaties"

Basiskennis Bouwkunde "Brandmeldinstallaties" maakt inzichtelijk waar, wanneer en welke soort rookmelders en brandmelders worden toegepast

Een brandmeldinstallatie is een installatie die zo tijdig mogelijk brand signaleert, zodat vervolgens actie kan worden ondernomen.

Brandmeldinstallaties bestaan uit diverse typen melders, een meldcentrale en diverse alarmerings- en besturingsmogelijkheden, voor toepassing in de utiliteitsbouw en eenvoudige brandmeldinstallaties voor toepassing in de woningbouw.

Gratis white paper

Vraag nu gratis de white paper over brandmeldinstallaties aan, met daarin onder meer de onderwerpen:

  • Puntmelders en lijnmelders;
  • Optische melders, infrarood melders;
  • Handbrandmelders;
  • Stralingsmelders, ultraviolet melders;
  • Verbrandingsgasmelders.

Vraag hier gratis de white paper "Brandmeldinstallaties" aan.

« Nieuws overzicht