Basiskennis Bouwkunde: Glas, vlakke platen

Glashelder over... glas 

Omschrijving

Vlakke platen van glas komen voor in enkele, dubbele of gelaagde uitvoering en worden hoofdzakelijk gebruikt voor het lichtdoorlatend afsluiten van openingen.

Ben je op zoek naar glas? >> Vind het op NBD-Online

Referentienummers

 • Glas
 • Ro0, Platen, vlak, glas
 • 34.31 enkelbladig glas, 34.32 gelaagd glas, 34.33 meerbladig isolerend glas, 34.37 glaspaneel
 • Glazen plaat, Enkelglas, Glasplaat

Samenstelling

Systeemopbouw van glas

Platen van glas kunnen naar opbouw ingedeeld worden in:

 • enkelvoudig glas;
 • dubbel glas;
 • gelaagd glas.
Enkelvoudig glas

Vlakglasproducten in enkelvoudige uitvoering zijn onder andere floatglas, monumentaal glas (ook wel monumentenglas of restauratieglas genoemd), brandwerend glas, draadglas, figuurglas, figuurdraadglas, geëmailleerd glas (eventueel voorgespannen), matglas, melkglas, mozaïek glas, gecoat glas, opgelegd glas (zeer oude techniek), vensterglas en voorgespannen glas (ook wel gehard glas of hardglas genoemd).

Functies die glas voor zijn rekening kan nemen zijn bijvoorbeeld warmtewering, warmtereflectie, zonwering, geluidswering, brandwering, inbraakveiligheid, letsel- en doorvalveilig, kogelwerend en zelfreinigend.

Dubbelglas

Dubbelglas is een samengesteld vlakglasproduct dat is opgebouwd uit twee of meer glasplaten van enkelvoudige vlakglasproducten (of gelaagd glas, zie hieronder), met daartussen een spouw van gedroogde lucht of gas. In het algemeen gaat het over twee glasplaten, maar driedubbelglas met drie glasplaten komt ook voor. Voor het voldoen aan specifieke functies zoals zonwering, brandwering, geluidwering, inbraakwering en kogelwering is de plaatsing in de kaders erg belangrijk.

Gelaagd glas

Dit bestaat uit een samengesteld vlakglasproduct, waarbij twee of meer glasplaten met tussenlagen van kunststof of folies één geheel vormen.

Elementopbouw van glas

Enkelvoudig glas
 • Monumentaal glas:  ook wel monumentenglas of restauratieglas genoemd, kan mechanisch gefabriceerd zijn maar ook op de oude manier, met de bijzondere kenmerken van getrokken of geblazen glas met luchtbelletjes, slierten, welvingen en onregelmatig dikteverloop.
 • Brandwerend glas: vlakglas met brandwerende eigenschappen, o.a. silicaatglas;
 • Draadglas: doorschijnend vlakglas met draadinleg;
 • Figuurglas: vlakglas met een gefigureerd oppervlak aan een of beide zijden;
 • Figuurdraadglas: figuurdraadglas met draadinleg;
 • Geëmailleerd glas: glas voorzien van een gebrande gekleurde emaillelaag, eventueel voorgespannen.
 • Matglas: aan één zijde gematteerd ondoorzichtig glas;
 • Melkglas: aan twee zijden massief wit ondoorzichtig glas;
 • Mozaïek glas: stukjes massief gekleurd ondoorzichtig glas;
 • Opgelegd glas: vlakglas dat bestaat uit twee op elkaar gesmolten glassoorten die of uit een blanke en een doorzichtige gekleurde soort bestaat, of uit twee doorzichtige kleuren, (zeer oude techniek);
 • Floatglas: doorzichtig vlakglas dat een mechanische en/of thermische behandeling heeft ondergaan om op de oppervlakken parallel en glad te maken;
 • Vensterglas: doorzichtig vlakglas met gladde en vlakke oppervlakken;
 • Voorgespannen glas: thermisch of chemisch behandeld vensterglas, spiegelglas of figuurglas;
 • Warmte-absorberend glas: vlakglas dat met vooral absorberende en in mindere mate reflecterende eigenschappen bescherming biedt tegen zonnewarmtestraling;
 • Warmte-reflecterend glas: vlakglas dat met vooral reflecterende eigenschappen bescherming biedt tegen zoninstraling of warmte-uitstraling.
Dubbelglas

Bij dubbelglas worden de glasplaten met een gekitte randverbinding aan elkaar verbonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een metalen afstandshouder (aluminium of verzinkt staal). De afstandshouder dient behalve voor het op afstand houden van de glasplaten ook voor het onderbrengen van het droogmiddel en voor het aanbrengen van kit.

Brandwerend dubbel glas is opgebouwd uit twee of meer platen van gehard glas met daartussen een tussenlaag van een heldere, organische gelachtige stof. Na breuk van het glas zwelt de tussenlaag op tot een vuurvast schuim en vormt een isolerende massa.

Dubbelglas leent zich ook voor geluidsisolatie, lees daarover meer onder Prestaties > Akoestische eigenschappen van glas

Gelaagd glas

Gelaagd glas is opgebouwd uit twee of meer glasplaten die met elkaar verbonden zijn door een glasheldere tussenlaag van kunststof (PVB - polyvinylbutryal). Voor de folie wordt soms ook metylmetacrylaat (MMA) gebruikt. Zowel door de hoge kleefkracht als door de hoge scheursterkte van de folie blijft het glaspakket een geheel.

Gelaagd glas wordt veel toegepast als inbraakwerend glas, kogelwerend glas en brandwerend glas.

Materiaal van glas

Vlakglas bestaat voor 60 tot 75% uit zuiver zand. Het zand wordt gesmolten om er glas van te kunnen maken. Aan het zand worden vloeimiddelen zoals soda of potas (kaliumcarbonaat) toegevoegd om het smeltpunt van het zand te verlagen. Het toevoegen van glasscherven zorgt ervoor dat het glas nog beter vloeit.

Naast middelen om de vloei van het mengsel te beinvloeden, kunnen er ook andere stoffen worden toegevoegd. De toevoeging van koolstof zorgt ervoor dat het glas gezuiverd wordt en arsenicum zorgt voor ontkleuring. Aan vensterglas wordt kalk, of tegenwoordig ook aluminiumverbindingen, toegevoegd om de weerstand tegen weersinvloeden te verhogen. Aan technische glassoorten worden louteringsmiddelen toegevoegd om het glas te zuiveren.

Gewoon vensterglas bestaat veelal uit zand, soda en kalk.

Fabricage van glas

Floatglas wordt gefabriceerd als een doorlopende band volgens het floatprocédé en wordt ook wel floatglas genoemd. Men gebruikt een mengsel van zuiver zand met eventuele toevoegingen ten behoeve van de smelteigenschappen (soda), stabilisatie (doloniet, nepheline of kalksteen), zuivering (kalksteen) en/of ontkleuring (arsenicum).

Bij het smelten in de oven loopt het mengsel via een overflow op een vloeibaar tinbad. door het strakke tinoppervlak en de hoge temperatuur van het glas, worden boven- en onderzijde van het glas volkomen glad en vlak, zonder te hoeven slijpen of polijsten. Hierna wordt het glas geleidelijk afgekoeld.

Glassoorten die bij een zeer hoge temperatuur moeten worden verwerkt, kunnen niet op een tinbad uitvloeien.

Bij de fabricage van figuurglas stroomt de glasmassa vanuit de oven tussen twee holle watergekoelde walsen door, De spleet tussen de beide walsen bepaalt de dikte van het glas. De onderste wals, en eventueel ook de bovenste wals, is gefigureerd. Hierna wordt het glas gekoeld.

Voor de fabricage van draadglas worden metaaldraden in één of twee richtingen, over het gesmolten glas, tussen twee walsen doorgeleid. Na het passeren van de walsen worden de draden geheel door glas omhult.

