Renoveren met C2C-gecertificeerde na-isolatie

Een primair doel van de energietransitie is het verlagen van de CO2-uitstoot. Isoleren is daarbij prioriteit één, want dat vermindert het gebruik van fossiele energiebronnen. Ook de keuze van het type isolatiemateriaal speelt een rol. Zo heeft de circulaire EPS-isolatie van IsoBouw in de milieubeoordelingen veelal de laagste energie-input en CO2-uitstoot.

Laagste MKI

Een toonaangevende bron om milieuprestaties te vergelijken is de Nationale Milieu Database (NMD). In deze database zijn de productdata opgenomen met de betreffende milieu-informatie die is gebaseerd op de levenscyclusanalyse. Op basis van deze milieudata wordt de MKI bepaald. IsoBouw heeft haar assortiment opgenomen in de NMD onder de categorie 1. De, in vrijwel alle toepassingen, laagste schaduwprijs voor de IsoBouw-producten is dus door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij getoetst

Aantoonbaar circulair dankzij C2C-certificatie

IsoBouw beschikt over het bronzen Cradle to Cradle Certified® certificaat voor vrijwel alle EPS producten. Het certificaat is verleend door de onafhankelijke Cradle to Cradle specialist EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) en is een garantie dat deze IsoBouw-producten aantoonbaar circulair zijn. 

Meer dan recycling

EPS was altijd al 100% recyclebaar. Cradle to Cradle staat echter voor meer dan de recyclebaarheid van een product. Het houdt ook in dat de grondstof geen waarde mag verliezen bij het hergebruik (upcycling). 

Een andere extra dimensie is dat Cradle to Cradle producten, naast de mogelijkheden tot hergebruik, ook worden gecontroleerd op de samenstelling van de materialen, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verhoogde eisen met betrekking tot MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), milieubelasting en HSE-management (Health Safety en Environment).

Waarom isoleren met een C2C product?

Cradle to Cradle heeft niet alleen toegevoegde waarde voor milieu, klimaat en leefomgeving. Toepassing van een Cradle to Cradle product biedt ook economische voordelen. Gebruikers vervullen een voortrekkersrol en verhogen daarmee hun marktwaarde. Daarnaast kunnen architecten en aannemers voor bouwprojecten eenvoudiger een duurzaamheidskeurmerk verkrijgen, zoals bijvoorbeeld de Leed of Well-certificatie. Ook lokale overheden kunnen eisen stellen of subsidies verlenen gekoppeld aan de toepassing van C2C / circulaire producten.  

Uitgebreid assortiment C2C producten

De gecertificeerde EPS wordt toegepast in veel renovatieproducten van IsoBouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de EPS-isolatieplaten voor platte daken en de isolatiekern van veel samengestelde producten, zoals bij dakelementen voor nieuwbouw en renovatie. 

« Nieuws overzicht