Duurzaam waterverbruik

Kunnen we anders met ons drinkwater omgaan?

De zomer van 2018 stond in het teken van hittegolven. Dat heeft ons weer doen beseffen hoe belangrijk water is. Er werden niet voor niets richtlijnen gelanceerd over het sproeien van tuinen. De meeste mensen zetten namelijk de kraan open om de uitgedroogde geraniums en vergeelde gazons van drinkwater te voorzien. Als in de toekomst zomers met hogere temperaturen over een langere periode inderdaad werkelijkheid worden, dan loont het dus om alternatieven te zoeken voor onze omgang met water.

Soorten water

Door water in een aantal categorieën te verdelen, wordt het overzichtelijk hoe regenwater en afvalwater voor (her)gebruik kan worden klaargemaakt.

Aangevoerd water

 • Regenwater: het regenwater is voldoende om alle waterfuncties in huis te voorzien. Dan is afwatering naar één punt aan te raden. Daar kan het water door een bed van stenen worden geleid, waar het grofste  vuil eruit wordt gefilterd. Daarna kan het water worden opgeslagen in tanks;
 • Drinkwater: voor water om te drinken gaat regenwater vanuit de opslagtanks door een chemische filter waar micro-organismen in het water worden gedood. Een drukvat is nodig om de druk van het water aan te laten sluiten op de druk in het huis;
 • Douche- en badwater: vanuit de opslagtank gaat water langs een zonneboiler en komt in een warmwatertank terecht. Deze warmwateropslag kan tot zelfs een week warm blijven, ook als de zon niet schijnt. Voor gebruik gaat het eerst naar een gasboiler voor eventuele bijverwarming. De douche en het bad kunnen voorzien worden van een schakelaar die de eerste seconden koud water terug laat stromen naar de tanks om te voorkomen dat er teveel water wordt weggespoeld.

Afgevoerd water

 • Grijs water: het grijs water is het water dat wordt afgevoerd vanuit badkamers en keukens. Grijs water kan door grote plantenbakken worden geleid die gevuld zijn met stenen, puimsteen en teelaarde. De planten nemen de nodige voedingsstoffen op uit het water en produceren zo zuurstof en eventueel voedsel. Wanneer het water aan de andere kant van de plantenbak er weer uit wordt gepompt, is het gefilterd en kan het worden gebruikt om het toilet door te spoelen;
 • Zwart water: het afvalwater uit de WC wordt afgevoerd naar een tank buiten. Het overloopwater wordt naar een plantenbak die buiten staat gevoerd, waar het weer gefilterd en afgebroken wordt door de planten, totdat het een acceptabel niveau aan nitraten heeft en het de bodem niet kan verzuren. Een beerput hoeft nooit geleegd te worden, mits je geen chemicaliën erin gooit en je eens per jaar een bakje met extra bacteriën door het toilet spoelt.
  Er bestaan ook composttoiletten, waarmee je de faeces weer kunt verwerken tot compost.
Ter inspiratie

Wat is er zoal al ondernomen om anders met ons kostbare water om te gaan? Hier volgen enkele voorbeelden, ter inspiratie:

 • Er zijn waterfilters die vuilwater geschikt maken voor lozing als oppervlaktewater of voor gebruik van het doorspoelen van het toilet. Met het vaste afval kun je energie opwekken;
 • Het loont om in een ziekenhuis de wc’s van waterbesparende reservoirs te voorzien. Door deze en andere maatregelen kan een waterbesparing van 10% worden bereikt;
 • Scholen kunnen stappen zetten op het gebied voor duurzaam waterbeheer. Hieronder vallen de toiletten met zuinige spoeling, of het toilet doorspelen met regenwater, kranen met doorstroombegrenzers en energiezuinige mengkranen.
Enkele tips voor energiebesparing
 • Door de toiletruimten te voorzien van lampen met daglichtsensor wordt de verlichting alleen ingeschakeld als het echt te donker wordt, eventueel gecombineerd met een bewegingssensor;
 • Daarnaast kan de ventilatie ook automatisch op het aantal aanwezige gebruikers worden afgestemd;
 • Verder kan de locatie van de toiletten van belang zijn, bij meer toezicht blijken minder schoonmaakbeurten nodig te zijn.
« Nieuws overzicht