Glas kan thermisch of chemisch voorgespannen zijn. Voor thermisch harden wordt de op maat gesneden ruit tot het weekpunt verhit en dan snel afgekoeld, met als gevolg dat de buitenkant van het glas sneller afkoelt dan de binnenkant. De ontstane spanningen in het glas zorgen voor een aanmerkelijk hogere buigsterkte van normaal spiegelglas. Chemisch voorgespannen glas wordt echter in een zoutbad van gesmolten zout van 400 °C ondergedompeld. Chemisch gehard glas heeft ongeveer twee keer zoveel buigsterkte dan thermisch voorgespannen glas.

Silicaatglas is vervaardigd uit een speciaal ontwikkelde silicaatverbinding en is thermisch gehard.

Warmtereflecterend glas wordt voorzien van een in vacuüm aangebrachte metaallaag, of van een metaaloxidelaag die een- of tweezijdig wordt ingebrand.

Vensterglas wordt getrokken uit een vloeibare glasmassa. Door deze manier van produceren kan het glas evenwijdig aan de trekrichting trekstrepen vertonen, als gevolg van dikteverschillen.

Hoe is glas ontstaan en hoe werd het vroeger gemaakt?
>> Lees er meer over in het artikel Historie van glas

Oppervlaktebehandeling van glas

Er zijn twee redenen om de oppervlakte van glas verder te bewerken: esthetiek en techniek. Onder esthetische behandelingen vallen graveren, facetslijpen, beschilderen, zandstralen, printen en zeefdrukken. Bij technische behandeling gaat het meestal om coaten, omdat daarmee ook echt de prestaties van het glas worden beïnvloedt. Ook het beplakken met folies kan als oppervlakte behandeling worden gezien. Dit kan zowel een esthetisch als een technisch doel dienen.

>> Lees meer over de verschillende technieken in het thema-artikel Oppervlaktebehandeling van glas

Vorm en afmeting

Afmetingen van glas

De handelsmaten hangen af van de glassoort. Hieronder een indicatie van veel voorkomende handelsmaten:

Glassoort

Dikte, mm

Lengte, mm

Breedte, mm

Vensterglas

2, 3, 4, 5, 6

max. 6.000

3.000

Floatglas

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25

max. 6.000

3.000

Figuurglas

4, 5, 6, 5, 8, 10, 15, 20

 

max. 1.200 of 1.770

Draadglas

6, 7

max. 4.500

3.000

Gehard, thermisch

5, 6, 8, 10, 12

max. 4.500

1.880

Gehard, chemisch

5, 6, 8, 10, 12

max. 3.600

2.550

Warmte-absorberend

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

max. 3.500

3.000

Warmt reflecterend glas

4, 5, 6, 8, 10, 12

max. 3.500

3.000

Brandwerend glas, enkel

6, 7.9, 11, 12.3

max. 2.884 x 1.958, 2.874 x 1.683

Brandwerend glas, gelaagd

16, 18, 22, 26, 29, 35

max. 3.210 x 2.200, 3.800 x 2.300

Isolerend dubbelglas HR++

 

 

 

Isolerend driedubbelglas HR+++

 

 

 

Geluidwerend glas, enkel

4, 7, 9, 11, 13, 17

600 x 321

Geluidwerend glas, dubbel

4-15-4 tot 66.2-20-44.2

 

Gelaagd glas

3-75

max. 3.600 x 2.550

Gewicht van glas

Volumieke massa van glas: 2.500 kg/m3.

Gewicht draadglas: 2.600 kg/m3.

Het gewicht per element is sterk afhankelijk van de dikte en opbouw, en het al dan niet aanwezig zijn van wapening. Vooral bij gelaagd glas kan het gewicht hoog oplopen.

Uiterlijk van glas

Oppervlaktestructuur

Glas is in het algemeen glad en vlak. Tijdens het fabricageproces kunnen ook diverse oppervlaktestructuren worden aangebracht (figuurglas).

Vensterglas, wat nog nauwelijks wordt toegepast, heeft als gevolg ven het productieproces dikteverschillen in de trekrichting.

In het kort zijn dit de toegestane fouten in floatglas (in ruiten tot 5 m2):

 • 0 (haar)krassen of lijnvormige fouten;
 • alle puntfouten ≤ 0,5 mm;
 • 1 puntfout tussen 0,5-1,0 mm;
 • geen fouten groter dan 1,0 mm.

Voor andere ruitafmetingen, samenstelling of beoordeling moet de norm geraadpleegd worden.

Bron: Beoordeling van glas bij oplevering van GBO en Kenniscentrum GLAS (link via Saint-Gobain)

Door het verschil in luchtdruk tussen de spouw van isolerend dubbelglas en de buitenlucht kan bij sommige buitentemperaturen de ruit en enigszins hol of bol oppervlak vertonen.

Thermisch voorgespannen glas is vaak eenvoudig te herkennen aan spanningsvlekken die zichtbaar worden. De mate van dit vlekkenpatroon geeft geen informatie over de harding.

Kleur

Door het toevoegen van kleurstof als grondstof bij de glasfabricage zijn veel kleuren mogelijk.

Reflecterende en absorberende glassoorten zijn met behulp van een metaallaag gekleurd. Hierdoor hebben deze meestal metaalachtige kleuren, zoals brons en goud.

De verkleuring die bij doorzicht ontstaat is voor elk type zonwerend glas verschillend. Bij groen absorberend glas is verkleuring nauwelijks zichtbaar. Andere typen zonwerend glas hebben wel karakteristieke kleureigenschappen. De spectrale doorlating en de ooggevoeligheid zijn hierbij van belang.


Prestaties

Mechanische eigenschappen van glas

Materiaalsterkte

In de regel zijn glasplaten het kwetsbaarste onderdeel van de constructie waarin ze zijn opgenomen. Afhankelijk van de gewenste veiligheid wordt draadglas, voorgespannen glas of gelaagd glas toegepast.

Glassoort

Slagvastheid

Buigsterkte, N/mm2

Floatglas

geen

42

Draadglas

beperkt

35

Thermisch voorgespannen glas

beperkt

200

Chemisch voorgespannen glas

 

350

Gelaagd glas

afhankelijk van de opbouw: gering tot zeer goed

afhankelijk van de opbouw: 200

Isolerend dubbelglas

afhankelijk van de opbouw: beperkt

42

Inbraakwerend glas

Het Politiekeurmerk voor Veilig Wonen (PKVW) verstaat onder inbraakwerende beglazing het kwaliteitsniveau P4A gelaagd glas (enkel of dubbel). Daar kan bij enkelglas aan gelaagd glas 44.4 gedacht worden en bij dubbelglas aan floatglas/thermisch versterkt/gelaagd glas – spouw – gelaagd glas 44.4.

De notering 44.4 betekent dat er twee lagen glas van 4 mm worden toegepast met daartussen 4 lagen PVB folie.

Vuur, explosie en glas

Brandbaarheid

Glas is onbrandbaar.

Brandwerendheid

Onbehandelde glasplaten en glasplaten zonder extra toevoegingen leveren geen bijdrage aan de brandwerendheid van de constructie waarin ze worden verwerkt.

Met speciale brandwerende glassoorten is echter wel een hoge mate van brandwerendheid te bereiken.

Bij gelaagd glas wordt de brandwerendheid bepaald door het aantal glasplaten en het soort glas, en het aantal, de dikte en soorten van de verschillende tussenlagen.

Draadglas wordt tegenwoordig niet tot nauwelijks meer toegepast als brandwerend glas.

Ter indicatie onderstaande tabel:

Glassoort

Brandwerendheid, minuten

Floatglas

1-2

Dubbelglas

2-5

Draadglas

15-60

Voorgespannen glas

15

Draadglas

1-15 of 15-60

Brandwerend glas:

 

- dubbelglas

60

- gelaagd glas

60-90

- enkelvoudig glas

60-120

>> Lees er meer over in ons thema-artikel Brandwerend glas

Thermische eigenschappen van glas

Uitzetting

Lineaire uitzettingscoëfficiënt (α): 8-9∙10-6K-1.

Geleiding

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ): 0,8 W/m∙K.

Enkelvoudig glas heeft een geringe weerstand tegen warmtedoorgang. Isolerend dubbelglas heeft door de ingesloten spouw hogere isolatiewaarden. De warmtedoorgangsscoëfficiënt van glas (Ugl) wordt in hoofdzake bepaald door de dikte van de luchtspouw die tussen beide samenstellende glasplaten bevindt. Maatgevend voor de werking van het isolerend dubbelglas is dat de lucht in de spouw zo droog is, dat normaal geen condensatie tussen de ruiten kan optreden. Een relatief lage Ugl-waarde kan worden bereikt door de spouw te vullen met een speciaal gasmengsel (argon of krypton). Met dit HR++ glas zijn Ugl-waarden te behalen tussen 1,1-0,7 W/m2K.

De norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG) schrijft voor alle transparante delen gezamenlijk een gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van 1,65 W/m2K voor, die moet worden berekend volgens NTA 8800, met een maximum van 2,2 W/m2K per afzonderlijk transparant deel. Maar bij actieve gevels moet worden gestreefd naar nog lagere waardes van 1,2-0,5 W/m2K.

Straling, absorptie van glas

Zontoetredingsfactor

De zonwerende werking van glas wordt gekenmerkt door de verhouding tussen de hoeveelheid doorgelaten zonnestraling (zowel direct als indirect) en de totale hoeveelheid opvallende zonnestraling.

Het quotiënt van deze twee grootheden wordt de absolute zontoetredingsfactor, ZTA, die in veel publicaties ook wel gelijkgesteld wordt aan de g-waarde. Maar de g-waarde is altijd hoger dan de ZTA omdat de zontoetreding loodrecht op het glas minder reflectie geeft. De g-waarde voor glas wordt volgens NEN-EN 410 vastgesteld.

Zie de overzichtstabel voor gemiddelde getalwaarden, die uitsluitend als oriëntatie dienen ter vergelijking met de overige in de tabel genoemde ZTA-waarden.

Lichttoetredingsfactor

Het verminderen van de hoeveelheid door een glasopening doorgelaten zonnewarmte gaat gepaard met het verminderen van de hoeveelheid doorgelaten daglicht (de zichtbare zonnestraling). In veel gevallen is dit een gewenst nevendoel, maar soms wordt dit ook ervaren als een ongewenst bijverschijnsel. De waarneembare hoeveelheid doorgelaten daglicht is afhankelijk van:

 • de intensiteit van de opvallende lichtstraling;
 • de spectrale doorlaatbaarheid van beglazing (en eventueel zonweringsysteem);
 • de spectrale gevoeligheid van het menselijk oog;
 • de spectrale samenstelling van het zonlicht.

De laatstgenoemde drie factoren bepalen de waarneembare hoeveelheid daglicht. De absolute lichttoetredingsfactor, Tv-waarde (= oude LTV), bestaat uit het quotiënt van de hoeveelheid doorgelaten daglicht en de totale hoeveelheid opvallend daglicht en is kenmerkend voor de lichtwerende werking van het zonweringsysteem.

Zie de overzichtstabel voor een indicatie van de gemiddelde Tv-waarde.

>> Lees er meer over in ons thema-artikel Zonwerend glas

Akoestische eigenschappen van glas

Luchtgeluidsisolatie

De mate van luchtgeluidsisolatie van glasplaten is direct afhankelijk van het oppervlaktegewicht. De geluidsisolatie is hoger naarmate de glasdikte toeneemt.

De geluidsisolatie is ook afhankelijk van de frequentie van het opvallende geluid en de eigenfrequentie van het glas. Als de eigenfrequentie gelijk is aan de frequentie van het opvallende geluid, dan kan de ruit mee gaan trillen, het zg. coïncidentie effect. Dit effect werkt ongunstig op de geluidsisolatie.

Hogere isolatiewaarden worden verkregen door dubbele beglazing toe te passen. In het algemeen treedt coïncidentie op bij dunne glasplaten en een geringe spouwbreedte. Dit kan het geval zijn bij isolerend dubbelglas. Dat biedt dan voor het buitensluiten van verkeerslawaai weinig soelaas.

Een effectieve geluidsisolatie kan worden verkregen door verschillende glasdikten en/of soorten te kiezen en door het integreren van andere materialen. De luchtgeluidsisolatie van isolerend dubbelglas kan vergroot worden door de spouwruimte te vullen met een speciaal mengsel van inerte gassen en de randverbindingen te voorzien van absorberend materiaal. Met gelaagd glas kunnen in het algemeen goede geluidsisolatiewaarden bereikte worden, omdat de kunststof tussenlagen het coïncidentieverschijnsel onderdrukt.

Ter indicatie enkele waarden:

Glassoort

Luchtgeluidsisolatie Rw, dB

Enkelvoudig glas:

 

- 4 mm dik

29

- 19 mm dik

32

- gelaagd glas (33.2-88.2)

36-41

Meervoudige beglazing:

 

- dubbelglas met luchtspouw

28-38

- dubbelglas met gasgevulde spouw

38-43

- dubbelglas, waarvan één of beide gelaagd glas en gasgevulde spouw

40-46

 


Toepassing

Functionele bruikbaarheid van glas

Glas wordt toegepast waar een lichtdoorlatende afsluiting of afscheiding wordt gewenst. Floatglas en vensterglas wordt toegepast wanneer het glas niet aan speciale eisen hoeft te voldoen. In situaties die aan het glas warmte-isolerende, zonwerende, geluidwerende, brandwerende, inbraakveilige of kogelwerende eisen worden gesteld, worden speciaal daarvoor vervaardigde glassoorten toegepast.

Beloopbaar glas

Een trap met glazen treden of bordessen die uit glas zijn uitgevoerd en een beloopbaar daklicht vormen geen uitzondering meer. Consumenten kunnen tegenwoordig ook via internet beloopbaar glas bestellen dat bestaat uit dikke gelaagde glasplaten (3 glasplaten met PVB folie) met gehard en/of ongehard glas.

Traptreden worden meestal dubbel ingeklemd maar soms ook éénzijdig (de zg. zwevende trap), of het glas wordt in een stalen tredeframe ingelegd. Denk bij dat laatste aan 17-32 mm dikke treden. Bij de eerder genoemde inklemmingen worden de treden dikker.

Een glazen plaat in de vloer of dak wordt vaak vierzijdig opgelegd (40-50 mm oplegging). Vierzijdig opgelegd beloopbaar glas is 25,5-47 mm dik en kan zo’n 85-117,5 kg/m2 verdragen.

Door de vele verschillende belastingpatronen van het glas is het belangrijk je goed te laten informeren door een constructeur of leverancier.

De creativiteit krijgt ook ruim vrij spel in beloopbaar glas. De PVB-folies kunnen blank of gekleurd zijn of van een decor voorzien zijn. Maar ook de glasplaten kunnen digitaal geprint of gezeefdrukt zijn of voorzien zijn van een decor.

Veiligheid van glas

Over de soorten veiligheidsglas en waar het moet worden toegepast,
lees je meer in het thema-artikel
Veiligheidsglas

Verwerking en montage

Opslag van glas

Op de bouwplaats moet glas beschermd worden tegen vocht en directe zonnestraling. In verband met de kans op beschadigingen moet de opslagtijd op de bouwplaats zo kort mogelijk zijn. Vocht, opgesloten tussen de glasplaten, kan aantasting van het oppervlak veroorzaken.


Onderhoud

Onderhoud van glas

Alle soorten glas kunnen worden schoongemaakt met huishoudelijke schoonmaakmiddelen, voor zover die geen schuurmiddelen bevatten.


Milieu en gezondheid

Duurzaamheid van glas

Glas biedt in het algemeen goed weerstand tegen veroudering; de levensduur is in sterke mate afhankelijk van de omranding en de plaatsing. Juiste detaillering en goed onderhoud van de omranding, onder andere door een goed verfsysteem, is van groot belang. De randverbinding van dubbelglas is gevoelig voor water. De sponning moet zodoende regelmatig op deugdelijkheid worden gecontroleerd.

Hergebruik van glas

Glas hergebruiken spaart het milieu, doordat er minder ‘verse’ grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuw glas. Het productieproces van glas, uit zand en soda, kost normaal gesproken veel energie. Een kilo scherven vervangt ruim een kilo soda en zand. Een vervanging van 10 procent bespaart 2,5 procent energie én 5 procent CO2-uitstoot.

Referenties

Geraadpleegde bronnen

Productinformatie van leveranciers
Bouwend Nederland – Vakgroep GLAS
Kenniscentrum GLAS
(KCG)
Inbraakwering en glas - KCG uitgave
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
BRL 2201 Nationale Beoordelingsrichtlijn Isolerend Dubbelglas voor thermische isolatie
Vlakglas Recycling Nederland

Normen

NEN 1301

Vlakglas voor gebouwen - Termen en definities van vlakglas

NEN 2608

Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethode

NEN 3576

Beglazing van kozijnen, ramen en deuren - Functionele eisen

NEN 3569

Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas - Eisen

NEN 5096

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 356

Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN 572-1

Glas in gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 1: Definities en algemene fysische en mechanische eigenschappen

NEN-EN 572-2

Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 2: Floatglas

NEN-EN 572-3

Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 3: Gepolijst draadglas

NEN-EN 572-4

Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 4: Getrokken vensterglas

NEN-EN 572-5

Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 5: Figuurglas

NEN-EN 572-6

Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 6: Figuurdraadglas

NEN-EN 572-7

Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 7: Glazen kanaalprofielen met en zonder draadinleg

NEN-EN 572-8

Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 8: Handelsmaten en eindtoepassingsmaten

NEN-EN 1036

Glas in gebouwen - Verzilverde floatglazen spiegels voor intern gebruik

NEN-EN 1063

Glas voor gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeven en classificatie van de kogelwerendheid

NEN-EN 1096-1

Glas voor gebouwen - Gecoat glas - Deel 1: Definities en classificatie

NEN-EN 1279-1

Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Deel 1: Algemeenheden, toleranties op afmetingen en regels voor de systeembeschrijving

NEN-EN 1863-1

Glas voor gebouwen - Thermisch versterkt natronkalkglas - Deel 1: Definitie en beschrijving

NEN-EN 1990

Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 12150-1

Glas voor gebouwen - Thermisch gehard natronkalkveiligheidsglas - Deel 1: Definitie en beschrijving

NEN-EN 12600

Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas

NEN-EN 13501-1

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-EN 14179-1

Glas in gebouwen - Heat soaked thermisch gehard natronkalk-veiligheidsglas - Deel 1: Definitie en beschrijving

NEN-EN-ISO 12543

Glas voor gebouwen - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas

NPR 3577

Beglazen van gebouwen

Foto's

Glazen spiraaltrap: Dj Walker-Morgan op FlickRHistorie van glas

Als wij op een mooie zomerdag vanuit onze werkplek verlangend naar buiten kijken, vermoeden we vaak niet dat mensen vanachter het raam al meer dan een eeuw hun gedachten verplaatsten naar oorden die zich aan de andere kant van de ruit bevinden.

Oppervlaktebehandeling van glas

Er zijn twee redenen om de oppervlakte van glas verder te bewerken: esthetiek en techniek.

Veiligheidsglas

Bijna iedereen kent wel het effect van gehard glas; de kleine stukjes glas op de grond van stukgeslagen bushokjes is veiligheidsglas in de vorm van gehard glas, dat bedoeld is om in kleine ongevaarlijke stukjes op te breken.

Brandwerend glas

Dat komt doordat er temperatuurverschillen ontstaan tussen het midden van het oppervlak en de randen.