Basiskennis Bouwkunde: Binnendeurkozijnen

Basiskennis Bouwkunde, met informatie over houten, kunststof, stalen en aluminium binnendeurkozijnen 

Omschrijving

Binnendeurkozijnen zijn kozijnen die een onderdeel vormen van binnenwanden en dienen voor het afhangen van binnendeuren en eventueel het plaatsen van zgn. vast glas of panelen.

Binnenkozijnen met een glasoppervlakte groter dan de deuropening worden in de regel omschreven als binnenpuien. Daar puien in principe niet afwijken van binnendeurkozijnen met boven- en zijlicht, zullen deze dan ook in de verdere behandeling van dit onderwerp hieraan gelijk gesteld worden.

Meteen een product vinden? >> Binnendeurkozijnen op NBD-Online

Kenmerken

 • Houten kozijnen;
 • Stalen kozijnen;
 • Aluminium kozijnen;
 • Kunststof kozijnen.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw van binnendeurkozijnen

Plaatsingssysteem

Binnendeurkozijnen kunnen onderscheiden worden naar:

 • Inmetselkozijnen: gesteld voordat de aansluitende binnenwanden worden opgetrokken. De kozijnen worden gereed op het werk aangevoerd;
 • Montagekozijnen (ook wel inbouwkozijnen): gemonteerd in een van tevoren gehouden sparing in de binnenwand. De kozijnen worden in losse profielen op het werk uitgevoerd. Een bijzondere uitvoering daarvan is het kozijn dat bestaande kozijnen voor stompe deuren geschikt maakt voor opdekdeuren (ombouwkozijn).

Binnendeurkozijnen voor schuifdeuren worden onderscheiden in:

 • Montage voor de wand;
 • Montage in de wand.

Het plaatsingssysteem is naast de werkwijze tevens bepalend voor de fase van het bouwproces waarin het kozijn wordt aangebracht.

Materiaal
 • Houten kozijnen;
 • Metalen kozijnen:
  • staal;
  • aluminium.
 • Kunststof kozijnen.
Deurtype

Waarvoor het kozijn bestemd is:

 • Kozijnen voor stompe deuren;
 • Kozijnen voor opdekdeuren;
 • Kozijnen voor stompe en opdekdeuren (weerszijden verschillende sponningdiepte);
 • Kozijnen voor doordraaiende deuren (weerszijden gelijke sponningdiepte);
 • Kozijnen voor schuifdeuren.
Eigenschappen

Voor specifieke toepassingsgebieden zijn speciale kozijnen voor:

Indeling openingen
 • Kozijnen voor enkele deuren;
 • Kozijnen voor dubbele deuren.

Deze kozijnen kunnen voorzien zijn van een bovenlicht en/of een zijlicht aan één of beide kanten van de deuropening.

Elementopbouw, materiaal van binnendeurkozijnen

Binnendeurkozijnen zijn samengesteld uit stijl- en dorpelprofielen. In plaats van bovendorpels worden bij kozijnen met een bovenlicht ook wel z.g. plafondprofielen of bovenregels toegepast.

Inmetselkozijnen worden gereed op het werk aangevoerd, voorzien van een steldorpel of verstijvingsprofiel om schranken van het kozijn tijdens het transport en bij plaatsing te voorkomen. De kozijnen kunnen voorzien zijn van muurankers.

Montagekozijnen worden in het werk samengesteld door de stijlen tegen de aangrenzende bouwdelen te bevestigen, rechtstreeks of tegen vullatten. Tussen- en/of bovendorpels worden daarbij tussen de stijlen opgesloten.

Vrijwel alle binnendeurkozijnen, m.u.v. houten inmetselkozijnen, worden geleverd voorzien van paumelles, sluitplaten en/of schootplaten, stelschotels en bevestigingsmiddelen. Bij inmetselkozijnen zijn schootgaten voorzien van een afdek-kastje om het binnendringen van specie te voorkomen. Ten behoeve van de plaatsing van glas of panelen zijn de binnen-deurkozijnen met boven- of zijlicht(en)voorzien van glaslatten, profielen of strippen.

Sommige metalen montagekozijnen zijn voorzien van z.g. schuifstukken die dienen voor het verkrijgen van de juiste lengte van de stijlen. De afmetingen van de stijl- en dorpelprofielen worden in belangrijke mate bepaald door het materiaal - hout, metaal of kunststof - waaruit deze zijn vervaardigd,

Houten kozijnen

Binnendeurkozijnen van hout zijn vervaardigd van naaldhout (voornamelijk vuren en grenen) of van tropisch loofhout (voornamelijk meranti). Voor stijlen en dorpels van naaldhout wordt veelal vierzijdig geschaafd standaardbouwhout toegepast met de afmetingen 67 x 114 mm, 90 x 114 mm, 67 x 139 mm en 90 x 139 mm.  Enkele andere veel voorkomende afmetingen voor zowel naald- als loofhout zijn 56 x 90 mm, 56 x 115 mm en 56 x 120 mm.

De KVT-online beveelt een minimumdikte van stijlen en dorpels aan van 67 mm, zoals ook 67 x 90 mm en 67 x 102 mm. 90 x 90 mm, 90 x 102 mm, 90 x 114 mm en 90 x 139 mm worden ook als standaardmaten opgegeven.

Bij inmetselkozijnen zijn geen standaardvoorzieningen getroffen voor de verankering van het kozijn en het aanbrengen van hang- en sluitwerk.

De sluitstijl van montagekozijnen is in de regel voorzien van een schootgat, afgewerkt met een sluitplaat van kunststof of staal en de hangstijl van voorgeboorde gaten voor de bevestiging van paumelles. Voor de bevestiging van het kozijn zijn eveneens de gaten voorgeboord. Stelschotels voor de bevestiging, glaslatten en afdekdoppen worden bijgeleverd.

Stalen kozijnen
 • Stalen binnendeurkozijnen worden geleverd als inmetselkozijn en als montagekozijn. De profielen voor de stijlen en bovendorpel zijn vervaardigd van koudgewalst sendzimir verzinkt bandstaal, dik 1,0 of 1,5 mm, zinklaag 12-20 µm. Over de zinklaag heen kan aan de zichtzijde nog een coating zijn aangebracht van PVC (polyvinylchloride) of een polyester poederlaklaag;
 • De verbindingen tussen stijlen en dorpels van inmetselkozijnen kunnen zijn gelast of als klemverbinding zijn uitgevoerd. Het voordeel van klembevestigingen is dat de beschermlaag op het metaal niet door lassen of slijpen is aangetast. Zijn bij kozijnen met een bovenlicht plafondprofielen toegepast, dan zijn deze van kunststof vervaardigd of worden gevormd door stalen of aluminium U-vormige profielen;
 • Tussendorpels (kalven) en glaslatten zijn veelal van aluminium (AlMgSi 0,5). Sluitstijlen zijn voorzien van schootgaten, in de regel afgewerkt met een sluitplaat van roestvast staal. In de hangstijl zijn gaten of sleuven aangebracht voor de bevestiging van los meegeleverde paumelles, vervaardigd van vernikkeld staal of roestvast staal;
 • Kozijnen voor stompe deuren kunnen voorzien zijn van aangelaste scharnieren. Bij een aantal typen zijn stijlen en bovendorpel voorzien van een aanslagprofiel van CR (polychloropreen);
 • Voor de bevestiging van het kozijn worden bij montagekozijnen stelschotels of stelbeugels meegeleverd en bij inmetsel-kozijnen losse ankers van verzinkt staal die in de stijlen kunnen worden geschoven;
 • Het glas voor boven- of zijlichten wordt geplaatst met behulp van kunststof "arreteerblokjes" en PVC-profielen of CR-plak-strippen.
Aluminium kozijnen
 • Binnendeurkozijnen van aluminium (AlMgSi 0,5) worden uitsluitend als montagekozijnen geleverd. Bij kozijnen met bovenlicht zijn de plafondprofielen vervaardigd van kunststof of aluminium U-vormige profielen;
 • Sluitstijlen zijn voorzien van schootgaten, veelal afgewerkt met roestvast stalen sluitplaten. In de hangstijl zijn gaten geboord voor de bevestiging van los meegeleverde paumelles, vervaardigd van vernikkeld staal of roestvast staal. Bij een aantal typen zijn de stijlen en bovendorpel voorzien van een aanslagprofiel van CR;
 • Voor de bevestiging van de kozijnen worden kunststof stelschotels meegeleverd;
 • Glaslatten zijn van aluminium (AlMgSi 0,5). Het glas voor boven- of zijlichten wordt geplaatst m.b.v. kunststof "arreteerblokjes" en PVC-profielen of CR-plakstrippen.
Kunststof kozijnen
 • Binnendeurkozijnen van kunststof worden uitsluitend geleverd als montagekozijn. De profielen voor stijlen en dorpels zijn vervaardigd van slagvast PVC. In de profielen is een kern opgenomen van vurenhout voor het verkrijgen van voldoende stijfheid;
 • Sluitstijlen zijn voorzien van schootgaten, afgewerkt met een sluitplaat van gemoffeld of verzinkt staal;
 • In de hangstijlen zijn paumelles gemonteerd vervaardigd van vernikkeld staal. Voor de bevestiging van de kozijnen worden stelschotels meegeleverd;
 • Glaslatten zijn van aluminium (AIMgSi 0,5). Het glas voor boven- of zijlichten wordt geplaatst m.b.v. kunststof "arreteerblokjes" en PVC-profielen of CR-plakstrippen.
Schuifdeurkozijnen voor binnen
 • Frames en rails voor schuifdeuren zijn van staal. Kwaliteitsverschillen komen vooral tot uiting in de geluidproductie bij het verschuiven van de deur en in de stabiliteit bij het verschuiven van de deuren;
 • Afwerkkoven die de rails uit het oog werken kunnen van hardhout, zachthout of MDF zijn;
 • Nisverstevigingen, afdichtingen (borstels of van rubber) en afwerklijsten zijn veel voorkomende accessoires;
 • Schuifdeuren die in de wanden schuiven vergen qua inbouw een langere voorbereidingstijd; schuifdeuren die voor de wand schuiven zijn later makkelijker aan te brengen.
Een product vinden? >> Binnendeurkozijnen op NBD-Online

Oppervlaktebehandeling van binnendeurkozijnen

Stalen binnendeurkozijnen kunnen aan de zichtkant voorzien zijn van een PVC-coating of van een polyester poederlaklaag. Polyester poederlaklagen worden gemoffeld waardoor een harde, dikke en gladde kunststoflaag wordt gevormd. Alle aluminium onderdelen van binnen-deurkozijnen zijn technisch geanodiseerd, laagdikte 10 µm (EWAA-keur, binnenwerk).

Houten montagekozijnen worden veelal afgelakt geleverd.

Toebehoren  van binnendeurkozijnen

 • Inmetselkozijnen kunnen desgewenst voorzien worden van muurankers. Voor houten kozijnen zijn dit de gebruikelijke kozijnankers van verzinkt draadstaal (0 6 mm). Bij metalen kozijnen zijn dit meestal V- of T-vormige schuifankers van verzinkt plaatstaal;
 • Kiembeugels voor de verbinding tussen stijlen en dorpels van niet-gelaste stalen inmetselkozijnen;
 • Bij montagekozijnen worden voor de onderlinge verbinding van de profielen van stalen en aluminium kozijnen parkers, schroeven, pluggen en beugels meegeleverd;
 • Stofdorpels van beukenhout worden toegepast voor alle soorten binnendeurkozijnen. Naast houten stofdorpels worden bij aluminium en stalen kozijnen ook technisch geanodiseerde aluminium stofdorpels (AlMgSi 0,5) toegepast;
 • Stalen binnendeurkozijnen worden ook geleverd met sendzimir verzinkt stalen stofdorpels, bekleed meteen PVC-profiel. Kunststof binnendeurkozijnen kunnen voorzien zijn van een stofdorpel van hout of van PVC met een houten kern. Voor het afdichten van de bevestigingspunten in de stijlen worden kunststof doppen geleverd of houten proppen voor houten kozijnen.

Hulpstukken van binnendeurkozijnen

Sommige fabrikanten leveren voor bergkasten kozijnen met een bovenlicht, voorzien van een deurtje, zodat de daar achter liggende ruimte als aparte bergruimte benut kan worden. Verder kunnen soms vulstukken geleverd worden waardoor het kozijn toepasbaar wordt voor doordraaiende deuren. Tot de hulpstukken behoren verder de koppelingen voor het verbinden van haaks op elkaar geplaatste stalen binnendeurkozijnen en afdekplaten voor de afwerking van de kopkant van muren.


Vorm en afmeting

Vorm van binnendeurkozijnen

Naar vorm kunnen binnendeurkozijnen in de volgende typen worden onderscheiden:

 • Enkele deur;
 • Dubbele deur;
 • Met zijlicht;
 • Met bovenlicht.

Afmetingen van binnendeurkozijnen

De bepaling van de afmetingen van stompe en opdekdeuren zijn vastgelegd in NEN-EN 951 en NEN-EN 952. Volgens de  NEN-EN 951 moet de dikte minimaal 38 mm zijn. Het Bouwbesluit stelt voor de verblijfsgebieden en verblijfsruimtes en voor deuren op vluchtroutes eisen aan de vrije doorgang. Die moet voor de breedte minimaal 850 mm bedragen, voor de hoogte minimaal 2.300 mm. Dat resulteert in deurbreedtes van minimaal  880 mm en deurhoogtes van minimaal 2.315 mm. Voor de overige ruimten gelden hiervoor lagere eisen.

De nettobreedte is voor stompe deuren (na passchaven) 4 mm kleiner dan de in de norm aangegeven maat.

Voor opdekdeuren geldt alleen deze nettobreedte, de grootte van het opdekprofiel blijft buiten beschouwing.

De sponningdiepte bij standaardkozijnen bedraagt voor stompe deuren 45 mm en voor opdekdeuren 25 mm, de sponningbreedte is voor beide typen 15 mm.

Breedtematen van binnendeurkozijnen zonder zijlicht worden in de regel aangegeven in de deurmaat plus een extra maat. Bij montagekozijnen wordt daarbij tevens de maat voor de muuropening aangegeven.

De lengte van de stijlen van inmetsel- en montagekozijnen is verschillend, omdat inmetselkozijnen op de ruwe vloer en montagekozijnen op de afgewerkte vloer worden geplaatst. De keuze houdt verder nauw verband met de meest voorkomende verdiepingshoogte en de standaardisatie van vloerdikten. Voor wat deuropeningen betreft werd ook bij binnendeurkozijnen met een bovenlicht en/of zijlichten uitgegaan van NEN 3408 (ingetrokken sinds 30-11-2005, niet vervangen).

Naast de op de norm afgestemde maten voeren de meeste fabrikanten nog een aantal aanvullende maten (randmaten). Wordt daarvan afgeweken dan moeten de kozijnen speciaal vervaardigd worden.

De dikte van de kozijnprofielen loopt per merk uiteen, doch alle fabrikanten hebben in hun leveringsprogramma een aantal standaardkozijnen dat is afgestemd op de meest voorkomende afgewerkte muurdikten van 70, 100, 110 en 125 mm.

Uiterlijk van binnendeurkozijnen

Oppervlaktestructuur

Stalen kozijnen met een kunststof coating kunnen een fijne oppervlaktestructuur vertonen.

Kleur

Aluminium, kunststof en in mindere mate stalen kozijnen zijn onderhevig aan kleurwijzigingen. De kleur van hout wordt mede bepaald door de wijze van aflakken.

Kleuren van al dan niet afgewerkte kozijnen:

Materiaal

Kleur

vurenhout

witgeel

grenenhout

geel tot lichtbruin

meranti (darkred)

roodbruin

merbau

geelbruin

teak

goudbruin

wengé

afwisselend bruin zwart

aluminium

naturel aluminium

staal

wit, beige, bruin

kunststof

gebroken wit, bruin


Prestaties

Mechanische eigenschappen van binnendeurkozijnen

Materiaal

Hardheid overlangs, kN

Splijtsterkte N/cm, radiaal

Splijtsterkte N/cm, tangentiaal

Brinell hardheid HB N/mm2

Hardheid volgens Shore DIN 53505

vurenhout

< 3,0

400

-

 

 

grenenhout

3,0

490

610

 

 

meranti

3,5

-

-

 

 

merbau

70

800

920

 

 

teak

4,5

370

-

 

 

wengé

10,5

740

740

 

 

aluminium

 

 

 

750-1000

 

hard PVC (bij 23ºC) hardheid D

 

 

 

 

81

Vuur, explosie en binnendeurkozijnen

Brandbaarheid

Hout en kunststof zijn niet onbrandbaar (NEN 6064).

Brandvoortplanting, rookontwikkeling

Materiaal

Brandvoortplantingsklasse (NEN-EN 13501-1)

Rookklasse (NEN-EN 13501-1)

Hout

B - C- D

S2

Kunststof (PVC)

B

S1 - S2
Brandwerendheid

Volgens het Bouwbesluit moet de brandwerendheid van deuren in wanden tussen woningen en garages tenminste 30 minuten bedragen. Deze eis geldt ook voor deuren in wanden, die de scheiding vormen tussen een tot woning bestemd gedeelte van een gebouw en een gemeenschappelijke gang of trappenhuis. Volgens het Bouwbesluit geldt voor deuren in wanden die de scheiding vormen tussen brandcompartimenten onderling een eis van tenminste 60 minuten.

Verschillende deurtypen afgehangen in diverse soorten kozijnen zijn op brandwerendheid onderzocht en voldoen hieraan, zie ook Houten binnendeuren. Bij de bepaling van de brandwerendheid van een binnendeurconstructie maakt het verschil of de deur naar het vuur toe of daarvan af draait. Naar het vuur toe draaiend geeft in de regel een minder resultaat.

Voor het verkrijgen van een brandwerendheid van tenminste 30 minuten kunnen binnendeurkozijnen voorzien worden van een sponning van 17 mm en/of een dubbele aanslag. Om aan hogere eisen te kunnen voldoen dienen speciale brandwerende deuren te worden toegepast. Sommige fabrikanten van dit soort deuren leveren daarbij architraven die voorzien zijn van opschuimstrippen en ingelijmde sponninglatten. Worden brandwerende deuren toegepast in metalen kozijnen, dan is het aan te bevelen de kozijnprofielen te vullen met gips of vulbeton. Hierdoor vormen deuren kozijn samen een goede brandwerende binnendeurconstructie.

Gedrag bij brand

PVC smelt bij blootstellen aan hoge temperaturen. Bij de ontleding die daarna optreedt wordt HCI-gas gevormd. Dit gas heeft een vlamdovende werking.

Bij brand zal het glas in boven- en zijlichten van kozijnen snel bezwijken. Hierdoor wordt de kans op uitbreiding vergroot en kan rook zich sneller verspreiden. Ineen aantal gebouwen als bejaardenhuizen, verpleeginrichtingen, scholen, openbare gebouwen e.d. verlangt de brandweer dan ook draadglas in plaats van gewoon glas in boven- en zijlichten,

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen en binnendeurkozijnen

Bestandheid

Voor alle typen afgewerkte binnendeurkozijnen geldt dat deze bestand zijn tegen vocht en normale niet-schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen. In natte ruimten dient bij toepassing van houten en stalen kozijnen te worden voorkomen dat de onderkant van de stijlen langdurig met vocht in aanraking komt, bijvoorbeeld door de toepassing van neuten van natuursteen of kunststeen. Stalen, aluminium en kunststof kozijnen zijn niet bestand tegen zoutzuur. Boven-zien zijn aluminium kozijnen gevoelig voor alkalische stoffen zoals cement en kalk.

Kunststof kozijnen zijn bestand tegen water, zwakke zuren, zoutoplossingen en lagen.

Thermische eigenschappen van binnendeurkozijnen

Uitzetting

De uitzettingscoëfficiënt van hout verschilt per houtsoort, doch kan voor alle soorten zeer gering genoemd worden. Bovendien zal bij verwarming de invloed van krimpen door vochtafgifte van het hout vrijwel altijd veel groter zijn dan de uitzetting t.g.v. de toename van de temperatuur.

Materiaal

Lineaire uitzettingscoëfficiënt (α) 10-6K-1

hout

van 41) tot 302)

staal

18

aluminium

23 (tussen 20 en 100 °C)

kunststof

5,5

 

1) in de richting van de vezel, 2) loodrecht op de vezel

Optische eigenschappen van binnendeurkozijnen

Kleurechtheid

Aluminium en kunststof kozijnen kunnen als kleurecht worden beschouwd. Uit beproeving is gebleken dat de afwerking van stalen kozijnen in de regel slechts een zeer geringe verkleuring vertoont (NEN-ISO 4892).

Afhankelijk van de afwerking zijn houten kozijnen onderhevig aan kleurverandering onder invloed van UV-stralen.

Akoestische eigenschappen van binnendeurkozijnen

Luchtgeluidisolatie

Voor luchtgeluidsisolatie zie Houten binnendeuren.

De mate waarin de kozijnen daarin bijdragen hangt mede af van het al of niet opnemen van één of meerdere aanslagprofielen in de sponning en de zorgvuldigheid waarmee de kozijnen aansluiten op de muur.

Geluidsproductie

De geluidsproductie van binnendeuren bij dichtslaan kan voorkomen worden door in de sponning van het kozijn doorgaande kunststof of rubber profielen aan te brengen, dan wel noppen, eventueel in kombinatie met vilt-strippen (NPR 5071).

Verbetering van luchtgeluidsisolatie kan ook verkregen worden door toepassing van een dubbele sponning en een dubbele deur.


Toepassing

Functionele bruikbaarheid van binnendeurkozijnen

Voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw worden houten, stalen, aluminium en kunststof binnendeurkozijnen geleverd, toepasbaar voor nieuwbouw en vernieuwbouw.

Stalen klemkozijnen met losse stijlen en een losse bovendorpel zijn niet geschikt voor toepassing in de utiliteitsbouw, daar worden in de regel 2-schalige nastelkozijnen toegepast.

Het z.g. ombouwkozijn wordt voor ombouw van stompe naar opdekdeurkozijnen toegepast.

Een product vinden? >> Binnendeurkozijnen op NBD-Online

Economische bruikbaarheid van binnendeurkozijnen

Alleen voor gemetselde wanden geldt dat uit economisch oogpunt zowel inmetsel als montagekozijnen toepasbaar zijn. Bij vrijwel alle overige wandsystemen zullen montagekozijnen economischer zijn, mits het standaardtypen betreft.

Omdat montagekozijnen worden aangebracht in de laatste (afbouw)fase, zijn de voordelen t.o.v. inmetselkozijnen:

 • Kortere opslagtijd onder gunstiger omstandigheden (gebouw glasdicht);
 • Minder kans op beschadiging tijdens de bouw;
 • Kortere verwerkingstijd;
 • Minder ruimte bij opslag.

Nadelen zijn:

 • Mogelijk kieren tussen kozijn en aansluitende wand (geluidsisolatie);
 • Nauwkeurige maatvoering is vereist i.v.m. beperkte maattoleranties.

Ontwerpdetails van binnendeurkozijnen

Bij het ontwerpen dient er rekening mee te worden gehouden dat binnendeurkozijnen standaard geleverd worden voor bepaalde muurdikten. Deze standaardmaten kunnen echter per merk verschillen. Alleen voor houten kozijnen geldt dat zonder hoge meerkosten afwijkende maten kunnen worden geleverd.

Bij de toepassing van montagekozijnen dient verder nog rekening te worden gehouden met de afmetingen voor de muuropening die de fabrikant voorschrijft en de toleranties die daarbij kunnen worden aangehouden.

Bij het beschrijven in bestekken en het aangeven op tekeningen is het aan te bevelen voor wat de draairichting van de deuren betreft uit te gaan van NEN 270 (deze norm is ingetrokken, niet vervangen - red.). Dit is vooral van belang voor binnendeurkozijnen die worden toegeleverd voorzien van paumelles of voorgeboorde gaten voor bevestiging van paumelles.

De draairichting van deuren wordt in enkele gevallen door de MBV voorgeschreven.

Worden metalen binnendeurkozijnen toegepast dan dient rekening te worden gehouden met het gewicht van de te plaatsen deuren. In de meeste gevallen kan de fabrikant aangeven wat voor een bepaald type kozijn het maximaal toelaatbare gewicht is bij een gewenste deurbreedte.

Bij toepassing van stralingwerende deuren dienen er ook voorzieningen aan het kozijn te worden getroffen (b.v. loden strips) om een doorgaande bescherming tegen röntgenstralen te verkrijgen. Stralingwerende deuren behoeven tevens bijzonder hang- en sluitwerk en extra aandacht bij de bevestiging daarvan.

Bij toepassing van brandwerende deuren is het aan te bevelen extra maatregelen te treffen voor de kozijnen. Een aantal fabrikanten levert hiertoe hulpstukken die bijdragen aan de brandvertragende werking van de deur en het kozijn samen, zoals speciale architraven, voorzien van opschuimstrippen en sponning latten.

Om de verlangde geluidisolatie te verkrijgen bij de toepassing van geluidisolerende deuren is het in de regel noodzakelijk extra aandacht te besteden aan de afdichting tussen kozijn en muur. Goede resultaten kunnen verkregen worden door de naad tussen kozijn en muur te dichten met doorlopende stroken minerale wol of het vullen van metalen kozijn-profielen met vulbeton.

Verder kunnen aanslagprofielen een belangrijke bijdrage leveren aan de geluidsisolatie.

Fabrikanten van kogelwerende deuren leveren op aanvraag speciale aangepaste kozijnen.


Verwerking en montage

Transport van binnendeurkozijnen

Inmetselkozijnen worden los of gebundeld en montagekozijnen in onderdelen gebundeld en in folie verpakt door de fabrikant op het werk geleverd.

Opslag van binnendeurkozijnen

Binnendeurkozijnen dienen los van de grond opgeslagen te worden in een droge, goed geventileerde ruimte, waarin grote temperatuurschommelingen en een hoge relatieve vochtigheid moeten worden vermeden.

Montage van binnendeurkozijnen

Inmetselkozijnen worden in het werk op de juiste plaats te lood gesteld. Door opname in de daarna te bouwen binnenwanden vormen de kozijnen daarmee één geheel. Toepassing van kozijnankers voorkomt dat door het slaan van deuren de verbinding tussen kozijn en muur in de latere gebruiksfase wordt verbroken.

Montagekozijnen worden aangebracht door de (eventueel eerst op maat gemaakte) stijlen te plaatsen. Vervolgens worden kalf en/of bovendorpel geplaatst in daarvoor bedoelde gaten van de stijlen en vastgezet met deuvels, schroeven of andere meegeleverde bevestigingsmiddelen. Hierna worden de stijlen door het uitdraaien van de stelschotels op maat gezet. Vervolgens worden de stijlen met schroeven (en pluggen) door de stelschotels heen op de muur vastgezet.

Wordt bij kozijnen met bovenlicht in plaats van een bovendorpel een bovenprofiel gebruikt, dan wordt dit profiel aangebracht na het vastschroeven van de stijlen.

Tenslotte kan het glas worden gezet, de glaslatten aangebracht, de stofdorpel geplaatst en de afdekdopjes worden ingebracht.

Na deze handelingen kan de deur worden afgehangen.

Afwerking van binnendeurkozijnen

Houten kozijnen eventueel blank lakken of gronden, plamuren en schilderen. Stalen kozijnen schilderen.


Onderhoud

Onderhoud van binnendeurkozijnen

Binnendeurkozijnen vragen onder normale omstandigheden geen onderhoud. Schoonmaken kan plaatsvinden met water en huishoudelijke reinigingsmiddelen zonder schuurmiddel.

Reparaties van binnendeurkozijnen

 • Houten kozijnen: beschadigde plekken schilderen of lakken, eventueel eerst bijwerken met plamuur of kneedbaar hout;
 • Kunststof kozijnen: mogelijkheid tot overschilderen na ontvetten;
 • Stalen kozijnen: kunststof coatings zijn overschilderbaar met een lak op basis van acrylaat.

Economische factoren

Richtprijzen van standaardkozijnen per stuk, geschikt voor opdekdeuren, exclusief BTW, toebehoren, aflakken en montage.

Meerprijzen worden berekend voor:

 • Aflakken;
 • Andere deurmaten;
 • Andere hoogtematen van kozijnen met bovenlicht;
 • Plafondprofielen;
 • Uitvoeringen voor stompe deuren.

Indien partijen in één zending worden afgenomen, wordt bij grote aantallen in de regel korting verstrekt.

Referenties

Geraadpleegde literatuur

Bouwbesluit

Onderstaande normen, uitvoeringsvoorschriften en wenken

Dokumentatie van diverse fabrikanten

Bouwmaterialen, M.W. Verver

Vakkennis timmeren, Jacobs, M.

NEN-normen

N 1180

Deuren voor gebouwen - Aanduiding van draairichting en beweegbaarheid

NEN 270 (ingetrokken)

Draairichting van deuren, ramen en luiken

NEN 3408

Maten van vlakke binnendeuren

NEN 5483

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort rode meranti

NEN 5466

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Op uiterlijke kenmerken gesorteerd Europees naaldhout

NEN 6000

Modulaire coördinatie voor gebouwen - Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen

NEN 6064

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6069

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN 5255

Anodische oxidelagen op aluminium en aluminiumlegeringen aangebracht volgens een gelijkstroom/zwavelzuur- of gelijkstroom/zwavelzuur/oxaalzuur-proces - Eisen en keuringsmethoden

NEN-EN-ISO 1461

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-ISO 4892

Kunststoffen - Methoden om monsters aan laboratorium-lichtbronnen bloot te stellen

Uitvoeringsvoorschriften en wenken

NPR 5071

Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van maatregelen tegen galm, lawaai door slaande deuren en dergelijke in gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op NEN 1070

 

VNG Model Bouwverordening met toelichting

KVT-online Kwaliteit van houten gevelelementen

Handboek voor Toegankelijkheid, Maarten Wijk

Klik hier om terug te gaan naar de themapagina binnendeuren.

 

Klik hier om terug te gaan naar de themapagina binnendeuren.