Duraton: betonstraatstenen met lage ecologische voetafdruk

Minder cement, minder CO2

Cementproductie is zeer energie-intensief en heeft een hoge ecologische voetafdruk. Maar we kunnen bij de productie van beton niet om cement heen, ook in ‘cementloos’ beton wordt een percentage cement in de toplaag gebruikt om de juiste sterkte te verkrijgen. Dus hoe kunnen we de milieu impact beperken? Een belangrijke stap om de MKI-waarde te verlagen is minder cement gebruiken en te zorgen dat het cement dat toegevoegd wordt ook 100% wordt geactiveerd. Vanuit dat oogpunt heeft MBI een nieuwe receptuur ontwikkeld, samengesteld uit een minimale hoeveelheid cement aangevuld met milieuvriendelijke hulpstoffen. Dit leidt ertoe dat MBI tot 30% minder cement gebruikt in haar betonstraatstenen.

Visie gestoeld op bewuste keuzes

Activators anders dan cement kennen ook negatieve aspecten en vragen weer meer schaarse hulpstoffen, bijvoorbeeld poederkoolvliegas (afkomstig uit kolencentrales). MBI gebruikt daarentegen een schoon restproduct en ontwikkelt door op de activator die de binding hiervan maximaal benut (=cement) in combinatie met andere schone vulstoffen.

Net zo mooi!

Met Duraton produceert MBI niet alleen duurzame, maar ook zeer esthetische stenen. Hoogwaardige stenen voorzien van een hoog percentage natuurlijke granulaten met betere kleurechtheid. Klik hier voor meer informatie...

Vrijblijvend adviesgesprek

MBI gelooft in de kracht van samenwerking. Met partners, maar vooral ook met de ontwerpers die richtinggevend zijn en aan de basis staan van verandering. Concrete vraagstelling van opdrachtgever en ontwerper resulteert in vernieuwende en duurzame producten. Samenwerken op dit niveau geeft veel nieuwe inzichten waarmee MBI jou kan helpen om jouw wensen concreet om te zetten in materialen. Binnen het MBI adviesteam staan experts ter beschikking die zich gespecialiseerd hebben in een actueel thema. Plan een vrijblijvend adviesgesprek in!

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie