Luchtdicht isoleren zonder koudebruggen

Beperking van de energie-behoefte is de eerste en belangrijkste stap bij BENG.

De isolatieschil speelt hierbij een cruciale rol. Hiermee is niet alleen de hoogte van het isolerend vermogen bedoeld, maar ook de zorgvuldigheid bij de montage. Want hoe zit het met de luchtdichtheid en met het vermijden van koudebruggen? IsoBouw geeft een uitleg.

 
 
 
Laag ambitieniveau isolatieschil

Wat het isolerend vermogen van de isolatieschil betreft zijn de eisen bij BENG niet veel veranderd ten opzichte van de EPC-eisen. De minimale verhoging van de RC-waarde bij BENG is theoretisch vanwege een nieuwe berekeningsmethodiek en in de praktijk niet veel anders dan bij de EPC-eisen. Wettelijk ligt het ambitieniveau dus vrij laag. Voor een hogere beperking van de energiebehoefte staat het natuurlijk iedereen vrij om voor hogere RC-waarde te kiezen. IsoBouw kan u hierbij helpen met isolatiesystemen tot en met een RC-waarde van 12.0.

Belang luchtdicht bouwen

Bij het isoleren van een gebouw maakt luchtdicht bouwen een integraal onderdeel uit van de thermische schil. Luchtdicht bouwen houdt in dat in gebouwen ongecontroleerde luchtstromen veroorzaakt door kieren en naden worden vermeden. Een goede luchtdichtheid verhoogt de bouwkwaliteit, het comfort en leidt tot een lager energieverbruik.

De waarde die wordt gebruikt voor de mate aan luchtdichtheid is de qv10 waarde. Deze eenheid geeft weer hoeveel liter lucht per seconde, per m2 bij een drukverschil van 10 Pa door de gebouwschil stroomt (dm3/s per m2). Bij het berekenen van de luchtdichtheid kan een forfaitaire qv10-waarde worden aangehouden. Deze is afhankelijk van het dak- en gebouwtype en ligt ca. tussen 0.5 – 1,0. Zonde als u SlimFix dakelementen van IsoBouw toepast. Want de qv10-waarde bij SlimFix  dakelementen ligt ver onder het 'passief bouwen' niveau van qv10 < 0.15.

U behaalt deze waarde door slechts 3 eenvoudige aandachtspunten in acht te nemen:

  • Gebruik de luchtdichte afdekprofielen: deze profielen voldoen aan de hoogste klasse 3 ('uitstekend') voor luchtdichtheid.
  • Werk volgens de IsoBouw detailleringsvoorbeelden.
  • Werk zorgvuldig, want een goede luchtdichtheid valt of staat uiteindelijk met een goede uitvoering in het werk.
Vermijding koudebruggen

Een isolatieschil wordt onderbroken bij bijvoorbeeld de aansluiting van constructieonderdelen. Om deze koudebruggen tot een minimum te beperken heeft IsoBouw diverse  aansluitdetails uitgewerkt. Door bureau Nieman is bepaald (volgens NEN 2686) wat de bijdrage aan de luchtvolumestroom van de SlimFix dakelementen is bij diverse aansluitingsdetails. Conclusie: Met de detailleringsoplossingen kan ruimschoots worden voldaan aan de hoogste luchtdichtheidsklasse 3 (qv10 < 0,15, 'passief bouwen' niveau). De metingen zijn opgenomen in de KOMO-certificaten. 

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie