Binnenzonwering

Bij binnenzonwering speelt het esthetische aspect een grote rol

Onder binnenzonwering vallen gordijnen, vitrage, jaloezieën (horizontale lamellen), lamellengordijnen (verticale lamellen), rolschermen of rolgordijnen (weefsel of folie), plissé-jaloezieën (ook wel vouwgordijnen of harmonicaschermen genoemd).

Gordijnen

Hoewel in principe alle gordijnen min of meer zonwerend kunnen zijn, worden in deze tekst alleen gordijnen behandeld die speciaal gefabriceerd zijn ten behoeve van de functie zonwering.
Het zonwerende effect wordt doorgaans bewerkstelligd door een op de naar buiten gerichte zijde opgebrachte aluminiumcoating of een sterk reflecterende witte coating. De naar het vertrek gekeerde zijde kan daarbij in elk gewenst uiterlijk worden uitgevoerd.

Gordijnen zijn eenvoudig aan te brengen met redelijke zonwerende eigenschappen en beperkte regelbaarheid. De voornaamste toepassingsgebieden zijn de woningbouw en bedrijfsruimten, waar ook om andere redenen dan zonwering de aanwezigheid van gordijnen gewenst is.

Vitrage

Voor vitrage geldt hetzelfde als hetgeen hiervoor bij gordijnen is genoemd. Het zonwerend effect wordt bij vitrage tevens bepaald door de verhouding tussen het mazenoppervlak en het totale oppervlak. Om deze reden is zonwerende vitrage meestal fijnmazig geweven met een relatief groot "dicht" oppervlak.

Aangezien de behoefte aan zonwering vaak samenvalt met de behoefte aan ventilatie, komt het in de praktijk nogal eens voor dat zonwering gebruikt wordt voor een open raam. Bij toepassing van zonwerende gordijnen en vitrage, alsmede bij rolgordijnen, plissé en in mindere mate ook bij jaloezieën, kan de zonwering hierdoor opwaaien en gaan klapperen.

Deze typen zijn daarom minder geschikt voor toepassing voor beweegbare ramen.

 
Jaloezieën

Deze binnenzonwering is samengesteld uit een metalen bovenbak en horizontale aluminium lamellen of kunststof lamellen, die op regelmatige afstand van elkaar zijn opgehangen in een kantelbaar ladderband of -koord. Door bediening van het tuimel - en ophaalmechanisme in de bovenbak worden de lamellen met het ladderband gekanteld c.q. met trekkoorden opgehaald of neergelaten. Bediening vindt plaats met behulp van ophaalkoorden, stang en slinger of elektromotor. De lamellen zijn in diverse breedten leverbaar.

Ten behoeve van het strak hangen van de jaloezie is de onderste lamel meestal verzwaard uitgevoerd. Jaloezieën kunnen, indien voorzien van zijgeleiding, ook in schuine gevel- of dakvlakken worden toegepast.

Vaste jaloezieën, d.w.z. jaloezieën die niet opgetrokken kunnen worden, vinden ook hun toepassing in afwijkende lichtopeningen van gebouwen, zoals lichtkoepels, lichtstraten, serres, e.d. Regeling van het binnenvallende zonlicht vindt dan plaats door het kantelen van de op dragers aangebrachte lamellen.

Jaloezieën zijn een van de meest toegepaste typen binnenzonwering met als voordelen: veelzijdige regelmogelijkheden, toepasbaar als visuele afscherming en eenvoudig aan te brengen.

Lamellengordijnen

Dit type zonwering wordt ook wel verticale jaloezie, reepgordijn of gordijnjaloezie genoemd.

Het bestaat uit een metalen railconstructie waarin op regelmatige afstand van elkaar verticale lamellen zijn opgenomen van aluminium, kunststof of met kunststof verstijfd weefsel.
De lamellen zijn gezamenlijk om de verticale as draaibaar, waardoor de werking ingesteld kan worden.

Bij alle fabrikaten is het geheel als een gordijn vanaf een zijde of vanuit het midden terzijde te schuiven.
Door toepassing van een boven- èn onderrail kan een lamellengordijn ook in schuine gevel- of dakvlakken worden toegepast. Uitvoeringen met geknikte of gebogen rail zijn leverbaar.

Lamellengordijn worden behalve als zonwering ook vaak toegepast als vervanging van een gordijn of als visuele afscheiding binnen een ruimte. De decoratieve werking en de goede regelmogelijkheden zijn belangrijke eigenschappen.

Rolschermen of rolgordijnen

Dit zijn verticaal voor de glasopening aan een ronde buis opgehangen schermen.
Het scherm kan bestaan uit een textielweefsel of een kunststoffolie met opgedampte aluminiumlaag.

Het gordijn kan worden opgerold door een veermechanisme in de buis te deblokkeren.

Door toepassing van een zijgeleiding kunnen rolgordijnen ook in schuine gevel- of dakvlakken worden toegepast.
Een afwijkende uitvoering is het houtweefselgordijn, waarbij het weefsel bestaat uit een ketting van textieldraden (verticaal) en een inslag van houtstrips (horizontaal).

Dit type gordijn kan worden opgerold door de twee draden, die in een lus om het gordijn hangen, op te trekken. Rolschermen of rolgordijnen werken ongeveer hetzelfde als plissé-jaloezieën: het uiterlijk wijkt echter duidelijk af door het vlakke doek.

Plissé-jaloezieën

Dit zijn verticaal ophaalbare schermen, bestaande uit textielweefsel of dun geperforeerd karton, die in opgetrokken toestand harmonicagevouwen zijn en in neergelaten toestand een bijna vlak scherm vormen.

Bij de uitvoering met textielweefsel is op de naar het raam gekeerde zijde soms een dunne aluminiumlaag opgedampt ter verhoging van de reflectie.

Het scherm kan ook in elke gewenste tussenstand worden geplaatst door het ophaalkoord op een kikker of met behulp van een ingebouwde koordrem vast te zetten. Uitvoeringen met elektrische bediening zijn leverbaar. De schermen kunnen met behulp van de nodige hulpstukken ook in schuine gevel- of dakvlakken of in niet-rechthoekige gevelopeningen worden toegepast.
Dubbelwandige uitvoeringen zijn leverbaar, waarbij de zwaardere uitvoeringen ook in horizontaal beweegbare uitvoering leverbaar kunnen zijn (overeenkomstig lamellengordijnen).

Plissé-jaloezieën worden veel toegepast bij niet te grote ramen waarbij tevens de functie van visuele afscherming belangrijk is. Toepassing bij afwijkende raamvormen is in veel gevallen mogelijk. Het zig-zag gevouwen scherm is ook in dubbelwandige uitvoering leverbaar. De zonwerende eigenschappen zijn afhankelijk van de reflectie van het naar buiten gekeerde oppervlak, zodat de schermen met een opgedampte reflectielaag de beste resultaten geven.

Terug naar Basiskennis Bouwkunde Buitenzonweringen, algemeen
« Nieuws overzicht