Metaalverf, metaalcoating

Bescherm metalen oppervlakken tegen roest of brand

Verf of een coating vervult op metaal een belangrijke rol: beschermen tegen roestvorming.

Maar je kunt niet zomaar met elke pot verf een metalen oppervlak of constructie te lijf gaan. Voor metaal zijn speciale verven en coatings ontwikkeld. Vooral een coating opbrengen is een industrieel proces op zich.

Natlak

Het bindmiddel bepaalt voor het grootste gedeelte de eigenschappen van de verf en daarop worden de volgende natlaksoorten onderscheiden:

  • Chloorrubberverven worden vooral toegepast op plaatsen, waarbij de bestandheid tegen chemicaliën van belang is. Deze verven worden veelvuldig toegepast in de scheepsbouw, voor boven- en onderwater, hoogspanningsmasten en op bruggen. Chloorrubberverven zijn watervast en bestaan uit slechts één component. Bij uitharding ontstaat een elastische verffilm;
  • Vinylverven zijn eveneens verven met een goede weerstand tegen chemicaliën. Het zijn fysisch drogende producten die geschikt zijn als één laagsysteem. Vinylverven zijn slijtvast en watervast en hechten goed op metalen;
  • Tweecomponenten epoxyverven zijn producten die kort voor gebruik met een verharder moeten worden gemengd. Na deze menging is de verf nog een bepaalde tijd te verwerken. Epoxyharsen kunnen met verschillende verharders reageren waarbij het type verharder van invloed is op de uiteindelijke eigenschappen van de epoxyverf. Epoxyverven zijn hard en zeer goed bestand tegen water en chemicaliën en hechten over het algemeen zeer goed op metalen. Een nadeel van epoxyverven is het afpoederen van de coating na enige tijd bij buitentoepassing. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de afbraak van het polymeer onder invloed van het zonzicht. Epoxyverven zijn daarom het meest geschikt voor grondlagen of in eindlagen in combinatie met ijzerglimmer.

Moffellak

Moffellak bestaat uit een aantal verschillende lakken, welke bij verhoogde temperatuur versneld worden uitgehard. De meeste moffellakken bestaan uit een melaminehars met een alkydhars of polyester. Deze producten zijn zeer geschikt om te worden toegepast bij industriële massaproductie. Deze verven zijn over het algemeen hard en slijtvast, maar de eigenschappen zijn sterk afhankelijk van de gebruikte harssoort.

Poedercoating, droge coating

Poederlakken of poedercoaten is een elektrostatisch verfproces. De meest gangbare verwerkingsmethode is via elektrostatisch spuiten waarbij met perslucht, negatief geladen poeder op een positief geladen werkstuk verstoven wordt. Deze poederverfdeeltjes laten zich nu door het geaarde voorwerp aantrekken en slaan daarop neer. Hierdoor wordt ook deels de achterzijde van het voorwerp met poederverf bedekt hetgeen tijdens conventioneel verfspuiten anders als overspray verloren zou zijn gegaan. Het poeder blijft tijdelijk aan het werkstuk plakken waarna het in een oven gesmolten of uitgemoffeld wordt. Poederlak wordt in z'n breedste vorm toegepast op verschillende metalen variërend van dun plaat- en profielmateriaal tot en met zwaar constructiestaal. Inmiddels wordt poederlak op bescheiden schaal toegepast op hout (mdf en hdf). Poedercoating wordt geleverd in poedervorm waarbij de poederdeeltjes bindmiddel, pigment en hulpstoffen bevatten.

Moffelen

Moffelen is het proces waarmee natlakken, moffellakken en poederlakken onder temperatuur worden uitgehard. Het moffelproces vindt plaats in speciale moffelovens.

Brandwerende coating

Een brandwerende coating wordt op een staalconstructie aangebracht om deze langer bestand te maken tegen brand. Op die manier wordt de brandwerendheid van de constructie van bijvoorbeeld 30, 60, 90 of 120 minuten gegarandeerd (afhankelijk van de gestelde eis) en kan het gebouw in geval van brand veilig geëvacueerd worden. De coating schuimt op bij brand, waardoor er een beschermende schuimlaag ontstaat die een barriere voor hoge temperaturen vormt waardoor het staal zijn draagvermogen behoudt.

Door middel van chemische bestanddelen schuimt deze coating van 0,2 tot 2 mm op tot een centimeters dikke schuimlaag. De brandwerende coating begint met opschuimen bij temperaturen van rond de 250°C, terwijl het staal zijn sterkte verliest bij temperaturen tussen de 400°C en 700°C. Een brandwerende coating dient te worden afgewerkt met een beschermende laag tegen vocht, vuil en weersinvloeden. Deze laag kan in iedere gewenste kleur worden aangebracht.

Voor extreme brandveiligheidseisen zijn er dikke coatings van enkele centimeters. Deze zijn veelal leverbaar als coating met een tweecomponenten bindmiddel. Een extra voordeel is dat deze coatings beter bestand zijn tegen vocht en mechanische belasting. De tweecomponenten brandwerende coatings worden veel gebruikt in de offshore- en petrochemische industrie.

Foto: Wikicommons

« Nieuws overzicht