Basiskennis Bouwkunde: Rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Basiskennis bouwkunde, met informatie over en productlinks naar rolluiken, rolhekken en schaarhekken 

Omschrijving

Rolluiken, rolhekken en schaarhekken zijn beweegbare constructies ter afsluiting van min of meer open geveldelen zoals ramen, deuren, portieken, galerijen en doorgangen.

De afsluitingen dienen in de eerste plaats als beveiliging tegen inbraak en vandalisme. De afsluitingen kunnen ook een brandwerende, kogelwerende, zonwerende en/of thermisch- en akoestische functie hebben.

Afsluitingen ter inbraakbeveiliging van gevelopeningen hebben naast een effectieve werking ook een belangrijk preventief effect, in tegenstelling tot de onzichtbare beveiliging, zoals elektronische inbraaksignaleringssystemen en glasbeveiliging (die verder niet op deze pagina worden behandeld).

Meteen een product vinden?

>> Rolluiken op NBD-Online                                       
>> Rolhekken en schaarhekken op NBD-Online

Kenmerken

 • Ook informatie over beveiligingsrolluiken;
 • Met links Romazo, CCV, BORG.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Beweegbare afsluitingen ter beveiliging van gevelopeningen kunnen worden onderscheiden in:

Verticaal beweegbare afsluitingen

Rolluiken

Een in principe gesloten vlak, opgebouwd uit lamellen in diverse uitvoeringen, dat oprolbaar is op een aan de bovenzijde gemonteerde rolconstructie in een op- of inbouwkast of bouwkundige koof. Rolluiken met relatief kleine afmetingen en in hoofdzaak toegepast als inbraakpreventie in de woningbouw, worden ook wel mini-rolluiken genoemd. Rolluiken met doorkijkmogelijkheid worden in de beveiligingswereld ook wel rolhekken genoemd. Transparante rolluiken hebben transparante lamellen;

Rolhekken

Een geheel of gedeeltelijk opengewerkt vlak, opgebouwd uit strip, platstaf, rondstaf of geponst rolluikprofiel, dat oprolbaar is op een aan de bovenzijde gemonteerde rolconstructie in een op- of inbouwkant of koof. Rolhekken hebben een grotere doorkijkmogelijkheid dan rolluiken, maar een lagere beveiligingswaarde.

Zowel rolluiken als rolhekken kunnen uitgevoerd worden met wegneembare of wegklapbare loopdeuren. Rolluiken en rolhekken kunnen in gecombineerde uitvoering worden toegepast en met de hand of elektrisch bediend worden.

Horizontaal beweegbare afsluitingen

Schaarhekken (schuifhekken)

Een geheel opengewerkt vlak, opgebouwd uit verticale U-profielen onderling verbonden met een schaarconstructie van stafmateriaal. Enkel- of dubbelvleugelige uitgevoerde schaarhekken worden naar de zijkanten weggeschoven. Het ingeschoven pakket kan weggedraaid worden (90˚ of 180˚). Schaarhekken worden met de hand bediend. Schaarhekken die in een ronde straal gesloten worden, kunnen ook worden geleverd.

Rolluiken, rolhekken en schaarhekken kunnen zowel vóór als achter glas geplaatst worden en kunnen ook als compartimentering in ruimten worden toegepast.

Naast een keuze voor een rolluik, rolhek dan wel schaarhek op grond van de doorkijkmogelijkheden, bevestigings- en bedieningsmogelijkheden en kosten is de beveiligingswaarde natuurlijk ook van groot belang.

Een product vinden?

>> Rolluiken op NBD-Online                                       
>> Rolhekken en schaarhekken op NBD-Online

Elementopbouw, materiaal van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Rolluiken

Rolluiken zijn verticaal bewegende gevelbeveiligingsconstructies die zijn samengesteld uit lamellen met onderregel, zijgeleiding en een oprolconstructie al of niet met inbouwkast.

1. Lamellen

Vlakke, gebogen of anderszins geprofileerde elementen, aan boven- en onderzijde voorzien van een aan elkaar te schuiven kraal. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van het materiaal, de dikte van het materiaal en de profilering van de lamellen.

Lamellen kunnen uitgevoerd zijn in:

 • kunststof: PVC lamellen hebben nauwelijks of geen weerstandsvermogen, polycarbonaat daarentegen wel en werkt zelfs inbraakvertragend;
 • aluminium, koudgewalst: deze lamellen hebben een lager weerstandsvermogen dan staal van gelijke dikte en vorm;
 • aluminium, geëxtrudeerd: kantige, strakke lamellen met een dikte van 1,5 tot 2 mm. Deze lamellen hebben een hoger weerstandsvermogen dan koudgewalste lamellen;
 • staal: dikte van 0,8 tot 1,5 mm;
 • roestvast staal.

Lamellen kunnen ook in dubbelwandige uitvoering geleverd worden. Dit verhoogt de stijfheid en het weerstandsvermogen.

Speciale uitvoeringen van de lamellen kunnen de volgende eigenschappen van rolluiken verbeteren:

 • Kogelwerendheid: dubbelwandig staal + hardstalen platen + vulling;
 • Brandwerendheid: dubbelwandig staal + vulling;
 • Thermisch isolerend vermogen: dubbelwandig, al dan niet voorzien van een koudebrugonderbreking + vulling.

Lamellen kunnen geleverd worden in:

 • gesloten uitvoering, zonder doorkijkmogelijkheid);
 • open uitvoering met geponste gaten als doorkijkmogelijkheid, uitsluitend met de metalen lamellen. De gaten kunnen in vorm, grootte en aantal variabel zijn, al of niet voorzien van een kunststof beglazing. De gaten kunnen ook uitgevoerd zijn als smalle sleuven direct onder de bovenste kraal. Bij geheel neergelaten stand van het rolluik is er geen doorkijkmogelijkheid. Als het rolluik iets wordt opgehaald, waardoor de lamellen uit elkaar worden getrokken, komen de gaten vrij en ontstaat een geringe doorkijk- en ventilatiemogelijkheid.
  Rolluiken met lamellen met geponste gaten worden in de beveiligingswereld ook wel rolhekken genoemd.

2. Onderregel:

 • De onderregel is de onderste lamel met een afwijkende profilering ten opzichte van de andere lamellen. Soms kan een onderregel een standaard lamel zijn, voorzien van een extra hoekprofiel;
 • De onderzijde van de onderregel kan vlak zijn en/of voorzien zijn van een rubberprofiel ten behoeve van tochtwering of een zachte aansluiting. In de onderregel kunnen vergrendelingen zoals een espagnolet en sloten worden aangebracht en elektrische voorzieningen voor contactbeveiling.

3. Zijgeleiding:

 • Rolluiken worden aan de zijkanten geleid in U-profielen van staal of geëxtrudeerd aluminium. De diepte hiervan moet tenminste 1% van de breedte van het luik zijn, met een minimum van 30 mm. Over het algemeen geldt: hoe dieper het profiel en hoe dikker de wanden, des te beter de beveiliging. Zogenaamde stormprofielen hebben inwendig omgehaalde kanten, waarachter speciale haken glijden, die aan de uiteinden van de lamellen zijn bevestigd. Het luik kan daarmee niet meer uit de geleiders getrokken worden. De bevestigingsmogelijkheden moeten van goede kwaliteit zijn en mogen van buitenaf niet uitgenomen of losgedraaid kunnen worden;
 • Geleideprofielen kunnen ten behoeve van de tochtwering en/of een geluidsarme werking van het rolluik voorzien zijn van borstels of kunststof geleidestrips.

4. Oprolconstructie:

 • Rolluiken worden bij het openen opgerold op een aan de bovenzijde bevestigde stalen as, al of niet voorzien van kogellagers;
 • De as, voorzien van de gewenste of benodigde elementen ten behoeve van de bediening en/of beveiliging (zie Hulpstukken), wordt door middel van consoles bevestigd aan de boven-, achterliggende of naast gelegen bouwkundige constructie. Als onderdeel van de gevelbeveiliging dient de oprolconstructie van buitenaf onbereikbaar te zijn. Dit kan door een afscherming met een rolkast van aluminium of staal. Bij nieuwbouw of gevelrenovatie kan de oprolconstructie in de gevel ingebouwd worden;
 • De diameter van het opgerolde luik is afhankelijk van de dikte van de lamellen en de hoogte van het luik.
Rolhekken

Rolhekken zijn samengesteld en functioneren hetzelfde als rolluiken, met dien verstande dat er geen gesloten lamellen worden toegepast, maar:

 • lamellen met geponste gaten;
 • strips en/of staven (ook wel schalmhek, kettinghek of draadrolhek genoemd) van staal of aluminium in rechte of gebogen vorm, onderling scharnierend verbonden.

Rolhekken hebben door hun doorkijkmogelijkheid bij winkeliers vooral de voorkeur.

In vergelijking met rolluiken zal het hek, bij gelijke beveiligingswaarde in zware uitvoering toegepast moeten worden, dan wel in combinatie met een elektronisch beveiligingssysteem. Bij etalagebeveiliging worden rolhekken ook wel achter het glas geplaatst. Bij plaatsing op deze wijze is bij een gebroken ruit slechts een klein gedeelte van de etalage door de mazen van het hek bereikbaar.

Een combinatie rolhek/rolluik, dus bijvoorbeeld een meter rolhek op een hoogte van 1,20 en 2,20 meter uit het maaiveld en verder dicht rolluiklamellen heeft een beveiligingswaarde die gelijk is aan die van een rolhek.

Voor onderregel, zijgeleiding en oprolconstructie van rolhekken, zie de elementomschrijving van rolluiken.

Schaarhekken
 • Schaarhekken, of schuifhekken, zijn horizontaal bewegende gevelbeveiligingsconstructies die zijn samengesteld uit dubbele verticale U-profielen h.o.h. ca. 140 of 85 mm, onderling verbonden met een schaarconstructie van stafmateriaal;
 • Voor gevelbeveiliging kan alleen een uitvoering in staal worden toegepast. Schaarhekken van aluminium hebben een onvoldoende beveiligingswaarde;
 • Schaarhekken worden tot een hoogte van 2450 mm met 2 scharen uitgevoerd, daarboven met 3 scharen;
 • De hekken worden aan de boven- en onderzijde geleid in stalen U-profielen, waarbij het onderprofiel veelal in opklapbare uitvoering wordt geleverd.
 • Schaarhekken worden met enkele of dubbele vleugel uitgevoerd;
 • De hekken worden aan de niet-beweegbare zijde al of niet draaibaar afgehangen aan speunen in de boven- en onderregel;
 • Schaarhekken kunnen als ingeschoven pakket wegdraaibaar worden uitgevoerd;
 • Een schaarhek moet met een espagnoletsluiting of gelijkwaardig worden uitgevoerd. Bij deze constructie moet, als het enkelvleugelige hekken betreft, de vergrendeling boven en onder in de geleideprofielen grijpen. Bij dubbelvleugelige hekken wordt dezelfde sluiting toegepast, voorzien van meerdere haaksluitingen.

Oppervlaktebehandeling van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Stalen onderdelen, met uitzondering van roestvast stalen onderdelen, moeten roestwerend behandeld zij door thermisch verzinken. Verdere afwerking door lakken, moffelen of het aanbrengen van een kunststof coating is mogelijk.

Aluminium onderdelen kunnen naturel, geanodiseerd, gemoffeld of met een kunststof coating geleverd worden.

Hulpstukken bij rolluiken, rolhekken en schaarhekken

 • Bediening:
  • Rolluiken en rolhekken met de hand of elektrisch:
  • Handbediening met veertrommelas, staaldraadlier of bandbediening;
  • Elektrische bediening met buis-, blok- of 3-fasenmotor, al of niet met noodhandbediening;
  • Schaarhekken worden uitsluitend met de hand bediend worden.
 • Beveiliging moet toegepast worden volgens de voorschriften van de arbeidsinspectie:
  • Afrolbeveiliging of vanginrichting (mechanisch) om onbedoeld afrollen te voorkomen;
  • Onderregelbeveiliging of contactbeveiliging (elektrisch/machanisch) om bij neergaande beweging het rolluik of rolhek te doen stoppen  en/of weer omhoog te laten gaan als een persoon of een obstakel wordt geraakt;
  • Brandbeveilingsinstallatie (mechanisch of elektrisch bediend) voor het neerlaten van het rolluik of rolhek, ingeval van brand.
  • Loopdeuren worden aansluitend in het gesloten vlak van rolluiken en rolhekken aangebracht en bestaan uit een omranding van U-profielen, opgevuld met lamellen of hekwerk, afgehangen in een weg te draaien kozijn (als het rolluik of rolhek geopend wordt).
 • Sloten: espagnolet, cilindersloten en dergelijke.

Vorm en afmeting

Vorm van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Rolluiken, rolhekken en schaarhekken zijn vlak, vierkant of rechthoekig (in gesloten toestand).

Afmetingen van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Rolluiken, rolhekken en schaarhekken worden door leveranciers op maat geleverd.

De maximale afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat, de uitvoering en de kwaliteit van het materiaal. Andere factoren die van belang zijn voor het bepalen van de maximale afmetingen zijn de ligging van het gebouw ten opzichte van de windrichtingen, in inbraakrisicoklasse warin het gebouw is ingedeeld, de aard van de omringende gevelconstructie (bijvoorbeeld wel of geen achterliggende pui die weerstand biedt) en de sterkte van de gevel om het bij maximale afmetingen behorende gewicht te kunnen dragen.

Gewicht van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Bij toepassing van rolluiken en rolhekken dient voor de ophanging rekening te worden gehouden met het gewicht in opgerolde toestand. Bij schaarhekken speelt het gewicht doorgaans geen rol, behalve dat montage en bediening bij een te hoog gewicht niet meer normaal mogelijk is.

Kleur van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Afhankelijk van de oppervlaktebehanding: kleur naar keuze (RAL) of volgens de standaardkleuren van de fabrikant.

Neveneffecten van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Tijdens de bediening of bij hevige wind kunnen rolluiken en rolhekken gaan klapperen in de geleideprofielen. Toepassing van borstels of kunststof strips in de geleideprofielen kunnen ervoor zorgen dat ze geluidsarm functioneren.


Prestaties

Mechanische eigenschappen van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Productsterkte

Het Verbond van Verzekeraars (VvV) heeft samen met het Verbond van Beveiligings Organisaties (VvBO) de VRKI ontwikkeld (Verbeterde RisicoKlassen-Indeling). Daarmee wordt het inbraakrisico bepaald, waarmee de meest geschikte diefstalpreventieve maatregelen kunnen worden gekozen.

Beveiligingsrolluiken vallen onder de bouwkundige maatregelen, niveau B2. Daarmee wordt een inbraakvertraging beoogd van 5 minuten (weerstandsklasse 3 van NEN 5096). B2 wordt verlangd bij beveiligingsklasse 3/3* en 4/4*. Raadpleeg voor meer informatie het document VRKI zelf.

Op de website van het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) vindt u meer informatie over de VRKI. Bij de VRKI is een zogenaamde attractiviteitslijst opgenomen, waarmee wordt bepaald in hoeverre goederen aantrekkelijk zijn voor inbrekers.

Kogelwerendheid

Met dubbelwandige lamellen, gevuld met drie lagen staal waarvan de middelste magaanstaal is, zijn rolluiken kogelwerend uit te voeren.

Vuur, explosie van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Brandbaarheid

Staal en aluminium zijn onbrandbaar (NEN 6064).

Kunststof lamellen, tochtstrips en schuimvullingen (bij dubbelwandige lamellen) zijn niet onbrandbaar.

Brandvoortplanting, rookontwikkeling

Bij toepassing van kunststof lamellen in rolluiken dient gelet te worden op de bijdrage tot brandvoortplanting en rookontwikkeling. Als richtlijn kan worden genomen dat PVC-U en PVC-C volgens DIN 4102 in brandklasse B1 valt.

Brandwerendheid

Met dubbelwandige lamellen gevuld met isolerende en brandwerende materialen kunnen rolluiken zijn van 30 tot 360 minuten (EI/EW, dan wel EW volgens NEN-EN 13501-2) brandwerend uit worden gevoerd. Ze kunnen zelfstandig functioneren of worden aangesloten op de brandmeldinstallatie.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen en rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Bestandheid

Rolluiken, rolhekken en schaarhekken staan bij buitentoepassing bloot aan de invloed van het weer. Hoewel bij de materiaalkeuze, oppervlaktebehandeling en de constructie hiermee uiteraard rekening moet worden gehouden, kunnen aluminium onderdelen in een industrieel vervuilde omgeving aangetast worden. Met name een zure atmosfeer kan dan leiden tot sterke corrosie bij onvoldoende bescherming.

