Hefdeuren

Hefdeuren schuiven rechtstandig in zijn geheel langs de wand omhoog

Hefdeuren zijn deuren die in zijn geheel opgehesen worden. Hefdeuren schuiven met een elektrische aandrijving van kabels met rollen over twee rails die verticaal langs de deur zijn bevestigd. De deur is met tenminste 2 staalkabels over kabelschijven aan contragewichten uitgebalanceerd opgehangen. De contragewichten schuiven in kokers of met rollen in de rails. De deuren zijn van aluminium, staal of hout, mogelijk voorzien van glasopeningen. Uitvoeringen met loopdeuren zijn ook mogelijk.

Gelede hefdeuren

Gelede hefdeuren bestaan uit secties die achter elkaar naar boven worden getrokken. Het optrekken gebeurt met een kettingaandrijving. Iedere sectie hangt met de uiteinden aan rollenkettingen ingebouwd in verticale rails. Stijfheid wordt verkregen in gesloten stand doordat de secties elkaar dan fixeren. De deur is voorzien van afdichtingen rondom. De gelede hefdeuren worden toegepast bij geringe hoogte boven (achter) de gevelopening. Verder is de opbouw hetzelfde als bij een ééndelige hefdeur.

Ketting- of kabelophanging

Voor wat betreft deuren met een kabel- of kettingophanging zoals hefdeuren kan het volgende worden opgemerkt. Staalkabels zijn minimaal 5 mm in doorsnede en bestaan uit een geheel. Staalkabels zijn bevestigd met wigklem, taluritklem of door splitsen en omwikkelen van staaldraad. De middellijn van kabelschijven en trommels is tenminste 20 maal de middellijn van de kabel. Kabelschijven zijn volgens uitvoeringsvoorschriften zodanig van vorm dat de kabel niet uit de schijf kan lopen. Kabeltrommels die dragend zijn, zijn voorzien van eindflenzen waarvan de hoogte aan de trommelzijde driemaal de kabeldiameter bedraagt.

Draaipunten en ondersteuningen van hefarmen, geleiderollen en dergelijke zijn als kogellager of rollager uitgevoerd of als as met bus van degelijk lagermateriaal. Deuren met een verticale of gecombineerde sluitbeweging (sectionaaldeuren) zijn voorzien van een vanginrichting. Indien kettingen worden toegepast bestaan deze uit rollenkettingen en gallse kettingen (DIN 8150).

Glazen vlakken in deuren zijn uitgevoerd in veiligheidsglas of draadglas met oppervlaktes kleiner dan 1 m2, met uitzondering van schuif- en draaideuren waarvan de glasopening beneden 3 meter is aangebracht en bij toepassing van kunststof beglazing.

Afmetingen

Hefdeuren zijn ééndelig of geleed, met sectiehoogtes van 500-1.000 mm. De dikte van de panelen kan 40-150 mm bedragen. Het geheel kan ongeveer 25 m2 groot zijn, met een maximale hoogte van ongeveer 5 meter.

Brandwerendheid

Hefdeuren kunnen brandwerend zijn uitgevoerd en bezitten dan een brandwerendheid van 60 minuten (EI) tot 280 minuten (EW). Branddeuren en brandwerende deuren moet voldoen aan de eisen volgens het Bouwbesluit (NEN 6068 en NEN 6069) en getoetst worden volgens NEN-EN 1634-1NEN 6064 en/of NEN-EN 13501-1.

Lees er meer over in dit artikel >> Veiligheidsprestaties brandwerendheid EN 1634-1

De in de praktijk toegepaste bedrijfsdeuren zijn altijd automatisch sluitend met een smeltzekering of uitgevoerd met een rookdetector en kleefmagneet.

Toepassing

Hefdeuren worden toegepast indien een brandwerende of isolerende deur is gewenst. De afdichting kan met extra voorzieningen optimaal worden uitgevoerd. Doordat hefdeuren rechtstandig langs de wand omhoog schuiven, kan een kraanbaan tot vlak achter de deuropening kan komen. Alternatieve toepassingen van hefdeuren zijn hefhekken en sluisdeuren.

Foto's

Foto 1 Euro-deur BV (hefhek)

Foto 2 Keersluis Diemen by Frederik Balhuizen (Own work) [CC BY-SA 3.0 nl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)], via Wikimedia Commons

« Nieuws overzicht