NedZink NTZ - Roevensysteem, gevelbekleding

NedZink NTZ® titaanzinken roevensysteem is geschikt voor de bekleding van gevels en wordt met KOMO-keur geleverd 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

NedZink NTZ®-roevensysteem is geschikt voor de bekleding van daken en gevels. In principe kan het systeem worden toegepast bij dakhellingen vanaf 3°, bij voorkeur groter dan 7°. Wordt het systeem toegepast op een dak met een helling kleiner dan 3° dan zijn aanpassingen noodzakelijk. Er zijn verschillende diktes en lengtes leverbaar. Het titaanzink wordt geleverd met KOMO-keur.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw

NedZink NTZ®-roevensysteem voor het bekleden van gevels en daken:

Roevensysteem bestaat uit zinken banen met twee opstaande kanten. De banen worden onderling gescheiden door houten trapeziumvormige roeflatten. De roef­latten worden afgedekt met zinken roefkappen. De toegepaste materiaaldikte is afhankelijk van de baanbreedte en de hoogte.

Elementopbouw
 • Roevenbaan voor gevel:
  • in rechte banen met een baanbreedte van maximaal 600-700 mm bij opstaande kanten van 55 mm;
  • hoogte opstaande kant 55 mm;
  • materiaaldikte 0,8 (standaard), 1,00 mm.
 • Roevenkap:
  • doorsnede 65 x 25 mm;
  • materiaaldikte: zie roevenbaan.
 • Roeflat:
  • hout van goede kwaliteit;
  • trapeziumvormig; recht en op maat; 50/40 x 60 mm;
  • geleverd door derden.
Materiaal

Titaanzink: legering op basis van zuiver zink (99,995%) en ca. 0,3% andere metalen, waaronder titaan en koper.

Oppervlaktebehandeling

NedZink NTZ® is leverbaar in walsblank (naturel) en geprepatineerd (Nova) zink. Bij NedZink NTZ® Nova wordt een kunstmatige grijstint aangebracht waardoor de stap van natuurlijk patineren wordt overgeslagen.

Toebehoren
 • Bij elk systeem zijn aansluitprofielen nodig (zie NedZink Technisch Adviesboek) die in principe door de installateur zelf gemaakt kunnen worden.
 • Druipstuk:
  • breedte: 330 mm;
  • materiaaldikte: als roefbaan;
  • gemaakt door installateur;
 • Klangen die bevestiging en expansie van de roefbanen in de lengterichting mogelijk maken (eveneens door installateur gemaakt).

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen

Zie Elementopbouw.

Dakhoogte

Dakgedeelte

Breedte van de felsbaan*

500 mm

530 mm

Aantal klangen per m2 en hun onderlinge hart-op-hart afstand in mm

Aantal - afstand

Aantal - afstand

20 - 100 m

middenvlak

8 - 280

8 - 210

 

randbanen

8 - 250

8 - 210

8 - 20 m

middenvlak

5 - 400

5 - 330

 

randbanen

6 - 330

6 - 280

0 - 8 m

middenvlak

5 - 400

5 - 330

 

randbanen

5 - 400

5 - 330

*Materiaaldikte titaanzink minimaal 0,80 mm; tabel geldt voor windgebieden I (kustgebied), II en III (zie NEN 6702).

Gewicht

Roevendak: ca. 72 N/m2. Volumieke massa: 7.200 kg/m3.

Oppervlaktestructuur

Glad.

Kleur

Afhankelijk van de uitvoering:

 • Walsblank: naturel zilverblank, onder invloed van buitenlucht langzaam overgaand naar staalblauw-grijs van de patinalaag;
 • NedZink Nova: grijs.
 • NedZink NOIR: antraciet zwart.
Glans

Afhankelijk van de uitvoering:


Prestaties

Materiaalsterkte

Titaanzink:

0,2% rekgrens (RP 0,2)min. 110 N/mm2 (in de walsrichting)
treksterkte (Rm)min. 150 N/mm2 (in de walsrichting)
rek na breuk (A 50 mm)min. 40% (in de walsrichting)
hardheid (HV 30/15)min. 40
blijvende rek ( A 50/1 uur)max. 0,1% (in de walsrichting)

De mechanische eigenschappen ondervinden geen nadelige invloed van de temperatuur welke tijdens het solderen wordt bereikt (250°-350°C).

Gedrag bij brand

Gesoldeerde zinkconstructies: verbindingen laten los bij ca. 180°C; platen vervormen en versmelten bij 420°C. Zink is niet-vonkend.

Waterdichtheid

Naden met soldeerverbinding volgens NedZink Advies: waterdicht.

Oplosbaarheid

Oplosbaar in sterke zuren, zoals HCl en H2SO4.
Veranderingen Bij een juiste constructie met soldeerverbinding treden geen vormveranderingen op bij temperaturen onder 180°C.

Bestandheid

Onder invloed van de atmosfeer wordt op zink een afsluitende zinkcarbonaatlaag gevormd. Deze patinalaag geeft een zeer goede bescherming tegen atmosferische corrosie.

Uitzetting

Lineaire uitzettingscoëfficiënt titaanzink: α = 22·10-6K-1.

Geleiding

Warmtegeleidingscoëfficiënt titaanzink: λ = 110 W/(m·K).
Warmteweerstand: titaanzink is goed geleidend.

Bestandheid

Smeltpunt titaanzink: 420°C.

Kleurechtheid

Het materiaal verkleurt onder invloed van de buitenlucht van zilverblank tot staalblauw-grijs.

Duurzaamheid

Praktische levensduur titaanzink, afhankelijk van de condities (o.a. dakhelling): 100 jaar, en langer.


Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Roevensysteem geschikt voor de bekleding van daken en gevels met een hellingshoek groter dan 3°.

Bruikbaarheid, economisch

Lange levensduur en wordt volledig gerecycleerd.

Bruikbaarheid, voorschriften

Eigenschappen titaanzink volgens NEN-EN 988. Platen worden geleverd met KOMO-keur, rapport aanwezig, voorbeeld stempeling: NedZink NTZ EN 988 0,80-1-3-1226 2002 KOMO K 7054, tevens Lloyd's gecertificeerd.

Ontwerpdetails
 • Zie NedZink Adviesboek met details. Op de site van NedZink zijn ook details te downloaden.
 • Dakbeschot bij een geventileerde opbouw moet bij voorkeur gemaakt zijn van ongeschaafde houten delen met een dikte van 23-25 mm zonder messing en groef.
Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificatie op NBD-Online.


Verwerking en montage

Transport

Door fabrikant, groothandel.

Opslag

Droog en beschermd opslaan, condensvorming voorkomen.

Voorbereiding

Uitzetten en vastleggen van de juiste maten op de onderconstructie. Zoveel mogelijk prefabriceren.

Verwerking

Zie NedZink Technisch Adviesboek.

Bewerkbaarheid

Met normaal zinkwerkersgereedschap, boven +7°C.

Veiligheid

Oppassen voor uitglijden. Beschadiging van het zink voorkomen.


Kwaliteit en garantie

Geregeld in de leveringsvoorwaarden.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave fabrikant.

Leveringsvoorwaarden

Van NedZink B.V. en de groothandel.

Levering

Via de groothandel.

Levertijd

Standaardmaten: uit voorraad; delen op maat: snelle levering.

Leveringsgebied

Binnen- en buitenland.

Verpakking

In de prijs begrepen.

Technische service

Advies voor toepassing, fabricage, delen op maat volgens tekening, transport. Adviesbladen met details.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid
 • Praktische levensduur titaanzink, afhankelijk van de condities (o.a. dakhelling): 75 - 100 jaar en langer;
 • Meer informatie over zink en milieu vindt u op de website van de Stichting Duurzaam Bouwmetaal.

Referenties

Referentie adressen

Volgens opgave fabrikant.