Download gratis de white paper "Renovatie"

Nieuw kennisartikel over "Renovatie: de eisen volgens het Bouwbesluit" nu gratis te downloaden op NBD-Online.

Renovatie van onze woonomgeving is sterk afhankelijk van de stemming in ons land. Na de 2e wereldoorlog nam renovatie naast nieuwbouw een sterke plaats in, er moest veel vernieuwd maar ook behouden worden.

Om de energietransitie-doelstellingen te bereiken die voor 2030 c.q. 2050 zijn gesteld, is er momenteel zelfs een ware 'renovatiewoede' losgebarsten.

 
Gratis white paper

Vraag nu gratis de white paper over Renovatie aan, over de eisen die het Bouwbesluit stelt aan renoveren.

Vraag hier gratis de white paper "Renovatie" aan.

« Nieuws overzicht