Eisen voor luchtverversing

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de minimale capaciteit voor luchtverversing in verblijfs-ruimtes en verblijfsgebieden

In nieuwbouwprojecten moeten de ventilatievoorzieningen voor luchtverversing aan bepaalde eisen in het Bouwbesluit voldoen. In het kort vatten we deze eisen voor je samen.

 
Voorschriften voor luchtverversing

We gaan in het kader van centrale luchtbehandeling en mechanische ventilatie nader in op artikel 3.29, waarin de volgende minimale luchtverversingcapaciteiten (volgens NEN 1087) worden geëist:

 • Verblijfsgebied: ≥ 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s;
 • Verblijfsruimte: ≥ 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s;
 • Verblijfsgebied en een verblijfsruimte:
  Benodigde capaciteit per persoon (volgens tabel 3.28)
   

  Functie

  dm3/persoon

  Bijeenkomstfunctie, kinderopvang

  6,5

  Bijeenkomstfunctie, andere bijeenkomstfunctie

  4

  Celfunctie, cel

  12

  Celfunctie, ander verblijfsgebied

  6,5

  Gezondheidszorg, bedgebied

  12

  Gezondheidszorg, ander verblijfsgebied

  6,5

  Industriefunctie

  6,5

  Kantoorfunctie

  6,5

  Logiesfunctie, in logiesgebouw

  12

  Logiesfunctie, andere logiesfunctie

  12

  Onderwijsfunctie

  8,5

  Sportfunctie

  6,5

  Winkelfunctie

  4

 • Een opstelplaats voor een kooktoestel: ≥ 21 dm³/s;
 • Toiletruimte: ≥ 7 dm³/s;
 • Badruimte:  ≥ 14 dm³/s.

De capaciteit voor luchtverversing voor meer dan een bepaald verblijfsgebied mag niet kleiner zijn dan de hoogste waarde die geëist wordt voor elk afzonderlijk verblijfsgebied, en mag niet kleiner zijn dan 70% van het totaal van de waarden voor de verblijfsgebieden die op dezelfde voorziening zijn aangewezen.

Meer informatie

>> NEN 1087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
>> Bouwbesluit afdeling 3.6 Luchtverversing
>> Bouwbesluit aansturingtabel 3.28
>> Bouwbesluit afdeling 3.7 Spuivoorziening

>> Terug naar Basiskennis Installaties, Mechanische ventilatie
>> Terug naar Basiskennis Installaties, Centrale luchtbehandeling
« Nieuws overzicht