OLBECON/OLCAS: de ideale prefabbeton-regisseur, ook bij kleinere projecten

Bouwen met prefabbeton is voor menige aannemer een hele opgave, zeker als die gewend is aan stortbeton en stenen stapelen. Maar de tijden veranderen. Een slimme aannemer verandert mee en laat in het cascostadium prefabbetonspecialist OLCAS de regie voeren, terwijl OLBECON de systeemvloeren en wanden levert. Ook bij kleinere projecten!

Waar OLBECON zich richt op de levering van een breed programma prefabelementen, is zusteronderneming OLCAS gespecialiseerd in prefab betonnen casco’s. Het door Johan Oltvoort geleide bedrijf uit Lochem kent daarbij twee productlijnen:

  1. Betoncasco’s voor vrijstaande en dubbele woningen.
  2. Bloqz, complete prefabwoningen in de vorm van enkele, dubbele of rijtjeswoningen.

“Zie ons maar als een bouwpartner, als de regisseur van het betoncasco-project,” vertelt Johan. “We ontzorgen de aannemer van begin tot eind, van de eerste advisering tot de uiteindelijke montage op de bouwplaats.”

Voor Johan Oltvoort staat een goede relatie en communicatie met de klant voorop. Dat is zeker belangrijk wanneer die voor het eerst wil gaan bouwen met geprefabriceerde betonelementen. Dat is namelijk één van de grote pluspunten van OLCAS uit Lochem: de levering van betonproducten voor kleinschalige bouwprojecten, of het nu gaat om een enkele of dubbele woning, wat appartementen, studio’s of uitbreidingen in de tuin of op het erf.

Aansluitend kan OLBECON met een veertiental productgroepen, onderverdeeld in vloeren, wanden en prefab, ook voor de kleinere ondernemer de ideale partner zijn wanneer met prefabbeton moet worden gebouwd. Dat begint al bij het eerste advies.

Leveren inclusief projectzekerheid

Voordat de eventueel bij een project betrokken architect en constructeur met het bestek en daarbij behorende concrete tekeningen aan de slag gaan, is het verstandig om bij OLBECON/OLCAS langs te gaan voor een diepgravende advisering over het prefabbetongedeelte van het project. “Hoe eerder hoe beter,” zegt Johan Oltvoort, “Vooraan in het traject, dus al in de ontwerpfase willen wij graag meedenken. Want als het ontwerp eenmaal definitief is en in de bestekfase aangeland wordt wijzigen moeilijk en duur. Dus zolang de constructiedetails nog niet in werktekeningen zijn vastgelegd, kan ons team dit deel van het ontwerpstadium overnemen en zorgen voor een uitgewerkt advies. Na de opdracht werken we vanuit een 3D-model. Vanuit dat model worden de verschillende elementen gedimensioneerd.” Het totale meedenken met de klant zien we terug in twee veelgebruikte slogans: “omdat bouwen gemakkelijker kan” en “we doen het eerst goed en daarna snel”.

Wij regelen verder alles

OLBECON/OLCAS is erop gericht het klanten makkelijk te maken. Als productonafhankelijk leverancier verkort het de lijnen tussen productie en afnemer. De kracht van het bedrijf is dan ook, dat het de partijen aan elkaar koppelt voor de beste klant- en projectoplossing. “Aannemers beschikken met ons over één contactpersoon voor advies, prijsvorming, het reken- en tekenwerk én het leveren van wanden en vloeren”, aldus Johan Oltvoort.

“Nadat het offertestadium positief is doorlopen regelen wij het hele vervolgtraject voor de aannemer/opdrachtgever: aansturen van de productie van de betonelementen, het transport naar de bouwplaats en tot slot de montage op locatie.” Daarmee wordt aan de kern geraakt van een hedendaags probleem. Johan: “Door het gebrek aan handjes is prefab niet meer weg te denken en moeten we zoeken naar nieuwe manieren om meer te prefabriceren.” Dit zit in het DNA van OLBECON en OLCAS.

OLBECON en OLCAS

OLBECON levert de prefabelementen voor utiliteit en woningbouw en dan met name de constructieve bouwelementen: vloeren, wanden kolommen, balken, balkons en trappen. OLCAS gaat een flinke stap verder. Deze onderneming is gespecialiseerd in de levering van prefab betonnen casco’s voor enkele of dubbele woningen, starterswoningen, flexwoningen, studio’s en appartementen. Kortom, de diverse constructieve elementen worden geleverd vanuit één platform en de kracht en het gemak daarvan worden steeds vaker op waarde geschat door klanten. En om die te verzekeren dat het maximale resultaat wordt gehaald, geeft Johan ze graag als garantie mee: “Wij leveren inclusief projectzekerheid. Heel gewoon bij OLCAS.”

Aannemers kunnen bij het bedrijf uit Lochem terecht voor een enkele vloer of wand, maar steeds meer ontwikkelt het bedrijf oplossingen gericht op prefabricage en industrialisatie in de bouw. Geïntegreerde oplossingen, waarin leidingen voor koeling en verwarming, ventilatie, riolering, water en elektra van tevoren in de wand of vloer zijn aangebracht. Dat maakt een project op voorhand duurzaam door zaken als warmtebuffering, voorspanning en een optimaal gebruik van grondstoffen. Johan: “Circulair denken betekent gewoon even verder denken en bekijken hoe je een gebouw straks ook weer kunt demonteren. Zo halen we met een minimaal gebruik van beton een maximaal rendement uit het betoncasco.”

Waarom zou je bouwen met prefab?

Voor Johan Oltvoort is het overduidelijk: “Bouwen met prefabbeton elementen is duurzamer, sneller te realiseren en het vergt minder werknemers op de bouwplaats, niet onbelangrijk in deze tijd. Bovendien kan het de faalkosten omlaag brengen door proactief te werken met vroegtijdige en gerichte advisering en een constructieve scan bij de offerte-aanvraag. Zijn conclusie is net zo duidelijk: “Dat maakt het ook dé oplossing voor het woningtekort en het gebrek aan vakmensen op de bouw.” Tot slot een overzicht van de afspraken, noem het spelregels, die OLBECON/OLCAS hanteert om tot een optimaal eindresultaat te komen. De klantrelatie staat centraal en dat betekent, dat leverancier en klant via een goede communicatie vooraf weten wat van beide mag worden verwacht.

De zes projectzekerheden
  1. LUISTEREN: een open communicatie is belangrijk, ook om alternatieven te kunnen aanbieden, om deadlines af te spreken over offerte, opdracht, tekening en levering en daarna concreet en objectief te kunnen plannen.
  2. PRIJSVORMING: daarbij gaat het om zaken als bestektekeningen, constructiegegevens van de hoofdconstructeur, de constructieberekening en -tekening en eventuele specifieke voor het project belangrijke aspecten, zoals de uiterste offertedatum, bereikbaarheid van de bouwplaats, specifieke leverdatum enz. Het juist en compleet aanleveren van stukken is belangrijk voor de kwaliteit van de offerte en voorkomt verrassingen achteraf.
  3. TEKENEN EN REKENEN: Controleren of tekeningen en bestek op elkaar zijn afgestemd en of de meest recente gegevens en werktekeningen beschikbaar zijn. Checken of het tekenwerk van ‘derden’ al beschikbaar en definitief is, zoals de tekeningen van installateur, staalconstructeur, kapleverancier enz.
  4. PRODUCTIE: Er wordt geproduceerd aan de hand van de gewenste montagevolgorde. Belangrijk is om vóór de productie al de loswijze te weten en waar men wil beginnen met monteren. Vragen beantwoorden zoals: zijn alle supplementen bekend. Wat weten we over de kanaalafdichting (al dan niet luchtdicht), het hijsmateriaal, opleg-materiaal (vilt of rubber) enz. De productie van prefab betonelementen start veelal nadat er een afroep is geweest, en die kan pas nadat het tekenwerk definitief is. Agendeer dat moment.
  5. TRANSPORT: Duidelijk afspreken wanneer, waar en hoe (hijskraan) de prefab betonelementen worden afgeleverd en eventueel tijdelijk opgeslagen. Aandachtspunten zijn: harde ondergrond, stophout (door klant te voorzien) en het respecteren van de juiste opslagrichtlijnen per product. Klant met eigen transportmiddelen kan in sommige situaties kiezen voor levering ‘af fabriek’.
  6. MONTEREN: De juiste montagehandleiding en verwerkingsvoorschriften moeten per product bekend zijn en de laatste definitieve tekening op de bouwplaats aanwezig. Bij indelen van vrachten wordt rekening gehouden met de verwerkingsvolgorde. Lees vóór de montage de gebruiksaanwijzing van het hijsmateriaal en controleer het op de juiste werking. Respecteer te allen tijde de geldende veiligheidsvoorschriften en draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie