Duurzaamheid & Energiegids overzicht  

148

Ook groen gas vraagt langjarig beleid

Nederland heeft de ambitie om 2 miljard m³ (2bcm) groengas te produceren in 2030. Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van groengas hebben CE Delft en New Energy Coalition een verkennende studie uitgevoerd.


Samenwerking Dura Vermeer met Actium verduurzaming deel 2.400 woningen tot 2029

Na een zorgvuldig voortraject, waarbij Actium startte met ruim 60 geïnteresseerde partijen, is de woningcorporatie de samenwerking aangegaan met Dura Vermeer én Buursema B.V. Samen gaan ze aan de slag met het uitvoeren van verduurzamingsprojecten voor 2.400 woningen tot 2029.


Doorontwikkeling N-type zonnepanelen drukt productiekosten

Groothandel in zonne-energieproducten 4blue presenteert met URECO, een grote Taiwanese Tier 1 fabrikant van zonnepanelen, een nieuwe lichting N-type Glas Glas zonnepanelen. Belangrijk kenmerk is dat deze panelen niet meer uitgerust zijn met vierkante zonnecellen, maar met grotere rechthoekige zonnecellen. De panelen zijn weliswaar iets groter, maar een stuk lichter omdat de glasdikte van 2.00 millimeter naar 1.6 mm is aangepast. Zowel de productiekosten als de logistieke kosten worden hiermee gedrukt.  


Kleine innovatieprojecten gezocht met grote impact op de energiesector

Op 4 juni 2024 opent een nieuwe subsidie voor kleine innovatieprojecten die voor grote veranderingen kunnen zorgen in de energiesector. De subsidie is bedoeld voor kleine bedrijven, zoals start-ups, die ideeën hebben die opwek van hernieuwbare (duurzame) energie op zee en land slimmer, betaalbaar, schoner en veiliger te maken. De innovaties moeten uiterlijk in 2034 op de markt komen.


Hoger rendement en minder milieu-impact voor warmtepompen

Een hoger rendement op zowel tapwater als ruimteverwarming: deze eigenschappen blijken uit testen voor gecontroleerde kwaliteitsverklaringen voor de nieuwe lucht/water-warmtepompen uit de SUZ-lijn van Mitsubishi Electric. Daarnaast worden minder kritische materialen gebruikt voor de warmtepompen.


Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige bouwmethodetransitie

De bouw- en vastgoedsector wil op korte en lange termijn de CO2-uitstoot fors verminderen. Door hier budgetten aan te koppelen, verdwijnt de vrijblijvendheid. Alle ogen zijn gericht op de energie- en materialentransities, om duurzamer te bouwen. Maar als bouwmethodieken veranderen, geven we dan wel voldoende aandacht aan brandveiligheid?


Steeds meer miljarden naar warm­te­pom­pen, zon­ne­pa­ne­len en isolatie

Corporaties gaven in 2023 ruim 9 miljard euro uit aan onderhoud en verduurzaming. Woningeigenaren vroegen voor 115.175 woningen ISDE-subsidie aan. Het aantal warmtepompen in de bestaande bouw? Bijna 110.000, waarvan minimaal de helft hybride. Er is werk aan de winkel in de bestaande gebouwde omgeving.


Meld thuisbatterijen aan op energieleveren.nl

Wie in Nederland een thuisbatterij laat installeren, is verplicht technische gegevens van deze installatie te registreren. Netbeheerders moeten immers rekening kunnen houden met de elektriciteit die via deze thuisbatterij aan het net kan worden onttrokken en geleverd, bijvoorbeeld om lokale overbelasting (netcongestie) te voorkomen.


Gemeenten en provincies krijgen hulp bij inpassing energie-infrastructuur

Een nieuwe expertpool helpt gemeenten en provincies bij ruimtelijke procedures van grote energie-infrastructuurprojecten. Nieuwe infrastructuur is nodig om duurzame energie bij bedrijven en mensen thuis te brengen. Gemeenten en provincies kunnen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om hulp vragen.


Vastgoed upgraden en biobased bouwen centraal op vakbeurzen in mei

Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 mei vinden in de Brabanthallen in Den Bosch weer gelijktijdig de vakbeurzen Renovatie & Transformatie, MONUMENT en HOUTBOUW plaats. Belangrijkste thema’s zijn daar er de verbetering van - al dan niet monumentaal - vastgoed en innovaties in hout, biobased en hybride bouw. Toegang is gratis voor professionals. 


Zo verduurzaamt TNO 205.000 m² vastgoed, van kantoren tot laboratoria

TNO, de organisatie voor toegepaste wetenschap en technologie, is druk bezig haar omvangrijke vastgoedportefeuille te verduurzamen. Het draait daarbij om kantoren en ook,  bijzondere gebouwen zoals clean rooms, laboratoria en zelfs een boortoren. Hoe pak je zoiets aan? En welke rol speelt samenwerking met partners hierbij?


EU geeft definitieve goedkeuring aan herziening verordening bouwproducten (CPR)

Het Europees Parlement geeft groen licht om digitalisering, harmonisatie en duurzaamheid in de bouwsector te stimuleren door definitief goedkeuring te geven aan de herziening van de Verordening bouwproducten (Construction Products Regulation, CPR). Dit betekent onder andere dat fabrikanten de milieu-impact van bouwproducten in Europa straks op dezelfde manier inzichtelijk moeten maken.  


Maatregelen tegen vol stroomnet in Flevopolder, Gelderland en Utrecht versneld en uitgebreid

Nederlandse huishoudens, bedrijven en organisaties verduurzamen in hoog tempo. Dat is goed nieuws voor de energietransitie en maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland, maar legt tegelijkertijd een grote druk op het stroomnet. De overheid en netbeheerders hebben daarom eerder maatregelen aangekondigd om het stroomnet sneller uit te breiden en slimmer te gebruiken. Omdat met name het stroomnet in de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht sneller tegen de grenzen aanloopt worden de maatregelen in deze regio versneld ingevoerd en uitgebreid.


Wgiw: belangrijke schakel in regionale energiestrategie

Op 23 april heeft de Tweede Kamer de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (Wgiw) aangenomen. Dat is goed nieuws, want hiermee kunnen gemeenten duidelijkheid bieden over de alternatieven voor het gebruik van aardgas. Het wetsvoorstel stelt gemeenten in staat om een warmteprogramma op te stellen waarmee ze inzichtelijk maken welke gebieden en in welke termijn van het aardgas af gaan en wat de mogelijke warmtealternatieven zijn. De Wgiw stelt ook de kaders waarmee de betaalbaarheid van collectieve warmtenetten wordt geborgd.


Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Directeur Anne Schroën van Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) overhandigde woensdag 17 april een belangrijke intentieverklaring aan Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verklaring markeert een unieke samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).


Sempergreen en Over Easy Solar gaan innovatieve samenwerking aan

Sempergreen en Over Easy Solar zijn verheugd te melden dat zij een innovatieve samenwerking zijn aangegaan om solar én groen samen te brengen op daken. Hierbij worden de dubbelzijdige (de zogenoemde bifacial) verticale PV-panelen van Over Easy Solar gecombineerd met de duurzame groendaksystemen van Sempergreen. Het nieuwe lichtgewicht Solar groendak werd afgelopen maart in Nederland geïntroduceerd op Solar Solutions Amsterdam, de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noord-Europa en behaalde daar de tweede plaats bij de Best Innovation Awards.


Vakbeurs voor verbetering van bestaand vastgoed

De markt voor onderhoud en renovatie bedraagt in Nederland ruim € 21 miljard per jaar. En bijna 10% van de kantoren en winkelpanden staat leeg, waarvan een flink deel, qua ligging en leefbaarheid, uitermate geschikt is om tot woningen te herbouwen. De overheid ziet deze panden dan ook graag getransformeerd worden, om op die manier maar liefst 15% van de benodigde 1 miljoen woningen te realiseren. Renovatie, herbestemming en transformatie zijn de komende jaren dus een drijvende kracht in de bouw.


SPUK SEB stimuleert schoon bouwen bij aanbestedingen

Vanaf 16 april 2024 is de Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB) open voor aanvragen. De regeling helpt gemeenten, provincies en waterschappen om emissieloze bouwmachines en vaartuigen te gebruiken bij aanbestedingen. 


Hoe een slimme warmtepomp zorgt voor extra efficiency en besparingen

Stroom is niet altijd even duur. Vooral niet bij dynamische tarieven en dan bestaat er ook nog zoiets als gratis zonnestroom. Het is erg aantrekkelijk hier slim gebruik van te maken. Want waarom betalen voor je warme tapwater en warme of koele huis, als dat ook gratis of in ieder geval een stuk voordeliger kan met een slimme warmtepomp.


Klaar voor versnelling in de uitvoering

In november presenteerde de netbeheerders de nationale uitvoeringsagenda voor de regionale energie-infrastructuur, met een voorstel om fundamenteel anders samen te werken om de uitvoering in de maximale versnelling te krijgen. De afgelopen tijd zijn netbeheerders, bouwbedrijven, het Rijk, provincies, gemeenten, bewoners en consumentenverenigingen en energiebedrijven met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot heldere afspraken over hoe we de versnelling daadwerkelijk waar kunnen maken.  


Industrieel modulair bouwen: deeloplossing voor meerdere problemen

Heddes Bouw & Ontwikkeling, bedrijfsonderdeel van Ballast Nedam, werkt samen met Ursem Modulaire Bouwtechnieken en Schouten Techniek aan industrieel geproduceerde, modulaire woningen. De ene keer gaat het om 300 studentenwoningen in Amsterdam, de andere keer om 44 ruime appartementen voor sociale huurders in Schagen. Voor dit laatste project werd, in opdracht van woningcorporatie Wooncompagnie, in november 2023 het gehele complex ‘De Tramhalte’ binnen drie weken op locatie in elkaar gezet.


ROB: Uitvoering energiebeleid vraagt robuuste financiering

Er zijn extra middelen nodig voor gemeenten en provincies voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Dat concludeert het ROB in haar rapport ‘Koersen op klimaat’. De decentrale overheden vragen het kabinet om op basis van dit advies snel een besluit te nemen over bekostiging van het energiebeleid.


Extra impuls voor duurzame innovaties in de industrie

Op 1 mei 2024 opent een vernieuwde subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovaties die de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie helpen verminderen. Er is meer geld beschikbaar, bedrijven krijgen langer de tijd om onderzoek te doen en het aanvraagproces is eenvoudiger. Daarmee biedt de regeling bedrijven meer mogelijkheden om duurzame technologieën te onderzoeken voor ze hierin investeren.


Maak energie delen mogelijk in nieuwe Energiewet

De VNG vindt dat de Energiewet zoals die nu is voorgelegd, de Europese richtlijnen voor een decentraal energiesysteem met een actieve rol van consument als producent, onvoldoende heeft opgenomen. We willen dat in deze wet ruimte komt voor energie delen.


Triple Solar wint Best Innovation Award met warmtebatterij

Op Green Heating Solutions Amsterdam waren meer dan vijfhonderd innovaties te bewonderen. Maar er kon maar één product de Green Heating Innovation Award winnen. Dit jaar ging die prijs naar de thermische batterij van Triple Solar.


Nieuwe viewer laat zien of dak geschikt is voor zonnepanelen

De nieuwe dataviewer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengt kansrijke daken en parkeerplaatsen voor zonnepanelen in heel Nederland in beeld. De viewer geeft aan of een dak nu al mogelijk geschikt is voor zonnepanelen. Of geschikt te maken is, door bijvoorbeeld het versterken van het dak. Zo kunnen dakeigenaren, installateurs of aanbieders van zonnepanelen eenvoudig kansen voor zonnepanelen op daken zien. 


ING opent in Rotterdam eerste circulaire kantoor

ING heeft haar verbouwde bankkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam heropend. De verbouwing is circulair aangepakt, waarbij zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van materialen uit het oude kantoor en andere gerecyclede materialen. Door deze circulaire aanpak is de CO2-voetafdruk van de verbouwing met 64% verminderd.


Zomerhofkwartier wordt nieuwe klimaatbestendige stadwijk

Het nieuwe Zomerhofkwartier (ZOHO) wordt een klimaatbestendige stadswijk met nieuwe woningen en horeca. De wijk maakt een omslag van voornamelijk kantoor- en bedrijvengebied naar een combinatie van wonen en ruimte voor creatieve makers. Duurzaamheid en vergroening zijn het uitgangspunt van de vernieuwing van de wijk.


Gevelbranche wil gelijk speelveld voor levenscyclusanalyses

Ten aanzien van uitgangspunten voor het opstellen van levenscyclusanalyses is er behoefte aan een gelijk speelveld. Dit, in het bijzonder rond kozijnen, ramen en deuren. Alle betrokken brancheorganisaties zijn van mening dat het volgen van de Europese PCR de juiste weg is.


Groen gasproductie stijgt in 2023 met 22%

Het volume van geproduceerd groen gas in 2023 bedraagt 280.200.000 m³. Dat staat gelijk aan 0,28 BCM en betekent een groei van 22% ten opzichte van 2022. Dat hebben de Nederlandse netbeheerders bekend gemaakt. De groei is mede te danken aan verschillende nieuwe groen gasinvoeders die de Nederlandse markt hebben betreden. Het Platform Groen Gas is content met dit nieuws aangezien de groei van groen gas in 2022 4% bedroeg.

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie