Regelgeving tegen oververhitting nieuwbouwwoningen

Per 1 juli 2020

Minister Ollongren heeft het voornemen om tegelijkertijd met BENG een eis in te voeren die moet voorkomen dat huizen in de zomer binnen te warm worden; dat zou per juli 2020 moeten gebeuren. Inmiddels is de invoering van BENG uitgesteld naar 1 januari 2021. De regeling tegen oververhitting van nieuwbouwwoningen wordt opgenomen in het Bouw­besluit en geldt voor bouwaanvragen vanaf 1 juli 2020. Maar de regeling wordt óók meegenomen in de BENG-berekening en die gaat dus een half jaar later in (update 13-01-2020).

Oververhitting

Aan het voordeel om nieuwbouwhuizen goed te isoleren kleeft namelijk ook een nadeel. In de steeds warmer wordende zomers wordt de warmte binnen té lang en té goed vastgehouden. Daarin schuilt het gevaar dat enkele jaren ná de bouw mobiele airconditioning wordt geïnstalleerd, die niet efficiënt met energie omspringt. Om dat tegen te gaan wordt de bouwsector verplicht om dat risico te verkleinen, door de temperatuur in de woning in de zomer op een acceptabel niveau te houden, waardoor overlast en gezondheidsrisico's worden voorkomen. Nieuwbouw kan zodanig worden ontworpen dat aan de eis kan worden voldaan. Denk daarbij aan het standaard opnemen van zonwering, dat de ventilatie helemaal is doordacht en dat er rekening wordt gehouden met de stand van de zon.

Onderzoek

W/E-adviseurs hebben voor RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) onderzoek verricht naar het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen en hebben grenswaarden ontwikkeld om dat risico te beperken. Op basis van dit onderzoek wordt er een grenswaarde voor TOjuli (temperatuuroverschrijding) opgenomen in de bouwregelgeving.

Grenswaarde TOjuli

Voor nieuwbouwwoningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit indicatiegetal geeft het risico weer op temperatuuroverschrijding (TO) per oriëntatie van het gebouw. Als de energieprestatiebereking conform NTA 8800 wordt uitgevoerd, volgt daar de TOjuli-waarde uit en die mag de maximale waarde van 1,0 niet overschrijden. Wordt die waarde wel overschreden, dan krijgt men de mogelijkheid om met een dynamisch simulatieprogramma aan te tonen dat het risico op oververhitting op acceptabel niveau blijft.

Voor de relatie TOjuli met het aantal GTO-uren (Gewogen TemperatuurOverschrijding) is het GTO op 450 uur gesteld. Boven deze waarde is de kans groot dat de binnentemperatuur stijgt boven de 27 graden, zelfs met geopende ramen. Bewoners, met zomerkleding aan, ervaren deze binnentemperatuur als hinderlijk en niet comfortabel, waardoor juist dan het risico ontstaat dat men op zoek gaat naar energieverslindende alternatieven om de temperatuur te laten dalen.

Meer weten?

Advies eis vermindering risico oververhitting nieuwbouwwoningen in Omgevingsregeling
Temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen in relatie tot voorgenomen BENG-eisen
Rapport Grenswaarden zomercomfort nieuwe woningen in Bouwbesluit
Cobouw: Nieuwe regels voor oververhitting

« Nieuws overzicht