Gevel isoleren? Pas op voor koudebruggen!

Geëiste RC-waarden worden in de praktijk vaak niet gehaald.

Bij het (na-)isoleren van gevels wordt nog te veel gekeken naar enkel de RD-waarde van isolatiematerialen. Dit terwijl de eisen zijn gebaseerd op de Rc-waarde (het isolerend vermogen van de totale constructie). Er wordt te weinig rekening gehouden met de impact van thermische onderbrekingen. Het gevolg: de gerealiseerde Rc-waarde kan enkele punten lager uitvallen dan geëist. Dus mogelijk voldoet u dan niet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Neem bijvoorbeeld een traditioneel gevelisolatiesysteem met een houten regelwerk gevuld met isolatie. De houten balken zijn koudebruggen die tot gevolg kunnen hebben dat een initiële RD-waarde van bijvoorbeeld 6.5 resulteert in een Rc-waarde van slechts 4.5 (gebaseerd op berekening in Trisco bij een houtaandeel van 15%). Als vuistregel kun je stellen dat hier de RD-waarde ca. 45% hoger moet zijn dan de gewenste Rc-waarde.

Een ander voorbeeld zijn de systemen met afstandschroeven. In de praktijk blijkt dat hier gemiddeld minimaal 6 schroeven per m2 nodig zijn. Dit betekent dat een RD van 5,8 nodig is om een Rc van 4,5 te realiseren. Ofwel de RD-waarde van het isolatiemateriaal moet ca. 30% hoger zijn dan de benodigde Rc-waarde.    

Handige rekentool van IsoBouw biedt uitkomst

Om uw werk te verlichten heeft IsoBouw een rekentool ontwikkeld. Gebaseerd op uw projectspecifieke uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de gewenste Rc-waarde, het gewicht van de gevelbekleding, gebouwhoogte, etc., geeft de tool de benodigde materialen weer voor de toepassing van haar SlimFort gevelisolatiesysteem. Met dit advies heeft u altijd de zekerheid dat de gewenste Rc-waarde ook daadwerkelijk in de praktijk wordt behaald. Bekijk hier de SlimFort-tool.     

SlimFort behaalt wat het belooft 

SlimFort is een isolatieplaat met geïntegreerde metalen beugels die geen contact maken met de achterconstructie. Met de bevestigingsbeugels wordt de isolatie aan de achterconstructie geschroefd en kan tevens de houten of aluminium draagstructuur worden bevestigd. Meestal zijn slechts 2,8 schroeven per m2 nodig. Met de impact van deze schroeven op de Rc-waarde is al rekening gehouden bij de samenstelling (dikte) van SlimFort. Dit betekent dat de beloofde Rc-waarde met SlimFort ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

« Nieuws overzicht