Duurzaam bouwen, hoe dragen we daar als producent en leverancier van binnendeuren aan bij?

Duurzaam bouwen is een evolutie die niet van de één op de andere dag gerealiseerd is. Alle partijen binnen de bouwsector mogen kritisch kijken naar hun aandeel in het verduurzamingsproces, zo ook Berkvens. Want hoe kunnen wij als producent en leverancier bijdragen aan een duurzaam bouwontwerp? 

Circulariteit

Circulariteit en recycling zijn naar de toekomst toe belangrijke stappen die bijdragen aan verduurzaming van productie, bij Berkvens beseffen wij dat er meer nodig is. Wij geloven dat circulariteit nodig is om verspilling en uitputting van onze grondstoffen te minimaliseren, maar ook dat er meer nodig is om onze planeet en de volgende generatie een leefbare thuisbasis te verschaffen. We gaan producten creëren die naast zo veel mogelijk circulair, vooral gezond en veilig zijn en geen schade toebrengen aan mens en milieu. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot nieuwe vormen van hoogwaardig hergebruik, maar ook tot aanpassing van bestaande vormen.

Biobased economie

Om naar een circulaire economie te groeien beginnen we bij de basis en kijken we naar de inputstromen van ons product. Deze worden ‘circulair proof’, dat begint bij het gebruik van materialen die in de basis gezond en veilig zijn. Daarbij zetten wij als Berkvens in op het gebruik van Biobased materialen en grondstoffen. Dat betekent dat we de basis van onze producten herzien, streven naar losmaakbare - design to disassamble – onderdelen. 

Circulaire Zero collectie

Een van de nieuwste ontwikkelingen is de lancering van onze eerste circulaire binnendeur. Het circulaire deurpaneel is dankzij een gepatenteerde omkeerbare, ‘click-unclick’ verbindingstechniek van Niaga® ‘designed to use again’. Hiermee wordt het mogelijk deuren in de toekomst volledig uit elkaar te halen en daarmee de waardevolle grondstoffen te hergebruiken.

We zoeken als organisatie continu naar manieren om onze retourstromen in herbruikbaarheid verder te optimaliseren en gaan hier de komende tijd actief met diverse marktpartijen over in gesprek. Een innovatieve verbinding als basis voor een circulaire toekomst.

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie