Basiskennis Bouwkunde: Brandwerende deuren

Basiskennis Bouwkunde, met een overzicht van de beschikbare brandwerende deuren en hun eigenschappen 

Omschrijving

Brandwerende deuren moeten worden toegepast als er in wanden tussen de brandcompartimenten van een gebouw openingen worden opgenomen. De hele wand inclusief invulling van de openingen moet aan dezelfde eisen voldoen. Om te voldoen aan de WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) eis tussen ruimten, zullen constructie-onderdelen een brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie moeten bezitten, uitgedrukt in een aantal minuten brandwerendheid waarbij dan ook nog specifieke eisen qua criteria (E, I, W en soms ook R) gesteld worden.

Een bouwconstructie moet afhankelijk van de functie en de hoogste vloer van het gebouw een brandwerendheid tot 120 minuten hebben. Een (brandwerende) deurconstructie in een wand zal nooit een bijdrage kunnen leveren aan de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van een bouwconstructie. Hooguit zal er rond een opening een brandwerende draagconstructie (raveling) gemaakt moeten worden om krachten van boven de opening op te vangen.

Om branduitbreiding via de gevel te beperken is voldoende afstand van nabijgelegen gebouwen nodig. Als dit niet te realiseren is, kunnen ook aan gevelpuien brandwerende WBO-eisen worden gesteld. De stralingsbelasting die op de openingen van het gebouw op het naastgelegen perceel is doorslaggevend.

De term branddeur wordt nog altijd door brandverzekeraars gehanteerd. Voordat het Bouwbesluit uitvoerige eisen bevatte ten aanzien van de brandveiligheid, werden voorschriften vanuit de verzekeringswereld gehanteerd omtrent de toepassing van brandwerende deuren.

Meteen een product vinden? >> Brandwerende deuren op NBD-Online
Meer informatie? >> Basiskennis Bouwkunde houten binnendeuren.

 

Kenmerken

 • Houten deuren, stalen deuren, glazen deuren;
 • Sluitsystemen;
 • Keuring van brandwerende deuren.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw van brandwerende deuren

Brandwerende deuren, al dan niet sluitend in een kozijn, zijn naar de wijze van bewegen te onderscheiden in twee typen:

 • Draaideuren: enkel- of dubbelvleugelig, worden in hoofdzaak geleverd compleet met kozijn, al dan niet voorzien van: een vloeraanslag, sluitsysteem en/of bij brand opschuimend band in de aanslag. De brandwerendheid van de deuren, inclusief kozijn, kan 120 minuten bedragen, afhankelijk van de afmetingen en uitvoering;
 • Schuifdeuren: horizontaal bewegend, worden geleverd compleet met sluitsysteem en ondergeleiing. De brandwerendheid van de deuren kan 120 minuten bedragen, afhankelijk van de afmetingen en uitvoering.

In sommige gevallen wordt door de brandassuradeuren en/of gemeentelijke instanties dubbele afsluiting van de muuropening voorgeschreven, waarbij onder dubbele afsluiting wordt verstaan afsluitingen aan weerszijden van de muuropening, zie ook Toepasbaarheid, ontwerp.

Elementopbouw van brandwerende deuren

Brandwerende deuren, zoals bedoeld in deze tekst, zijn samengesteld uit:

 • Deurblad(en) in diverse uitvoeringen;
 • Hang- en sluitwerk voor:
  • Draaideuren;
  • Schuifdeuren.
 • Kozijn of muurframe;
 • Sluitsystemen:
  • Voor dagelijks gebruik: handbediend of automatisch bediend;
  • Bij brand in werking tredend: met smeltzekering of kleefmagneet.
Deurbladen

Houten deuren

 • Een sandwichconstructie bestaande uit vocht- en brandwerende plaatmaterialen zoals brandvertragend behandeld houten plaatmateriaal, bijvoorbeeld okoumé triplex, of brandvertragend behandeld massief HPL of HDF, waartussen een isolatiemateriaal is aangebracht;
 • Het isolatiemateriaal kan bestaan uit minerale wol, gips, perliet, kurk, minerale vezelplaat, volspaanplaat, aluminium silicaat plaat of een mengsel van deze. In geval van brand zorgt het isolatiemateriaal voor een vullend en drukopbouwend effect;
 • Voor het randhout zijn eigenschappen zoals schroefhoudend vermogen en het kromtrekgedrag van belang. Bijvoorbeeld merbau en meranti voldoen hieraan;
 • Dit soort brandwerende deuren zijn leverbaar als 30, 60, 90, 120 minuten brandwerend.

Stalen deuren

 • Een sandwichconstructie bestaande uit elektrolytisch verzinkte, gegalvaniseerde of gepoedercoate staalplaat (of met PVC afwerkingslaag), waartussen een isolatiemateriaal is aangebracht;
 • Het isolatiemateriaal kan bestaan uit minerale wol, gips, perliet, kurk, minerale vezelplaat, volspaanplaat, aluminium silicaat plaat of een mengsel van deze. In geval van brand zorgt het isolatiemateriaal voor een vullend en drukopbouwend effect;
 • Dit soort brandwerende deuren zijn leverbaar als 30, 60, 90, 120 minuten brandwerend.

Glazen deuren

 • Mogelijk uit te voeren met houten, stalen of aluminium kader, maar ook zonder frame;
 • Brandwerende glassoorten zijn samengesteld uit één of meer (geharde) glasplaten met brandvertragende (tussen)lagen. Bij meerlagige beglazing is ook een tussenlaag voor meer isolatie of zonwering op te nemen;
 • Glazen deuren kunnen als taatsdeur met vloerpot worden uitgevoerd, als enkele deur of als dubbele deur. In de muuropening wordt boven en opzij een zwelband opgenomen die kieren afdicht in het geval van brand;
 • Dit soort brandwerende deuren zijn leverbaar als 30, 45, 60, 90, 120 minuten brandwerend.
Hang- en sluitwerk

Hang- en sluitwerk voor brandwerende deuren wordt als het goed is altijd in combinatie met een deur getest. Testmethoden voor de functionaliteit worden in NEN-EN 1125 (nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat) en in NEN-EN 179 (panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang) omschreven; qua brandwerendheid wordt het hang- en sluitwerk meegenomen in de NEN-EN 1634 test (brandwerendheid deuren).

Als hang- en sluitwerk en deurbeslag zonder combinatie zijn getest, zijn ze niet zonder meer toe te passen als alternatief, raadpleeg hiervoor specialisten. Onderdelen zoals slotkasten, scharnierbladen, speunen of andere metalen onderdelen moeten bekleed zijn met materialen die opzwellen bij hitte en daarmee alle naden en kieren afdichten zodat er geen vlam door de kier komt.

Kozijn of muurframe

Draaideuren kunnen worden afgehangen in een kozijn. Muuropeningen t.b.v. schuifdeuren kunnen voorzien zijn van een muurframe:

 • Hout is geschikt voor brandwerende kozijnen omdat het relatief weinig vervormd. Het is wel essentieel dat het hout voldoende volumieke massa heeft en dat het kozijnhout voldoende gedimensioneerd is zodat het niet binnen de benodigde tijd doorbrandt;
 • Staal brandt niet maar buigt bij verhitting naar het vuur toe. Om die buiging tegen te gaan worden brandwerende stalen kozijnen bijvoorbeeld uit meerdere schalen opgebouwd of van een brandwerende vulling voorzien, waarvan calciumsilicaatplaat, platen op basis van perliet of materialen met een hoog aandeel kristalwater daar slechts een paar voorbeelden van zijn. Sendzimir verzinkt plaatstaal of RVS zijn de meest toegepaste metaalsoorten. Het bepalen van de dikte is een delicate zaak. Bij een dikkere staalplaat neemt de uitbuiging van het kozijn toe, en daarmee ook de krachten die het kozijn uitoefent op de ondersteuningsconstructie. Dunnere platen zijn niet toegestaan omdat die niet binnen de eisen blijven, omdat bijvoorbeeld het kozijn te snel verzwakt, of dat het deurblad eerder uitbuigt uit de aanslag van het kozijn. Brandwerende stalen kozijnen worden nagenoeg altijd standaard afgelakt of gepoedercoat en zijn als montagekozijn of als inmetselkozijn verkrijgbaar;
 • Muurkaders voor brandwerende deuren kunnen brandwerend worden gemaakt door bij hitte opzwellende producten in het kader te verwerken (bij staal). Indien nodig kunnen ook opzwellende afdichtingen worden toegepast. In het geval van stroomuitval kunnen niet-vergrendelde deuren eenmalig geopend worden.

Het is mogelijk om houten deuren in stalen kozijnen toe te passen.

Sluitsystemen

Brandwerende deuren kunnen voorzien zijn van een sluitsysteem t.b.v. het dagelijks gebruik, onder te verdelen:

 • Handbediening: zowel draaideuren als schuifdeuren zijn over het algemeen standaard leverbaar met handbediening. De deuren kunnen zelfsluitend zijn door toepassing van oploopscharnieren, deurdrangers of een aflopende railconstructie in combinatie met een contragewicht (schuifdeur).
 • Automatische bediening: schuifdeuren kunnen bediend worden door een elektromechanische aandrijving met verschillende besturingsmethoden, mits in geval van brand de automatische sluiting gewaarborgd blijft, ook bij het uitvallen van de stroom. Onderaan glijdt het deurblad tussen vloergeleiders, of één metalen stift die onderaan in de deur glijdt.
Sluitsystemen bij brand

Brandwerende deuren dienen voorzien te zijn van een sluitsysteem, dat automatisch in werking treedt bij brand:

 • Smeltzekeringen die in werking tredend bij 70/75 °C;
 • Kleefmagneet met aansluiting op 24 Volt gelijk-stroomvoeding. Bij een brandmelding valt automatisch de elektriciteitsvoorziening van de kleefmagneten uit en vallen de brandwerende deuren dicht. Deuren op vluchtroutes moeten dan juist open kunnen. De brandmeldinstallatie zorgt er bij een brandmelding voor dat de kleefmagneten van vlucht- en nooddeuren geen stroom meer krijgen, zodat de deuren gewoon open kunnen;
 • Deursluiters (deurdrangers): een vrijloopfunctie zorgt voor een vrije doorgang bij brandwerende deuren. In het geval van brand wordt de deursluiter actief en zal de deur sluiten. Inbouwdeurdrangers moeten ook op brandwerendheid getest zijn;
 • Indien de branddeur uitgevoerd is als dubbelvleugelige draaideur, dient een sluitregelaar aangebracht te zijn, die de juiste volgorde van sluiten van de deurvleugels regelt.

Brandwerende deuren die op een vluchtroute liggen, moeten in het geval van brand open kunnen. Daartoe is het volgende deurbeslag mogelijk:

 • Paniekbalken (of drukbalk): balk over de hele breedte van de deur, die bij induwen de deur direct opent.
Een product vinden? >> Brandwerende deuren op NBD-Online

Fabricagemethode van brandwerende deuren

Houten deuren
 • Kader: randhout of stalen kader. In een houten kader kunnen sleuven zijn gefreesd waarin bij brand opschuimend materiaal zit. Randwerk, kantlatten, vulling en beplating worden met (kunsthars)lijm onder hoge druk en temperatuur samengeperst. De deur kan rondom ook met een polyurethaan randafwerking of abs stootranden worden afgewerkt;
 • Onderaansluiting: attesten vermelden ook de kier aan de onderzijde en de maximale maat daarvan, bijvoorbeeld 6 mm. Valdorpels worden vaak uit akoestisch oogpunt toegepast. Er zijn ook varianten op de markt die in tot 60 minuten brandwerende deuren kunnen worden opgenomen.
Stalen deuren
 • Het brandwerende paneel met een minerale wol vulling kan in een frame worden geschroefd. De naden worden rondom afgewerkt met brandwerende kit;
 • In het paneel kunnen voorzieningen zoals glas of ventilatieroosters worden opgenomen;
 • Er zijn ook brandwerende stalen deuren op de markt waarbij dekplaten van verzinkt staal of roestvaststaal op het frame worden geschroefd. De randen worden afgewerkt met bij brand opzwellend materiaal;
 • Het deurblad kan ook zijn opgebouwd uit gipsplaat en een brandwerende plaat die 2-zijdig worden beplaat met staalplaat.

Oppervlaktebehandeling van brandwerende deuren

Stalen onderdelen, voor zover niet vervaardigd van roestvast staal: gestraald staal en verzinkt, gepoedercoat, gelakt of van een pvc-coating voorzien.

Toebehoren bij brandwerende deuren

Elektrisch bediende deuren zijn voorzien van diverse bedieningsmogelijkheden, zoals drukknoppen, trekschakelaars, infrarood bewegingsmelders, radiografische bediening, e.d.

Hulpstukken voor brandwerende deuren

 • Temperatuurpal; een pen die in ruststand opgesloten zit in een penhuis die uitloopt als de omgevingstemperatuur te hoog oploopt. Hierdoor wordt de deur gefixeerd en dit voorkomt het kromtrekken en daardoor het ontstaan van vuur doorlatende aansluitnaden tussen de dubbele deuren of de deur in het kozijn. Het uitlopen van de pen vindt plaats voor het uitzetten van het opschuimend materiaal;
 • Draaideuren of kozijnen voor draaideuren kunnen in de aanslag van het kozijn voorzien zijn van bij brand opschuimend materiaal tegen vlam- en rookdoorslag;
 • Andere toevoegingen zoals kabeldoorvoer en spionogen moeten ook op brandwerendheid getest zijn.

Vorm en afmeting

Vorm van brandwerende deuren

Brandwerende deuren zijn verkrijgbaar als stompe deuren en als opdekdeuren. Stompe deuren kunnen ook wel met een sponningaanslag uitgevoerd worden.

Afmetingen van brandwerende deuren

Brandwerende kozijnen
 • Staal:
  • Dikte, ongevuld: 2 mm staalplaat
  • Gevuld: 1,5 mm staalplaat
 • Hout:
  • Kozijnhout: 67 x 114, 67 x 139, 90 x 114, 90 x 139 mm;
  • Sponningdiepte: 17-25 mm.

Hang- en sluitwerk wordt altijd in combinatie met een kozijn beproefd op de brandwerendheid. De afmetingen van het kozijnprofiel en de sponningafmetingen in de attesten moeten daarbij altijd aangehouden worden.

Brandwerende deuren
 • Veel voorkomende deurdiktes, mm: 38, 39, 40, 52, 54, 64;
 • Standaard deurbreedtes, mm: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930;
 • Standaard deurhoogte, mm: 2.015, 2.115, 2.315, 2.615.

Als in het attest de wettelijk toegestane extrapolatie nog niet is meegenomen, kan men onderstaande vuistregels toepassen:

Bij een resultaat van 36 minuten of meer (bij een 30 minuten test) of 68 minuten of meer (bij een 60 minuten test) mag de deur maximaal 15% in breedte en maximaal 15% in hoogte vergroot worden. De totale vergroting van het deurbladoppervlak moet echter wel binnen maximaal 20% blijven. Een schuifdeur mag tot 50% vergroot worden.

Vrije doorgangen moeten volgens het Bouwbesluit minimaal 850 x 2.300 mm groot zijn.

Deuren die op een vluchtweg liggen worden op doorstroomcapaciteit berekend, die als volgt wordt uitgedrukt: 90 personen x meter vrije breedte/per minuut (een doorstroomcapaciteit van 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang komt het meest voor). Dit betekent dat een deuropening met een vrije breedte van 850 mm een doorstroomcapaciteit heeft van 90 personen/m x 0,85 = 76 personen.

Met de bezettingsgraad van een ruimte kan berekend worden aan hoeveel mensen een veilige vluchtweg geboden moet worden. Daar volgt dan ook uit dat sommige deuren wellicht breder of zelfs dubbel uitgevoerd moeten worden, om binnen de eisen te blijven.

Gewicht van brandwerende deuren

Het gewicht van brandwerende deuren is afhankelijk van de afmetingen en de opbouw. De gemiddelde volumieke massa's (kg/m3) van de belangrijkste componenten zijn:

 • Staal: 7.800;
 • Hout: 400-500;
 • Minerale wol: 35-250;
 • Glas: 2.500.

Prestaties

Mechanische eigenschappen van brandwerende deuren

Productsterkte, dynamische eigenschappen

Ten aanzien van de productsterkte is de bestandheid tegen aanrijdingen en de vervangingsmogelijkheden van onderdelen na beschadiging een belangrijk aandachtspunt.

Vuur, explosie en brandwerende deuren

Brandwerendheid

Leveranciers en fabrikanten moeten met brandwerende deuren voldoen aan NEN-EN 1634-1.

>> Over hoe de NEN 6069 zich tot de NEN-EN 1634-1 verhoudt, lees je meer in het artikel
Voor brandwerende deuren uitsluitend de NEN-EN 1634-1 nog van kracht

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen en brandwerende deuren

Vochtopname

Bij massief houten brandwerende deuren kan te vochtig hout t.g.v. de opsluiting in de stalen bekleding gaan verstikken en vermolmen, hetgeen de samenhang en brandwerendheid doet afnemen. Als aanvaardbaar maximaal vochtgehalte wordt 12% aangehouden.

Bestandheid

Massief stalen deuren en dubbelwandig stalen deuren kunnen, mits afgeschilderd in het werk, ook als buitendeur worden toegepast. Massief houten brandwerende deuren zijn niet ge schikt om als buitendeur te worden toegepast.

Thermische eigenschappen van brandwerende deuren

Geleiding

Een bepalend criterium voor de bepaling van de brandwerendheid is het thermisch isolerend vermogen van materialen. Tijdens de test mag de gemiddelde temperatuur niet hoger mag worden dan 140 graden en op één punt niet warmer zijn dan 180 graden.

Elektriciteit, magnetisme, straling bij brandwerende deuren

Aarding

Van brandwerende deuren die door middel van een elektromotor bediend worden, dienen de metalen delen geaard te zijn.

Aansluitwaarde

De aansluitwaarde van elektrisch aangedreven brandwerende deuren is afhankelijk van montagevoorschriften van de leverancier en van het type motor. De bij geautomatiseerde systemen noodzakelijke signaaloverdracht geschiedt meestal op een laag spanningsniveau. Bij stroomuitval/-uitschakeling moet de geopende deur zelfsluitend zijn.


Toepassing

Functionele bruikbaarheid van brandwerende deuren

Brandwerende deuren worden toegepast als weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag via doorgangen die zijn opgenomen in brandwerende compartimenteringen.

Een product vinden? >> Brandwerende deuren op NBD-Online

Economische bruikbaarheid van brandwerende deuren

De toepassing van brandwerende deuren kan indeling in een lagere premiegroep van de brandverzekering tot gevolg hebben.

Voorschriften voor brandwerende deuren

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandveiligheid van gebouwen om het aantal slachtoffers te beperken en om branduitbreiding naar naastgelegen percelen te voorkomen. Het Bouwbesluit is er niet op uit om materiele schade te voorkomen.

Ontwerpdetails van brandwerende deuren

Bij het ontwerpen van een muuropening in een brandwerende wand waarin of waarvoor (een) branddeur(en) geplaatst word(t)(en(, zijn de volgende punten van belang:

 • Een (sub)brandcompartimenteringswand moet t.p.v elke doorsnede de benodigde WBDBO halen, dus elke deuropening en doorvoer moet zorgvuldig op aansluitingen worden gedetailleerd;
 • Let ook goed op wanden en deuren die op vluchtroutes liggen. Het Bouwbesluit eist namelijk beschermde vluchtroutes, extra beschermde vluchtroutes en/of veiligheidsvluchtroutes die buiten (sub)brandcompartimenten liggen;
 • Veelal wordt in vluchtroutes en vluchttrappenhuizen steenachtig materiaal gebruikt, met geringe vuurlast, het ontbreken van ontstekingsbronnen, en geringe of afwezige lontwerking  van de daar aanwezige materialen;
 • Om vorig punt te laten slagen is het van belang dat dergelijke ruimten niet als opslag worden gebruikt. Ook voor de benodigde vrije ruimte voor het vluchten moeten ze leeg blijven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de gebruiker de zwakste schakel is bij het goed functioneren van een brandveilig gebouw.

Verwerking en montage

Transport van brandwerende deuren

Door fabrikant op het werk.

Opslag van brandwerende deuren

Droog opslaan.

Voorbereiding voor brandwerende deuren

Aansluitingen moeten geheel conform de detaillering worden uitgevoerd. In de attest wordt de toegepaste wandopbouw vermeld, met minimaal benodigde dikte en minimaal benodigde volumieke massa van de wanden. Bij toepassing van een stalen latei dient deze voldoende brandwerend bekleed te worden.

Montage van brandwerende deuren

Het is mogelijk dat de montage van brandwerende deuren en eventuele bijbehorende kozijnen door de fabrikant/leverancier wordt verzorgd.

Keuring van brandwerende deuren

Controle tijdens plaatsing die moet nazien op het goed functioneren van brandwerende deuren is in Nederland niet bij wet geregeld. De BRL 2211 en de BRL 0803 vereisen wel onder meer dat de leverancier verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften meelevert bij afleveringen van deuren binnen Concept I en II. Maar als de leverancier van de deuren niet zelf de brandwerende deuren monteert, kan die nooit weten of de deuren in de praktijk de waarden in het testrapport waarmaken. Er wordt wel gepleit voor controle door specialisten of de brandweer.

Een mogelijkheid is om brandwerende deuren met een GND keurmerk af te nemen. Een brandwerende GND-binnendeur of GND-buitendeur is te herkennen aan het rode garantie- en zekerheidslabel dat in de hangzijde van de deur is geplaatst. Hieraan is eenvoudig af te lezen wie de deur heeft geproduceerd, hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het plaatsen en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Controle op de fabricage, de levering en montage vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling.


Onderhoud

Bediening van brandwerende deuren

Brandwerende deuren worden in hoofdzaak standaard uitgevoerd met handbediening, al dan niet voorzien van een mogelijkheid tot zelfsluitendheid.

Automatische bediening is vaak ook leverbaar. Bij een elektrische aandrijving kan de besturing op diverse wijzen plaatsvinden door bedieningsmogelijkheden, o.a.:

 • Elektronische sleutel, kaartlezer, lange afstandslezer, codeslot;
 • Schakelaars; leverbaar zijn vele soorten schakelaars, zoals: drukknopschakelaars met of zonder stopknop, trekschakelaars, schakelaars met dodemansbediening, sleutelschakelaars, explosievrije schakelaars, bewegingsmelders (infrarood schakelaars), enz.

We benadrukken nogmaals dat ook deze voorzieningen moeten zijn getest op brandwerendheid, vaak in combinatie met een deur en kozijn. Ook hier geldt, dat in het geval van brand de elektriciteit uitvalt en dat deuren op vluchtroutes vrij te gebruiken te zijn.

Onderhoud van brandwerende deuren

Het onderhoud van brandwerende deuren beperkt zich veelal tot het regelmatig controleren op het functioneren en het smeren van de bewegende onderdelen. Loopvlakken, deuropening en directe omgeving dienen altijd Vrij gehouden te worden van vuil en obstakels. Gleuven in U-profielen van kozijnen of frames dienen hiertoe plaatselijk opengehouden te worden.

Reparatie van brandwerende deuren

Na plaatsing van de deur is het niet mogelijk zomaar aanpassingen te doen aan de brandwerende deur. Bij onprofessionele aanpassingen kan het testrapport ongeldig worden. Dit kan bij brand en voor de veiligheid gevaarlijke gevolgen hebben. Ook kan de brandverzekering vervallen en wordt er bij schade niet uitbetaald. Aanpassingen moeten altijd uitgevoerd worden door specialisten, die aanpassingen en reparatie aan de deur kunnen uitvoeren die volgens het testrapport voldoen.

