Plan@Wood: de totaaloplossing voor houten gevelbekleding

Plan@Wood is een totaal concept voor uw houten gevel: hout, verduurzaming, brandveiligheid, verf, montage en onderhoud 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Plan@Wood biedt een totaal concept voor uw houten gevel. Hout, verduurzaming, brandveiligheid, verf, montage en onderhoud; nog altijd worden deze elementen gezien als aparte onderdelen bij het samenstellen van een houten gevel. Foreco, Drywood Coatings, Lenferink MVA en Arch Timber Protection hebben daarom de handen ineen geslagen voor Plan@Wood, om een totaaloplossing voor houten gevelprojecten te bieden.  

De combinatie van het juiste hout, behandeling en coating leveren een totaalproduct dat garant staat voor kwaliteit, veiligheid en zekerheid. Met een doordachte detaillering en montage volgens de voorschriften bieden wij met Plan@Wood een houten gevel die garant staat voor een passende afwerking. Met een onderhoudsplan dat speciaal is geschreven voor uw project behoudt de gevel een mooie uitstraling, een hoge kwaliteit en kan de veiligheid gewaarborgd worden.

Kenmerken

 • Milieuwinst: hout van duurzaam bosbeheer en bewezen duurzamer middels een DUBOkeur en KOMO certificaat;
 • Brandveiligheid: brandvertragend behandeld hout met Euroklasse B en CE-markering;
 • Kleurbehoud: behouden esthetiek door een specifiek onderhoudsplan en een kleurregistratiesysteem;
 • Serviceverlening: borging van de kwaliteit en veiligheid middels prestatiecontracten en onafhankelijke projectgarantie;
 • Natuurlijk kapitaal: gebruik van hergroeibare en/of biobased materialen;
 • Ontzorging door borging van prestatiecontracten voor 15 tot 50 jaar.

Referentienummers

 • Gevelbekleding
 • PLAN@WOOD; FORECO
 • (41) Wandafwerkingen, buiten
 • 31.00 systeembekledingen, 45.00 afbouwtimmerwerk
 • Houten gevelbekleding

Samenstelling

Systeemopbouw

De houtengevel concepten I, II, III en IV bieden een steeds completer gevelelement.
Plan@Wood pakketten zijn opgebouwd uit het product, montage, onderhoud en hergebruik.        

 I Product
pakket
II Montage
pakket
III Onderhoud
pakket
IV Hergebruik
pakket
Product    
Kwaliteitshout van het label WaxedWood (verduurzaamd hout met waterafstotende werking) of SafeWood (waterdampbestendig brandvertragend hout) x x x x
Keuze uit verschillende kleuren door een coating met Woodstain of de brandvertragende coating Firestain x  x x x
Montage     
Er wordt een ontwerp en detaillering gemaakt voor uw gevel   x x x
Uw gevel wordt gemonteerd volgens de voorschriften van ‘Gevelbekleding van massief hout’ van Foreco   x x x
Onderhoud     
U ontvangt een specifiek onderhoudsplan voor uw gevel   x x x
Na een jaar wordt er een inspectie uitgevoerd met een vrijblijvend advies   x  
Het onderhoudsplan wordt uitgevoerd voor een blijvende mooie uitstraling van uw houten gevel     x x
Hergebruik    
Hergebruik van uw houten gevel wordt gestimuleerd door het te demonteren en het hout een herbestemming te geven     x
Garantie      
Na een inspectie wordt er een projectgarantie afgegeven welke is ondergebracht bij de onafhankelijke SGVH  x x x x
U ontvangt een prachtige houten gevel die middels een prestatiecontract gewaarborgd wordt  x x x x
Elementopbouw
 • Woodstain: biedt diverse kleurmogelijkheden voor WaxedWood in een aantal standaardkleuren en kleuren op projectbasis. De waterwerende eigenschappen van WaxedWood zorgen voor een verbeterde verfhechting en het tegengaan van vochtdoorslag. Dit zorgt voor een vermindering van het verfgebruik en vermindering van de onderhoudsbehoefte.
 • Firestain: biedt kleur en bescherming voor SafeWood. Door de combinatie van kleur en bescherming is er sprake van een indicator voor de brandveiligheid. De unieke formulering van Firestain maakt het geschikt als afwerking van brandvertragend behandeld hout. Dit verfsysteem draagt bij aan het behalen en behouden van de gewenste brandveiligheidseisen. Plan@Wood voldoet hiermee aan de eisen voor brandveiligheid gedurende de gehele levensduur van een project.
Materiaal

De basis voor Plan@Wood is naaldhout uit duurzaam beheerde bossen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van certificaten zoals FSC® of PEFC certificering. Keuze voor een houtsoort wordt gemaakt op basis van de eisen ten aanzien van uitstraling, levensduur, onderhoud en prijs. Naast het juiste uitgangsmateriaal wordt gezocht naar een optimale bewerking en profilering.

Oppervlaktebehandeling
 • Met een vacuüm druk impregnering wordt het hout verduurzaamd of brandvertragend behandeld. Het verduurzaamde product WaxedWood biedt bescherming tegen biologische aantasting én verbetert krimp- en zwelgedrag. Het brandvertragend behandelde product SafeWood biedt bescherming bij brand. Beide producten voldoen aan de eisen voor DUBOkeur in de toepassing van gevelbekleding;
 • Met een coating wordt het hout voorzien van een beschermende laag in een gewenste kleur. Voor verbeterde hechting van de verf wordt gewerkt met fijn bezaagde materialen en een optimale profilering. Plan@Wood voldoet aan nieuwe eisen ten aanzien van brandveiligheid, zoals gesteld binnen het bouwbesluit en de CE-markering. Hierbij wordt rekening gehouden met de effecten van de coating op het brandgedrag. Deze eisen gelden zowel voor afwerking als onderhoud.

Vorm en afmeting

Vorm

Alle gangbare handelsvormen.

Afmetingen

Alle gangbare handelsmaten.

Gewicht

Afhankelijk van houtsoort.

Uiterlijk
 • Oppervlaktestructuur: fijn bezaagd;
 • Kleur: de kleurenkaart van Foreco geeft een keuze van ruim 80 kleuren waar uit gekozen kan worden. Ter beoordeling van het uiterlijk van het product na afwerking is het raadzaam een proefmonster aan te vragen.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

De sterkte van SafeWood en WaxedWood verschilt in sterkte eigenschappen nauwelijks in vergelijking met die van onbehandeld hout. Het sterkte gedrag is significant beter dan dat van met anorganische middelen behandeld hout.

Vuur, explosie
 • Brandbaarheid: SafeWood® is brandvertragend hout dat voldoet aan Euroklasse B NEN-EN 13501-1;
 • Rookontwikkeling: SafeWood® voldoet aan de eisen voor rookontwikkeling conform Euroklasse B;
 • Gedrag bij brand: Bij brand vormt zich door binding van de ontstane houtgassen en de impregnering snel een houtskoollaag op de buitenkant van het hout, die het hout isoleert tegen de hitte en verdere verbranding vertraagt;
 • Verbrandingsproducten: SafeWood® heeft dezelfde verbrandingsproducten als gewoon hout.
Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Vochtopname: SafeWood® is niet hygroscopisch. Hierdoor worden veel problemen van traditioneel brandvertragend hout, zoals uitkristallisatie van de ingebrachte middelen, vochtgehalte, gewichtstoename, zwellen, corrosiviteit en verkleuren voorkomen. SafeWood® neemt ongeveer evenveel vocht op als onbehandeld hout. Zo is het resulterende houtvochtgehalte veel lager dan met traditioneel anorganische middelen behandeld hout.
 • Veranderingen: na impregnering blijft bij WaxedWood de waterwerende wax in de poriën van het hout achter. Hierdoor wordt waterdoorslag verhinderd. Het gebruikelijke effect van zwellen en krimpen is minder dan bij hout zonder waximpregnering.
Optische eigenschappen

Kleurechtheid: houten gevelbekleding is bij buitentoepassing onderhevig aan verwering. De beschermende afwerking wordt daarom goed onderhouden binnen het contract dat afgesloten wordt.


Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Het is mogelijk houten gevelbekleding horizontaal of verticaal toe te passen, beide zijn geschikt mits het juiste profiel wordt gekozen. Door zagen en schaven is een grote variatie in afmetingen en profielen leverbaar. Door bewerking van het hout met ronde hoeken en een fijnbezaagd oppervlak is de hechting van de coating optimaal.

Bruikbaarheid, economisch

Een juiste afstemming tussen de geleverde producten en het onderhoud zorgt voor een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Met een op maat vormgegeven onderhoudsplan kan een goede balans worden vormgegeven tussen veiligheid, esthetiek en kwaliteit ten opzichte van de kosten. Op de lange termijn worden kosten bespaard door verdeelde onderhoudsactiviteiten.

Bruikbaarheid, veiligheid

Huidige trends en regelgeving vragen om meer samenwerking en betere afstemming van onderdelen en technieken. Door betere afstemming is het mogelijk om een zo groot mogelijke milieuwinst te realiseren met een fraaie uitstraling en garantie ten aanzien van de brandveiligheid.


Verwerking en montage

Plan@Wood gevels worden gemonteerd volgens de voorschriften van “Gevelbekleding van massief hout” van Foreco. Naar gelang de achterconstructie wordt een waterkerende, dampdoorlatende en eventueel brandvertragende folie aangebracht. Het juiste regelwerk wordt uitgekozen waarna het hout op de correcte manier wordt bevestigd. Een juiste detaillering zorgt voor voldoende afwatering en ventilatie zodat de kwaliteit en esthetiek van het hout behouden blijft.


Onderhoud

 • Door onderhoud te koppelen aan de productlevering en montage is het mogelijk de gewenste uitstraling te borgen. Plan@Wood onderscheidt zich met houten gevelbekleding die in optimale afstemming is met de onderhoudsactiviteiten. Hierdoor wordt een betere milieuprestatie geleverd gedurende de gehele levenscyclus;
 • Omdat het brandgedrag afhankelijk is van de brandvertragende behandeling in combinatie met de coating, moet het onderhoud gekoppeld worden aan het betreffende product. Door juiste registratie en productkeuze worden fouten voorkomen, waardoor de veiligheid ook gedurende de gebruiksfase van het project geborgd wordt.

Kwaliteit en garantie

Wij maken het mogelijk projectgarantie te bieden bij de onafhankelijke SGVH.

Economische factoren

Prijzen

Prijzen zijn projectafhankelijk en volgens opgave Foreco Dalfsen BV.

Technische service
Voor meer informatie over Plan@Wood of andere innovatieve producten staat Foreco u graag te woord: telefoon (0529) 43 15 48 of mail naar info@foreco.nl.

Milieu en gezondheid

Door hergebruik te integreren in Plan@Wood bieden we een volledige aanpak voor houten gevels. Hiermee ontstaat een volledig circulair concept.  Unieke gekleurde woningen Reitdiephaven Groningen

De inspiratiebronnen voor deze woningen zijn Scandinavische huizen, maar de uitstraling is ook Caribisch.

Nieuw totaalconcept voor houten gevelbekleding met Plan@Wood

Hout, verduurzaming, verf, montage en onderhoud. Nog altijd worden deze elementen gezien als aparte onderdelen bij het samenstellen van een houten gevel.

Nieuw totaalconcept voor houten gevelbekleding met Plan@Wood

Houten gevels zijn bepalend voor de uitstraling van een gebouw.

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie