Dekvloeren

Egaliseren en isoleren

Normaliter werken we een constructievloer af met een dekvloer. Hiermee vlakken we oneffenheden van het ruwe betonoppervlak uit, zodat we op een egale strakke ondergrond de vloerafwerking kunnen aanbrengen. De dekvloer kan daarnaast ook als een aanvullende isolerende laag fungeren tegen koude/warmte of geluid.

Cementdekvloer

Direct op de draagvloer wordt de cementdekvloer aangebracht. Voor een goede aanhechting kan op de draagvloer ook eerst aanbrandlaag worden gesmeerd. Deze laag voorkomt dat de draagvloer teveel vocht uit de zandcementvloer opneemt. De ruimten moeten tochtdicht en onverwarmd zijn om voorkomen dat de vloer te snel en ongelijkmatig droogt.


In de meeste gevallen wordt de cementdekvloer als ondervloer toegepast, maar in utilitaire ruimten ook direct als bedrijfsvloer. Het gebruik waarmee de vloer wordt belast bepaalt de benodigde druksterkte en dikte. Die moet ook worden bewaakt als er leidingen in de vloer worden opgenomen, door het patroon zorgvuldig te verdelen en de dekking op de leidingen in de gaten te houden.


De zandcementvloer voegt niets aan thermische isolatie of contactgeluidisolatie toe. Als extra gewicht werkt het wel luchtgeluidisolerend.

Tussenvloeren: de egaliserende tussenlaag

Voor sommige afwerkvloeren die direct worden verlijmd, is een dekvloer nog niet glad genoeg - die behoeven een strak egale gladde ondergrond. Een tussenvloer wordt altijd als egaliserende tussenlaag op de dekvloer toegepast om het oppervlak voor de afwerkvloer egaal glad te maken. Vaak is het nodig dat de dekvloer aangebrand wordt; dan wordt pure cement met water gemengd en aangebracht op de vloer. Het doel is dat de tussenvloer beter hecht. Aanbranden wordt ook wel inwassen genoemd.

>> Egalisatiemiddelen op NBD-Online

Anhydrietvloer

Anhydriet is een gipsproduct, van oudsher bekend als het zogenaamde estrichgips. Synthetisch anhydriet is te beschouwen als een verbeterd kunstmatig vervaardigd gips. Daarin wordt een starter-zout gemengd omdat anders de binding te langzaam is. De specie is zelfnivellerend en wordt met een slang in het werk gegoten, een anhydrietvloer is dus een gietvloer. Met een wisser worden oneffenheden en luchtbellen uitgevlakt. Een groot voordeel is dat de anhydrietvloer niet tegen uitdrogen beschermd hoeft te worden, er treedt geen droogkrimp. Om die reden hoeven er ook geen stortnaden of dilatatienaden te worden opgenomen.

Zwevende dekvloer

Als de afwerkvloer echt bij moet dragen aan de contactgeluidisolatie dan worden ze zwevend verwerkt, wat betekent dat er een extra dempende tussenlaag wordt toegevoegd waarin het contactgeluid gedempt wordt, in plaats van doorgegeven aan de draagvloer. Van belang is wel dat die dempende tussenlaag geen klankkast vormt en het geluid als luchtgeluid toch flankerend door de constructie wordt doorgegeven.

Ben je op zoek naar een zwevende dekvloer? >> Vind het op NBD-Online

Een zwevende dekvloer kan ook worden toegepast om de thermische isolatie te verhogen. In de vloeropbouw kun je vloerverwarming verwerken, waarbij vaak ook isolatie aan de onderzijde moet worden toegepast, om geen warmte naar beneden toe te verliezen.

Bij beide doeleinden zijn de aansluitingen met de wanden van groot belang. Het moet worden voorkomen dat daarlangs geluid of kou alsnog de kans krijgt zich via de constructie voort te planten.

Montagevloeren, computervloeren

Een montagevloer is een vloer in de systeembouw waaronder leidingen kunnen worden gemonteerd. Veel systemen worden met verstelbare ondersteuningen uitgevoerd. Op locaties waar veel leidingwerk flexibel verwerkt moet kunnen worden, zoals control rooms, worden ze vanwege de flexibiliteit toegepast. Montagevloeren worden ook wel computervloeren genoemd.

>> Montagevloeren op NBD-Online

Gietasfaltvloer

Gietasfalt is een product dat waterdicht is en dat tevens sterk genoeg is om erover te lopen en te rijden. Door deze combinatie van eigenschappen wordt gietasfalt veel toegepast als waterdichte vloerafwerking op parkeerdaken, bedrijfsvloeren en diverse toepassingen in de wegenbouw. De vulstoffen van deze vloeren bestaan uit steen, zand en kalksteenmeel. Met bitumen als bindmiddel wordt het mengsel over de vloer gegoten. Het gieten van gietasfalt moet vlot gebeuren omdat de massa snel te taai wordt voor een gladde verwerking. Om de juiste dikte te krijgen wordt het gietasfalt vaak gerold door middel van een rol met diktegeleiding. Na 3 uur kan de vloer al in gebruik worden genomen.

Geraadpleegde bronnen: productinformatie van leveranciers, Nederlandse Gietasfalt Organisatie

« Nieuws overzicht