Veiligheid van brandwerende deuren

Een ondeugdelijke constructie van brandwerende deuren en hun afhanging kan, zoals in de praktijk is gebleken, ernstige ongevallen tot gevolg hebben, zoals:

 • Het te stroef lopen van een schuifdeur;
 • Bekneld raken tussen of geraakt worden door beweegbare delen;
 • Wegspringen of vallen van onderdelen ten gevolge van een defect;
 • Aanraken van onderdelen die onder elektrische spanning staan.

Het geheel moet zijn vervaardigd van deugdelijke materialen. Delen die door losraken gevaar kunnen veroorzaken, moeten daartegen doeltreffend zijn geborgd. Onderdelen die regelmatig inspectie vereisen moeten bereikbaar zijn.


Kwaliteit en garantie

Attesten voor brandwerende deuren

Elke fabrikant moet voor zijn brandwerende deuren attesten kunnen voorleggen. Bij de laboratoria van Efectis (het voormalige TNO CvB) in Bleiswijk en Peutz in Roermond kunnen deuren destructief beproefd worden volgens een Europese methode (NEN-EN 1634-1). Op ware grootte wordt niet alleen de thermische isolatie van de deur, maar ook de vlamdichtheid van de afdichtingen van het deurkozijn, de scharnieren, sloten, rails en aanslagprofielen beproefd. De combinatie verkrijgt zo een attest met een Rf van 30, 60 of meer minuten.

In de testrapporten worden vaak toelaatbare varianten omschreven. Dat kan gaan om eventuele glasopeningen met maximale grootte en positionering, zij- of bovenlichten, onderstrip vervangen door een bepaalde valdorpel en/of vrije scharnierposities. Houtsoorten kunnen ook uitgewisseld worden als de volumieke massa hoger of gelijk is aan de houtsoort die gebruikt is voor het attest.

Certificering van brandwerende deuren

In de Nationale Beoordelingsrichtlijnen voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Binnendeuren en deurkozijnen (BRL 2211) en voor Houten Buitendeuren (BRL 0803) worden in de productie-eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. De 3 concepten staan voor 3 vormen van compleetheid waarin deuren kunnen worden afgeleverd en zijn de basis voor de GND-zekerheidsklassen® I, II, III voor binnendeuren en GND-zekerheidsklassen® II en III voor buitendeuren.

 • GND-zekerheidsklasse® I: het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat;
 • GND-zekerheidsklasse® II: het deurblad plus hang- en sluitwerk voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat;
 • GND-zekerheidsklasse® III: het deurblad, hang- en sluitwerk en kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt door, of onder verantwoording van de fabrikant verzorgd. Er wordt gecontroleerd of de toegepaste wand(en) voldoen aan de geteste constructie conform brandtestrapporten.

Garantie op brandwerende deuren

Volgens de leverancier(s).

Economische factoren

Prijzen van brandwerende deuren

De aanschaf- en montageprijzen van brandwerende deuren lopen sterk uiteen, afhankelijk van type, afmetingen, uitvoering, aandrijving/bediening, beschikbare ruimte en locatie van het project.

Omdat de prijs van een brandwerende deur hoger ligt dan van een normale deur, is het ook vanuit budgettering gewenst om zo vroeg mogelijk in het bouwproces zicht te krijgen op het aantal benodigde brandwerende deuren.

Leveringsvoorwaarden van brandwerende deuren

Volgens algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de leveranciers/fabrikanten.

Technische service van brandwerende deuren

De meeste fabrikanten hebben eigen montageploegen en verstrekken advies, ontwerp, tekeningen, transport en onderhoud.

Referenties

Geraadpleegde literatuur

Bouwbesluit

Onderstaande en genoemde normen, uitvoeringsvoorschriften en wenken

Documentatie van diverse fabrikanten

NEN-normen

NEN-EN 179

 

Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 1010

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NEN-EN 13501-2

 

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen

NEN 6064 

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6066

Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties)

NEN 6068

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN 6075

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

NEN-EN 16005

Automatische deuren voor voetgangers - Gebruiksveiligheid - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1125

Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden

 

KOMO® beoordelingsrichtlijn nr. 0803

Houten buitendeuren

KOMO® beoordelingsrichtlijn nr. 2211

Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen

 

Klik hier om terug te gaan naar de themapagina binnendeuren.