Basiskennis Bouwkunde: Industriële schuifdeuren en vouwdeuren

Basiskennis Bouwkunde, over de voordelen en toepassingen van industriële schuifdeuren en vouwdeuren 

Omschrijving

Schuifdeuren zijn enkel, dubbel of uit meer vleugels (rondloopdeuren) samengesteld en indien toegepast bij buitenwanden, naar binnen of buiten schuivend. Schuifdeuren kunnen met de hand of mechanisch worden bewogen en onder- en/of bovenrollend zijn. In het algemeen wordt de bovengeleiding in rails toegepast. Rondloopdeuren zijn meervleugelige schuifdeuren die langs een binnenwand, loodrecht op de buitenwand geparkeerd wordt.

Vouwdeuren, ook wel vouwschuifdeuren genoemd, bestaan uit scharnierende verticale panelen met meestal een bovengeleiding van rollen op een looprails. Vouwdeuren worden meestal geleverd in enkelwandige of in dubbelwandige geïsoleerde uitvoering, in drie- of meervleugelige verdeling (het aantal deurvleugels hangt af van de deurbreedte). Vouwdeuren kunnen zo worden gemaakt dat ze naar binnen of naar buiten vouwen. Het vouwen gebeurt met een elektrisch aangedreven schaarconstructie of met een kettingaandrijving van de bovengeleiderollen.

Er bestaat ook een industriële vouwdeur met horizontale panelen.  Deze Compact vouwdeur is een unieke bedrijfsdeur die de voordelen van een roldeur en de voordelen van een geïsoleerde segmentdeur combineert in één systeem. Omdat het deurblad zich tijdens het openen samenvouwt boven de opening is er weinig inbouwruimte benodigd en past deze deur in nagenoeg elke situatie. Door het ontbreken van balansveren en extra looprails zijn de benodigde bouwkundige voorzieningen minimaal en is de horizontale vouwdeur geluid- en onderhoudsarm.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw schuifdeuren

 • De rondloopdeur is opgebouwd uit vleugels. De vleugels bestaan uit een gelast frame van kokerprofielen en een beplating van staal, hout of aluminium of een tweezijdige beplating met isolatie, eventueel voorzien van glasopeningen. De eerste vleugel in de openingsrichting kan uitgevoerd worden als loopdeur. De ondergeleiding wordt meestal gevormd door nokken; als de bovengeleiding met rollen geschiedt;
 • Bijzondere schuifdeuren zijn koelceldeuren, brandwerende deuren en geluidsisolerende deuren. Deze branddeuren zijn voorzien van speciaal hang- en sluitwerk en zijn opgebouwd uit een kern van hout, minerale wol of staal. De deuren sluiten automatisch bij brand door een contragewicht dat met een smeltzekering is verbonden of een rookdetector en kleefmagneet;
 • Een speciaal schuifdeursysteem voor o.a. branddeuren, geluidsisolerende deuren en koelceldeuren (hermetische deuren) bestaan uit de volgenden onderdelen:
  • Aan de bovenzijde van de deuropening aangebrachte rail onder een hoek van 45% op de wand gemonteerd;
  • Een deur voorzien van gelagerde loopwielen met bedieningsmechanisme;
  • Nokken op de vloer parallel aan de rails (naast de deuropening).

   Bij het sluiten wipt de deur met de loopwielen (één loopwiel per stel) naar voren in twee uitsparingen in de rail en klemt zich tegen het kozijn en de vlakke vloer. Door middel van rubberprofielen wordt de aansluiting van kozijn op vloer afgedicht. De deur is opgebouwd uit standaardprofielen en kan worden samengesteld uit alle in de handel verkrijgbare panelen, dus naar wens geluidsisolerend, kogelwerend, brandvertragend enzovoorts.

   Met behulp van persluchtcilinders kan de deur geautomatiseerd worden. De perslucht veroorzaakt een aanvangsbeweging van de deur bij het openen en sluiten, de eigen massa van de deur zorgt voor de volledige beweging.

Systeemopbouw vouwdeuren

 • Vouwdeuren bestaande uit 3 tot 10 panelen die naar links of naar rechts aan de binnen- of buitenzijde van de deuropening worden gevouwen. De panelen vormen in opgevouwen stand een hoek van 90˚ met het railtraject. Inbouw van loopdeuren is mogelijk. De panelen, eventueel geïsoleerd, bestaan uit een kader van aluminium of stalen U-profielen waartussen of waarop de beplating is aangebracht van hout, aluminium of staal. Beglazing van de panelen is ook mogelijk. De zijkanten van de panelen zijn scharnierend verbonden en voorzien van een hol rubber afdichtingsprofiel (in verband met klemgevaar). De deuren zijn te bedienen met elektrische deurdrangers;
 • Vouwdeuren bestaande uit een groot aantal (tot ca. 20 stuks) relatief smalle panelen (300 mm. breedte), die in of achter de deuropening worden gevouwen. De panelen zijn over de gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. De binnenvouwen zijn onderling verbonden door één of meer schaarconstructies die elektrisch bediend worden. De panelen zijn opgebouwd uit gezette aluminium of stalen platen voorzien van glasopeningen en ventilatiesleuven.
 • Vouwdeuren met horizontale panelen hebben een deurblad dat zich tijdens het openen samenvouwt boven de opening. De horizontale panelen zijn gevuld met cfk-vrij polystyreen en bekleed met aluminium stucco plaat.

Er zijn ook industriële vouwdeuren ontwikkeld die enorm snel open en dicht gaan, snelvouwdeuren, en vallen daarmee onder de snelloopdeuren.

 


Vorm en afmeting

Afmetingen van schuifdeuren, vouwdeuren

Type bedrijfsdeur

Opmerking

Dikte, mm

B x h, m

Max. deurbreedte, m

Schuifdeuren

rondloopdeuren

55

10 x 6

1,1

 

speciale schuifdeur

volgens ontwerp

2 x 2,5

2

 

brandwerende schuifdeur

volgens ontwerp

± 25 m2

-

Vouwdeuren

met grote vleugels

volgens ontwerp

12 x 5

18 x 12

1,2

4,5

 

met schaarconstructie en groot aantal panelen

volgens ontwerp

12 x 60

-

 horizontale vouwdeur408 x 7,960,85

Uiterlijk van schuifdeuren, vouwdeuren

De deuren zijn glad of gestructureerd met een dessin. Metalen deuren kunnen naar wens gelakt worden.


Prestaties

Vuur, explosie bij schuifdeuren en vouwdeuren

Brandwerendheid

Schuifdeuren en eventueel vouwdeuren kunnen brandwerend zijn uitgevoerd en bezitten dan een brandwerendheid van 60 minuten (EI) tot 280 minuten (EW).

Branddeuren en brandwerende deuren moet voldoen aan de eisen volgens het Bouwbesluit (NEN 6068 en NEN 6069) en getoetst worden volgens NEN 6064 en/of NEN-EN 13501-1.

De in de praktijk toegepaste bedrijfsdeuren zijn altijd automatisch sluitend met een smeltzekering of uitgevoerd met een rookdetector en kleefmagneet.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen bij schuifdeuren, vouwdeuren

Waterdichtheid

De afdichting van de diverse deuren verschilt onderling sterk. De gunstigste afdichting hebben de (brandwerende) draaideuren, hefdeuren, schuifdeuren en sectionaaldeuren. Bij de railverbindingen van veel typen bedrijfsdeuren kan met isolatieprofielen een betere isolatie worden bereikt.

Windbelasting

De bestandheid tegen windbelasting wordt volgens de NEN-EN 12424 vastgesteld.

Thermische eigenschappen van schuifdeuren, vouwdeuren

Geleiding

De warmteweerstand van geïsoleerde bedrijfsdeuren is meestal gebaseerd op de warmteweerstand van het toegepaste isolatiemateriaal, maar de detaillering van de aansluitingen maakt het verschil. Bovendien is het wenselijk dat de beplating van de buitenzijde is gescheiden van de beplating aan de binnenzijde.

Voor een Rc-waarde moeten metingen uitgevoerd worden. Een geëigende meetmethode voor de bepaling van warmteweerstanden is de warmtekastmethode (hotbox, NEN-EN 12412). Een goed geïsoleerde doos met de open zijde tegen de te beproeven constructie geplaatst. In de doos bevindt zich een elektrische verhitter, die in combinatie met een thermostaat de temperatuur in de doos contant houdt. Ondertussen wordt de ruimte aan de andere kant van de te beproeven constructie op een lagere temperatuur gehouden. De in de warmtekast ontwikkelde warmte zal door te beproeven constructie ontsnappen.

De ontwikkelde warmte kan worden afgelezen op een kWh-meter waarop de elektrische verhitter is aangesloten. Tegelijkertijd worden op verschillende plaatsen op de te beproeven constructie de oppervlaktetemperatuur aan weerzijden gemeten. Deling van het gemiddelde temperatuurverschil door de warmtestroomdichtheid (W/m2) levert de warmteweerstand van de constructie op (m2∙K/W).

Aangezien in de praktijk niet met oppervlaktetemperaturen maar met luchttemperaturen wordt gerekend moet de bij Rc- waarde van de constructie de warmteweerstand van de constructie náár de omgeving worden opgeteld, ook wel de overgangsweerstand genoemd. De overgangsweerstand bedraag 0,13 m2∙K/W voor oppervlakken grenzend aan de binnenlucht en 0,04 m2∙K/W voor oppervlakken grenzend aan de buitenlucht. Voor constructies die een afscheiding vormen tussen binnen en buiten zoals bedrijfsdeuren, moet dus bij de warmteweerstand van de constructie, Rc, een overgangsweerstand van in totaal 0,17 m2∙K/W worden opgeteld.

Met een geïsoleerde sectionaaldeur kunnen Rc-waarden tot 2 m2∙K/W worden bereikt, afhankelijk van de opbouw van secties, sectieverbindingen met deurframe, de aansluitingen aan de zijkant en eventuele beglazing.

Akoestische eigenschappen van schuifdeuren, vouwdeuren

Met geluidsisolerende hermetische schuifdeuren kan het luchtgeluidniveau tot 56 dB gereduceerd worden (NEN-EN-ISO 10140).


Toepassing

Functionele bruikbaarheid van schuifdeuren, vouwdeuren

Bij een grotere breedte van de deuropening dan 8 meter wordt meestal gekozen voor schuifdeuren of vouwdeuren. Ze nemen relatief veel parkeerruimte in, maar hebben geen draaicirkel bij het openen en sluiten.

Compact vouwdeuren met horizontale panelen nemen geen parkeerruimte in, omdat het pakket panelen boven de deuropeningen hangt.

Schuifdeuren worden toegepast indien een brandwerende of isolerende deur is gewenst. De afdichting kan met extra voorzieningen optimaal worden uitgevoerd.

Voorschriften voor schuifdeuren, vouwdeuren

Branddeuren en brandwerende deuren moet voldoen aan de eisen volgens het Bouwbesluit (NEN 6068 en NEN 6069) en getoetst worden volgens NEN-EN 1634-1NEN 6064 en/of NEN-EN 13501-1.

Ontwerpdetails

Houdt bij de inbouw van schuifdeuren en vouwdeuren rekening met de lateihoogte en inbouwhoogte.


Onderhoud

Veiligheid van schuifdeuren, vouwdeuren

Omvallen of neerstorten van een schuifdeur of een vouwdeur als gevolg van ontsporen of uitlichten van de geleiderails, moet voorkomen worden (NEN-EN 12604).


Referenties

Geraadpleegde bronnen

Documentatie van leveranciers

Normen

NEN 3233

Afkeurmaatstaven voor staalkabels

NEN 6064

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6065

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)

NEN 6066

Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal (combinaties)

NEN 6068

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN-EN 12385-4

Staalkabels - Veiligheid - Deel 4: Strengenkabels voor algemene hijsdoeleinden

NEN-EN 12412

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de warmtekastmethode (hot box)

NEN-EN 12424

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten - Weerstand tegen windbelasting – Classificatie

NEN-EN 12604

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Mechanische aspecten – Eisen

NEN-EN 13501-1

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-EN-ISO 10140

Akoestiek - Laboratoriummeting van geluidisolatie van bouwelementen

DIN 8150Gallketten