Remix en Sakrete Multimortel

De Multimortel van Remix leent zich voor meer dan 24 toepassingen. Gewoon omdat het kan. 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

De Multimortels van Remix zijn ontwikkeld voor 24 verschillende toepassingen en zijn daarnaast nog geschikt voor nog vele andere toepassingen. Met de Multimortel heeft men altijd de juiste mortelsoort voorhanden.

Kenmerken

 • Met meer dan 24 verschillende toepassingen vrijwel altijd de juiste mortelsoort voorhanden;
 • Dé probleemoplosser bij uitstek voor diverse moeilijke morteltoepassingen;
 • Geen talloze zakken meer nodig voor verschillende toepassingen;
 • Hoge (uitmuntende) hechtsterkte en stabiliteit;
 • Hoog watervasthoudend vermogen;
 • Aanzienlijk minder kans op “verbranden” door te snelle uitdroging van de mortel;
 • In de regendichte PE zakken minstens 24 maanden houdbaar;
 • Alle toepassingen geschikt voor binnen en buiten.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw

Remix en Sakrete fabrieksmatig vervaardigde droge multimortels.

Materiaal

Bindmiddel: cement.


Vorm en afmeting

Afmetingen

Maximale korrel: 2 mm.

Gewicht

25 kg per zak.


Prestaties

Mechanische eigenschappen
 • Druksterkte: M15 CSIV C16 en C20 (afhankelijk van toepassing);
 • Buigtreksterkte, EN 13813 2002: F3 en F4 (afhankelijk van toepassing);
 • Initiële afschuifsterkte, EN 998-2 2010: ≥ 0,15 N/mm2;
 • Hechtsterkte, EN 998-1 2010: ≥ 0,15 N/mm2.
Vuur, explosie

Brandklasse (EN 998-1 2010, EN 998-2 2010, EN 13813 2002): A1.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Waterabsorptie, EN 998-2 2010: W0;
 • Chloridegehalte, EN 998-2 2010: < 0,1%;
 • Waterdampdoorlatendheid µ, EN 998-2 2010: 15/35 (tabelwaarde);
 • Vrijkomen corrosieve stoffen, EN 13813 2002: CT.
Thermische eigenschappen

Warmtegeleidbaarheid:

 • EN 998-2 2010: ≤ 0,82 W/mK, P=50%;
 • EN 998-1 2010: ≤ 0,89 W/mK, P=90%.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Droge mortels geschikt voor de volgende 24 toepassingen, zowel binnen als buiten:

 1. Stucen en uitvlakken van wanden en muren, binnen en buiten (zonder gronderen)
 2. Onderstop-, stel-, kim-, en vulmortel
 3. Aanbrand- en hechtbrugmortel
 4. Doorstrijken voor matig en normaal zuigende stenen
 5. Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van sterk zuigende stenen, gehydrofobeerde/ gesiliconiseerde stenen en stenen met een laag hechtpotentiaal
 6. Dunbed metselen met >4 mm lintvoeg. Ook voor tuinmuren en stapelstenen
 7. Metselen/doorstrijken van kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton
 8. Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van glasbouwstenen
 9. ER® (Earthquake Resistance) mortel, voor metselwerk in aardbevingsgebied
 10. Machinaal verwerkbare metselmortel
 11. Traditioneel metselen voor matig- en normaal zuigende stenen
 12. Machinaal verwerkbare voegmortel
 13. Kleinschalig voegwerk en voegreparatie
 14. Chipperen/decomortel (decoratief vertinnen van metsel- en stucwerk, binnen en buiten)
 15. Dakdekkersmortel voor het in specie leggen van vorsten en pannen
 16. Aansmeren sleuven t.b.v vloerverwarming, leidingen e.d.
 17. Cementdekvloeren 2-7cm, ook met vloerverwarming
 18. Zetten van (grootformaat) tegels in de mortel
 19. Vastzetten/montage van muurafdekkers e.d.
 20. Vastzetten van raamdorpelstenen
 21. Vastzetten van stapelstenen, trappen, border- en vijverranden en tuinornamenten
 22. Vastzetten van vensterbanken
 23. Vastzetten/montage dorpels
 24. Repararen en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden oppervlakken (eerst gronderen).
Bruikbaarheid, economisch
 • De Multimortel is ruimtebesparend in klusbussen en magazijnen;
 • Arbeidsbesparing doordat voorbevochtigen, voorstrijken of gronderen voor vrijwel alle toepassingen achterwege kan blijven;
 • Kostenbesparend alternatief, bijvoorbeeld voor de veel duurdere uitvlak- en flex-egalisatiemortels.
Bruikbaarheid, voorschriften

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. Het veiligheidsinformatieblad en de CE prestatieverklaring (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden. Remix en Sakrete Multimortel worden geleverd onder KOMO productcertificaten.


Verwerking en montage

Ondergrond
 • Losse oppervlakken, tussenlagen (zoals vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d.), cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen;
 • Zuigende ondergronden als kalkzandsteen, porotherm, poriso en cellenbeton hoeven niet te worden voorbevochtigd;
 • Bij de toepassingen 1 t/m 15 (m.u.v. chipperen punt 10) niet gronderen;
 • Bij gipsgebonden ondergronden eerst een primer laag Sakrete Snelgrondering SG aanbrengen voor een goede scheiding tussen gips en cement.
Mengprocedure
 • De Sakrete Multimortel met schoon leidingwater mengen totdat een homogene specie ontstaat. De hoeveelheid aanmaakwater is afhankelijk van de toepassing: zie de tabel in het productinformatieblad. Let op: Het is van groot belang dat voor elke toepassing de juiste hoeveelheid aanmaakwater wordt toegevoegd;
 • De mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Mechanisch mengen, bij voorkeur met een speciemenger, boormachine met roerspindel, HST menger of Flotty menger.
Uitvoering

Bij kans op bevriezing van het aanmaakwater in de verse mortel, de mortel niet verwerken of maatregelingen nemen om dit te voorkomen.

Nabehandeling
 • Voorkom te snelle droging door het morteloppervlak vochtig te houden door met water te nevelen of het af te dekken met een damp remmende folie;
 • Bescherm de verse specie van begin af aan tegen vochtbelasting en tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.
Opslag en houdbaarheid
 • Droog en vrij van de grond in afgesloten originele verpakking;
 • Polyethyleen zakken zijn regenwaterdicht;
 • Polyethyleen is recyclebaar;
 • De houdbaarheid na productie bedraagt minstens 24 maanden. Voor tenminste houdbaar tot (t.h.t.), zie opdruk zijkant zak.
Opmerkingen
 • Aan deze kant- en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen;
 • Deze mortel kan op kleur worden gebracht met een geschikte mortelkleurstof. De maximale dosering hiervan niet overschrijden;
 • Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken;
 • Te veel aanmaakwater heeft een negatieve invloed op de druksterkte van de mortel;
 • Verwerkingstijd: ca. 2 uur;
 • Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25 °C.

Kwaliteit en garantie

Certificering

De CE prestatieverklaring (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden. Remix en Sakrete Multimortel wordt geleverd onder KOMO productcertificaten.

Garantie

KOMO productcertificaat.

Economische factoren

Prijzen

Prijsopgave via de bouwmaterialenhandel

Leveringsvoorwaarden

Volgens de bouwmaterialenhandel.

Levering

Via bouwmaterialenhandel.

Leveringsgebied

Nederland

Verpakking

Wordt geleverd in regendichte PE zakken, op pallets.

Technische service

Remix Droge Mortel BV, Hoofdstraat 41,  9531 AB, Borger, 0599-287360

Milieu en gezondheid

Indringingsvermogen

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK.