Circulair bouwen krijgt extra aandacht in de bouwregelgeving

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

De sinds 2013 ingevoerde milieu-prestatie-eis wordt inmiddels door alle partijen in de bouw gedragen en zorgt voor uniformiteit in de berekening van de milieuprestatie. Minister Kasja van Ollongren van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daarom deze bepalingsmethode gaan gebruiken om circulair bouwen verder te bevorderen. In het eerste halfjaar van 2020 komt zij met voorstellen om de indicatoren voor hoogwaardig hergebruik en recycling uit te breiden en door te ontwikkelen.

Huidige maximale waarde

De actuele versie van de bepalingsmethode laat het effect van gebruik van secundaire grondstoffen en producten in plaats van primaire grondstoffen al zien; hoe lager, hoe beter. Sinds januari 2018 is de maximaal toelaatbare waarde van 1,0. Inmiddels is gebleken dat deze eis eigenlijk altijd wel te halen is.

Verscherping per 1 januari 2021

De minister heeft aangekondigd dat de huidige MPG-eis in stappen verscherpt zal worden. De eerste fase gaat op 1 januari 2021 in. Met meerdere stappen moet het doel in 2030 bereikt zijn: een maximale MPG van 0,5; een halvering dus. Ook is het de bedoeling dat de MPG-eis voor meer dan alleen woningen en kantoren in de regelgeving gaat gelden en ook voor winkels, bedrijfshallen en gebouwen voor onderwijs, zorg, sport en horeca van toepassing wordt verklaard. Onderzoek moet uitwijzen of de MPG-eis ook gaat gelden voor transformatie en verbouw.

Afbeelding van Vivienne Nieuwenhuizen via Pixabay

« Nieuws overzicht