Thermische eigenschappen van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Geleiding

Rolluiken, dubbelwandig met schuimvulling, kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de thermische isolatie van raam- en deurconstructies. De warmtedoorgangsscoëfficiënt is mede afhankelijk van de opbouw van de lamellen:

 • Het materiaal en de dikte van de lamellen;
 • De dikte en kwaliteit van het vulmateriaal (bij dubbelwandige uitvoering);
 • Koudebrugonderbrekingen;
 • De tochtdichtheid van de constructie.

Rolhekken en schaarhekken leveren door hun open structuur geen bijdrage aan de thermische isolatie.

Straling

Gesloten rolluiken hebben een goede zonwerende werking. Die werking wordt gekenmerkt door de hoeveelheid doorgelaten zonnestraling ten opzichte van de zonnestraling die er opvalt. Rolluiken zijn leverbaar met een absoluut verduisterende afsluiting, met een ZTA- en g-waarde van 0.

Gebruikstemperatuur

Kunststof lamellen van hard PVC kunnen een gemiddelde temperatuur verdragen van ca. 70 ˚C zonder de vormvastheid te verliezen. De trekslagsterkte ondergaat tot -20 ˚C geen noemenswaardige verandering.

Optische eigenschappen van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Kleurechtheid

Veroudering van kunststof onder invloed van het zonlicht en weersinvloeden speelt een rol. NEN 7034-2 geeft eisen en beproevingen aan voor gekleurde PVC profielen.

Lichtdoorbaarheid

Rolluiken, rolhekken en schaarhekken hebben doorkijkmogelijkheden, met uitzondering van rolluiken met gesloten lamellen. Gesloten lamellen kunnen uitgevoerd zijn met smalle sleuven direct onder de bovenste kraal. Bij geheel neergelaten stand is er geen doorkijkmogelijkheid en bij iets ophalen van het luik, waardoor de lamellen iets uit elkaar worden getrokken en de sleuven vrijkomen, is er een geringe doorkijkmogelijkheid.

Akoestische eigenschappen van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Luchtgeluidisolatie

Gesloten rolluiken kunnen, afhankelijk van de afsluitingen rondom, de kastisolatie, de afstand tussen beglazing en luik en de samenstelling van de lamellen een geluidsisolatie tot 31 dB opleveren.

Elektriciteit, magnetisme, straling en rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Aansluitwaarden

Rolluiken en rolhekken kunnen voorzien zijn van een elektrische bediening met aansluitwaarden van 230 V-50 Hz (voornamelijk voor buismotoren) of 230/400 V (3-fasenmotoren).

De signaaloverdracht bij geautomatiseerde rolluiken en eventuele onderregelbeveiliging geschiedt meestal op een laagspanningsniveau gelijkspanning.


Toepassing

Functionele bruikbaarheid van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Rolluiken
 • Met kunststof lamellen: deze rolluiken hebben afgezien van een mogelijk preventieve werking géén effectieve beveiligingswaarde. Ze worden hoofdzakelijk toegepast in dubbelwandig, geïsoleerde uitvoering voor warmte-isolatie, voornamelijk in de woningbouw. De lamellen zijn over het algemeen dubbelwandig uitgevoerd, al of niet geïsoleerd, voorzien van licht-, ventilatiesleuven of uitzetters;
 • Met aluminium lamellen: lamellen in enkel- of dubbelwandige uitvoering, koudgewalst of geëxtrudeerd. De lamellen kunnen voorzien zijn van lichtsleuven, gaten (al dan niet voorzien van doorzichtig kunststof) of isolerend materiaal (bij dubbelwandige uitvoering). Rolluiken met aluminium lamellen worden met toenemende beveiligingswaarde op basis van oplopende materiaaldikte als gevelbeveiliging toegepast, als zonwering of als warmte-isolatie;
 • Met stalen lamellen: stalen lamellen, voorzien van roestwerende oppervlaktebehandeling of roestvast stalen lamellen, in enkele of dubbelwandige, geïsoleerde uitvoering bieden in de regel de hoogste beveiligingswaarde. Rolluiken met stalen lamellen kunnen ook in kogelwerende, brandwerende en isolerende uitvoeringen geleverd worden.
Rolhekken
 • Rolhekken met stalen of aluminium lamellen, zie Rolluiken;
 • Aluminium strips en/of staven en rechte en/of gebogen vorm worden ook als beveiligingshekken toegepast (lagere klassen);
 • Stalen strips en/of staven en rechte en/of gebogen vorm worden ook als beveiligingshekken toegepast (hogere klassen dan aluminium mogelijk).

Rolhekken worden vrijwel uitsluitend toegepast als gevelbeveiliging voor winkels, kantoren en bedrijven en kunnen zowel voor als achter de ruit worden geplaatst. Rolhekken kunnen in combinatie met dichte rolluiklamellen worden toegepast.

Schaarhekken
 • Aluminium schaarhekken van verticale profielen, die onderling zijn verbonden door een schaarconstructie hebben onvoldoende beveiligingswaarde om in gevels te worden toegepast. Aluminium schaarhekken kunnen uitsluitend worden toegepast als bijvoorbeeld compartimenteringsmogelijkheid;
 • Stalen schaarhekken van verticale profielen, die onderling zijn verbonden door een schaarconstructie hebben een hogere beveiligingswaarde om in gevels te worden toegepast.

Schaarhekken worden vrijwel uitsluitend toegepast voor gevelbeveiliging (stalen uitvoering) voor winkels en kantoren of binnen als afscheidingsmogelijkheid. Hierbij kan de klassieke uitstraling van een schaarhek doorslaggevend zijn.

Een product vinden?

>> Rolluiken op NBD-Online                                       
>> Rolhekken en schaarhekken op NBD-Online

Economische bruikbaarheid

Aandachtspunten bij kostprijsberekening zijn onder andere:

 • Aanschafprijs;
 • Montagekosten;
 • Kosten voor aanpassing gevelconstructie;
 • Onderhoudskosten;
 • Verliesposten en/of inkomsterderving ten gevolge van inbraak bij het niet toepassen;
 • Besparing verzekeringspremie;
 • Besparing op elektronische beveiliging;
 • Levensduur;
 • 24-uurs servicecontract.

Voorschriften voor rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Constructie, aandrijving en bediening moeten voldoen aan ‘AI-14: Bedrijfsruimten, Veilige inrichting van productie-, opslag en transportvoorzieningen’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Ontwerpdetails voor rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Als gevelbeveiliging in de vorm van een rolluik, rolhek dan wel schaarhek gewenst is, zal de keuze voornamelijk bepaald worden door de volgende vragen:

 • Aan welke beveiligingsklasse moet de gevelbeveiliging voldoen?
 • Is er een doorkijkmogelijkheid?

Voor de beveiligingsklasse moet u aan uw verzekeringsmaatschappij vragen welke eisen zij stellen.

Bij toepassing van rolluiken en rolhekken dient de bovenconstructie in de gevel voldoende ruimte te geven en voldoende draagkracht te bezitten voor het bevestigen en het bergen van rolluik of rolhek. Als de rolconstructie wordt opgenomen in een rolkast kan deze voor, in of achter de gevel gemonteerd worden, maar die keuze zal voornamelijk afhangen van de beschikbare ruimte. Bij luiken met grote hoogten moet rekening gehouden worden met grote roldiameters. Bij toepassing van schaarhekken worden geen extra voorzieningen geëist.


Verwerking en montage

Voorbereiding voor rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Afhankelijk van de uitvoering (plaats en bevestigingsmethode) moeten gaten gespaard en geboord worden, invoegers en ankers ingestort worden.

Voor de elektrische bediening en aandrijving van rolluiken en rolhekken moeten elektrische aansluitpunten aanwezig zijn of aangelegd worden.

Daar waar aluminium in aanraking kan komen met schadelijke stoffen (zoals mortels), moet voldoende afscherming komen.

Montage van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Rolluiken, rolhekken en schaarhekken worden uitsluitend op maat geleverd en doorgaans door montageploegen van de fabrikant/leverancier gemonteerd.

Bij beveiligingsrolluiken worden de richtlijnen van Romazo door aangesloten leveranciers in acht genomen.

Keuring van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Een bedrijf dat bij Romazo is aangesloten, wordt binnen het bedrijf gecontroleerd en er vinden één of meerdere inspecties plaats van de geleverde rolluiken.


Onderhoud

Bediening van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Schaarhekken worden uitsluitend met de hand bediend.

Rolluiken of rolhekken worden met de hand of elektrisch bediend.

Handbediening
 • Door middel van een veertrommelas. Het gewicht wordt uitgebalanceerd met op de veertrommelas (bovenrol) geconstrueerde blad-spiraalveren. Tijdens het afrollen worden de veren in de rol gespannen. De hiervoor benodigde kracht wordt door het gewicht van het rolluik of rolhek geleverd. De gespannen veren compenseren voor een groot deel de benodigde handkracht die nodig is om het luik of hek op te rollen;
 • Met staaldraadlier te bedienen met slinger of draaistang;
 • Met bandbediening waarbij het geheel met handkracht op en neer wordt bewogen. Bandbediening in combinatie met veertrommel is mogelijk.
Elektrische bediening
 • Met buismotor die in de as van de rolluiken of rolhekken is ingebouwd;
 • Met blokmotor;
 • Met 3-fasenmotor met wormvertraging (voor zware constructies). De motoren zijn uitgevoerd met noodhandbediening voor perioden dat de stroom uitvalt. Afhankelijk van het gewicht van het luik of het hek wordt het motorvermogen gekozen.

Besturing van elektrische motoren kan op de volgende manieren:

 • Met schakelaars: leverbaar zijn vele soorten schakelaars zoals drukknopschakelaars met of zonder stopknop, schakelaars met dodemansbediening, sleutelschakelaars, explosievrije schakelaars, schakelzuilen, enz. Deze schakelaars zijn zowel voor in- als opbouw, en voor binnen- en buitentoepassing;
 • Met fotocel: in combinatie met een ontvanger wordt, door het ontbreken van de lichtstraal, een schakeling tot stand gebracht;
 • Met tijdklok: op een van te voren ingestelde tijd wordt een schakeling tot stand gebracht. Eventueel is de tijdklok te gebruiken in combinatie met een andere besturing;
 • Met handzender: deze wordt geleverd met ontvanger, versterker en antenne. Zendbereik 10-40 meter;
 • Met autozender: in te bouwen in een auto (uitsluiteind 12 Volt). Zendbereik 10-40 meter;
 • Met vertragingsrelais: alle besturingen kunnen worden uitgevoerd met een vertragingsrelais met een instelbare vertraging van 0-300 seconden;
 • Met smartphone. Zendbereik onbeperkt.

Onderhoud van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Over het mechanisch onderhoud van beveiligingsrolluiken die zijn geïnstalleerd door een erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf moet verplicht binnen 12 maanden een schriftelijke overeenkomst zijn aangeboden aan de cliënt. Een erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf is voor onderhoud en service 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor mondeling contact. Lees er meer over in het door KIWA NCP uitgegeven beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007.

Voor het overige onderhoud geeft Romazo de volgende richtlijnen:

 • Lamellen:
  • De lamellen van buitenjaloezieën en rolluiken kunt u afnemen met lauwwarm water. Gebruik in geen geval schurende middelen of alcohol (spiritus). Bij ernstige vervuiling kun je een vakhandelaar om advies vragen en/of een deskundig bedrijf inhuren;
  • Als je buitenjaloezieën helemaal wilt schoonmaken kun je de lamellen door lauwwarm water halen. Daarna moet je ze nat weer ophangen.
 • Metalen delen:
  • De aluminium onderdelen kun je met neutrale, niet agressieve middelen schoonmaken. Het is dus beter om geen soda, alkalische of zure reinigingsproducten (pH-waarde groter dan 7,5) gebruiken;
  • Zijn de aluminium onderdelen ernstig vervuild, dan kun je ze reinigen met een hogedrukspuit. De waterstraal mag dan alleen op de aluminium delen gericht zijn, niet op de mechaniek.

Situatie

Reinigingsfrequentie

Normale omstandigheden: de metalen onderdelen worden nat van de regen in een neutrale, landelijke omgeving

Minstens 1x per jaar

Bij zee of industriële omgeving: de metalen onderdelen worden nat van de regen, maar zijn gebruikt in een industriële omgeving of 10 km of minder van zee vandaan

Minstens 2x per jaar

Niet beregend: De metalen delen worden niet nat door de regen (bijvoorbeeld onder een luifel, balkon of overstek):   

- Normale omgeving: neutrale, landelijke omgeving.

- Bij zee of industriële omgeving

 

Minstens 2x per jaar

Minstens 3x per jaar

 • Voor advies over andere metalen onderdelen (gepoedercoat- geanodiseerd) kun je terecht bij een Romazo vakhandelaar.
 • Kunststof onderdelen: de onderdelen die van kunststof gemaakt zijn, kun je schoonmaken met lauwwarm water en niet-agressief schoonmaakmiddel.

Veiligheid van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Ten aanzien van rolluiken, rolhekken en schaarhekken die toegepast worden als afsluitmogelijkheid voor doorloopopeningen kunnen ondeugdelijke constructies in de praktijk ernstige ongevallen veroorzaken. Denk hierbij aan:

 • het neerstorten van een opgetrokken rolluik of rolhek, bijvoorbeeld door het breken van een onderdeel (veren, kabels, kettingen, e.d.);
 • het omvallen van een hek, bijvoorbeeld door het uit de rails lopen;
 • bekneld raken tussen of geraakt worden door bewegende delen;
 • het wegspringen of vallen van onderdelen ten gevolge van een defect;
 • het aanraken van onderdelen die onder elektrische spanning staan.

De gehele constructie met inbegrip van de ophanging, vanginrichting en de bevestiging aan het gebouw moet voldoen aan de eisen volgens NEN-EN-IEC 60335-2-97.


Kwaliteit en garantie

Kwaliteit van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Romazo heeft een checklist opgesteld, waarmee u het opgeleverde rolluik door een Romazo Rolluiken bedrijf kunt toetsen.

Certificering

Leveranciers die zijn aangesloten bij Romazo worden gecontroleerd en krijgen een certificaat (Basis of Ster).

Het BORG certificatieschema is opgesteld door onder ander beveiligingsbedrijven zelf, onder begeleiding van het CCV. BORG beveiligingsbedrijven worden beoordeeld door een certificatie-instelling op levering van producten en of diensten en zijn goedgekeurd om BORG certificaten uit te geven. Een BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf (voor beveiligingsrolluiken) is bevoegd om bouwkundige beveiligingsmaatregelen in alle risicoklassen aan te brengen. Met het BORG certificaat en opleveringsbewijs weet de eindgebruiker dat er goede beveiliging is aangebracht en dat het bedrijf voldoet aan de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Garantie

Bij een Romazo beveiligingsrolluik wordt na oplevering een genummerde Romazo garantieverklaring afgegeven.

Economische factoren

Prijzen van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

De aanschafprijzen van rolluiken, rolhekken en schaarhekken lopen sterk uiteen, afhankelijk van type, afmetingen, uitvoering en aandrijving/bediening.

Leveringsvoorwaarden van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Voor fabrikanten en leveranciers die bij Romazo zijn aangesloten gelden de Algemene voorwaarden die door Romazo zijn opgesteld.

Garanties van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Voor fabrikanten en leveranciers die bij Romazo zijn aangesloten gelden de Garantievoorwaarden die door Romazo zijn opgesteld. Over het algemeen gelden de daarin de volgende garantieperioden:

 • (Op)levering: 6 maanden;
 • Rolluiken, rolhekken: minstens 2 jaar;
 • Motorische gedeelten minstens: 2 jaar.

Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de Garantievoorwaarden zelf.

Technische service van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

De meeste fabrikanten en leveranciers hebben eigen montageploegen en geven adviezen, leveren ontwerp, tekenwerk, transport en onderhoud. Een erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf is voor onderhoud en service 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor mondeling contact. Lees er meer over in het door KIWA NCP uitgegeven beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid van rolluiken, rolhekken en schaarhekken

Factoren die bepalend zijn voor de levensduur van rolluiken, rolhekken en schaarhekken, zijn:

 • slijtage;
 • materiaalveroudering;
 • materiaalaantasting;
 • beschadigingen.

Vraag gegevens over de geschatte levensduur op bij leveranciers.

Referenties

Geraadpleegde en ter zake doende literatuur

Bouwbesluit

Productinformatie van leveranciers

Romazo

CCV - Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

NEN-normen

NEN 5096

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 12833 

Rolluiken voor dakramen en serres - Weerstand tegen sneeuwbelasting - Beproevingsmethode

NEN-EN 15269-10 

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten van brand- en/of rookwerendheid van deuren en luiken inclusief hang-en sluitwerk - Deel 10: Brandwerendheid van stalen rolluiken

NEN-EN 12412-4 

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Bepaling van de warmtedoorgangsscoëfficiënt met de warmtekastmethode (hot box) - Deel 4: Behuizing van rolluiken

NEN-EN-IEC 60335-2-97 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-97: Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting