Duurzaamheid & Energiegids overzicht  

78

Invloed van energielabel op huizenprijs

Wat is op dit moment de invloed van energielabels op de huizenprijzen? En spelen er naast het energielabel nog andere zaken mee die van invloed zijn, zoals vloeroppervlakte, woningtype en locatie? Het Kadaster deed er onderzoek naar en trekt 4 conclusies.


Recordaantal warmtepompen geplaatst

Dit jaar plaatsen installateurs naar verwachting 167.000 warmtepompen in woningen. Dat is een toename van 51,8% ten opzichte van 2022. Volgens het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 groeide het aantal geplaatste warmtepompen vorig jaar ook al met 52%. In bestaande woningen is het aantal geplaatste warmtepompen dit jaar meer dan verdubbeld.


Sector slaat handen ineen voor prestatieborging van warmtepompen

Installateurs, fabrikanten en de overheid hebben afgesproken om samen te werken aan de prestatieborging van (hybride) warmtepompen. Hiermee krijgen kopers van een warmtepomp de zekerheid dat een warmtepomp een bepaalde warmtevoorziening en energiebesparing realiseert. Die zekerheid maakt de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker. De afspraken zijn onderdeel van het eerder aangekondigde plan om een (hybride) warmtepomp vanaf 2026 verplicht te stellen voor huishoudens van grondgebonden woningen die de aanschaf binnen zeven jaar kunnen terugverdienen.


200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen

De verschillende betrokken ministeries* trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased bouwen is een kansrijke methode om de impact op het milieu van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De biobased bouwen ambitie is om in 2030 30 procent van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30 procent biobased materialen te realiseren.


Tegemoetkoming voor uitvoeringskosten landelijk gebied

Het rijk stelt dit jaar een eenmalige decentralisatie-uitkering beschikbaar als bijdrage aan de gemeentelijke kosten voor het opstellen van gebiedsprogramma’s. Daarin worden de opgaven uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied uitgewerkt. Het bedrag per gemeente volgt in de decembercirculaire 2023.


VBI biedt unieke nieuwgarantie op gebruikte kanaalplaten

In Rotterdam wordt hard gewerkt aan de Upcycle Mall, een milieupark waarvan het beeldbepalende gebouw volledig circulair wordt gebouwd. VBI levert voor het park gebruikte kanaalplaten met nieuwgarantie. Volgens Peter Musters van VBI sluit dit project perfect aan bij de bedrijfsstrategie van de vloerenproducent. “We bieden als VBI al een retournamecertificaat waarmee we ons verplichten geleverde kanaalplaten retour te nemen aan het eind van de levensduur van een gebouw. Ook proberen we de markt te stimuleren tot de- en remontabel bouwen. Daar voegen we nu een derde element aan toe, refurbished kanaalplaten met garantie.”


Levend beton verduurzaamt ARTIS-Aquarium

De restauratie van het ARTIS-Aquarium is in volle gang. De constructie van het rijksmonument is in 142 jaar tijd ernstig aangetast door het zoute water, waardoor de complete zoutwaterzijde van het gebouw vervangen moet worden. De restauratie grijpt ARTIS ook aan om het rijksmonument te verduurzamen en is samen met partners Salverda Bouw en BBN op zoek gegaan naar duurzame alternatieven.

Levend beton met microben en betonwapening van duurzaam basaltvezel beschermen het Aquarium straks tegen miljoenen liters water en verdubbelen naar verwachting de levensduur.


Schonere en stillere bouw dankzij € 1 miljard van Rijksoverheid

De bouwsector staat voor de gezamenlijke uitdaging om stappen te zetten naar een duurzame bouw. Met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) wordt samengewerkt aan één aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten schoner uit te voeren.


De binnenhaven van de toekomt: Smart Port Waalwijk

Op 1 november jl. werd de Regio Deal Midden-Brabant ondertekend. Binnen deze deal werken de Rijksoverheid, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen en bet bedrijfsleven samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken in onze regio. Het Rijk investeert 12,5 miljoen euro in deze deal. Waalwijk ontvangt hiervan 3 miljoen euro voor het project Smart Port Waalwijk.


Edge en NUDUS onthullen ontwerp Net Zero Carbon-kantoorgebouw voor Coolsingel in Rotterdam

In samenwerking met de gemeente Rotterdam onthullen vastgoedontwikkelaar Edge en architectenbureau NUDUS met trots het ontwerp van EDGE Coolsingel. Dit innovatieve ontwerp, gelegen aan de Coolsingel in Rotterdam, combineert het architecturale erfgoed van Rotterdam met een toekomstgerichte visie. Met het doel om het eerste Net-Zero Carbon-kantoorgebouw van de stad te brengen, zetten Edge en NUDUS een nieuwe maatstaf op deze prominente locatie tegenover het stadhuis.


Technieksector: pak netcongestie ook achter de meter aan

De problemen op het elektriciteitsnet kunnen voor een belangrijk deel worden opgelost door technische systemen in gebouwen en woningen slimmer aan te sturen. Volgens Techniek Nederland kunnen maatregelen ‘achter de meter’ de piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk met 25% verminderen. De brancheorganisatie voor de technieksector zegt dit in een reactie op de Kamerbrief van minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat over netcongestie die vandaag verschijnt. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Door overbelasting van het net loopt de energietransitie vertraging op. De technieksector kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing. We kunnen netcongestie bijvoorbeeld verminderen door duurzaam opgewekte energie te delen met huizenbezitters of bedrijven in de directe omgeving. Overheid en netbeheerders zouden dat wettelijk mogelijk moeten maken.’ Techniek Nederland ziet technische maatregelen niet als de enige oplossing voor netcongestie; energiebesparing en uitbreiding en verzwaring van het net blijven noodzakelijk.


Overheid en netbeheerders nemen maatregelen tegen vol stroomnet

Nederlandse huishoudens en bedrijven verduurzamen in recordtempo en fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame elektriciteit. Daarmee komen de Nederlandse klimaatdoelen voor het eerst binnen bereik, maar de uitbreiding van het elektriciteitsnet kan de snel stijgende vraag naar ruimte op het net niet bijhouden. Daarom nemen het kabinet en de netbeheerders nieuwe maatregelen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven zoveel mogelijk door kan gaan. Deze maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren.


Betere milieuscore met EPS-isolatie

Met de eisen die gesteld worden aan de milieuprestatie van gebouwen (MPG) is het van groot belang om kritisch te kijken naar de producten die we gebruiken in de bouw. Gelukkig zijn er hulpmiddelen om inzicht te hebben in de milieubelasting van bouwmaterialen, zoals de Nationale Milieudatabase (NMD). De EPS-isolatieproducten van IsoBouw scoren daarin uitzonderlijk goed.


Meer woningen en gebouwen aangesloten op warmtenetten in 2022

Grote warmtenetten zorgden in 2022 voor een besparing van 63,1% in CO2-uitstoot (vergeleken met warmte door cv-ketels). Iets meer dan in 2021. Dat blijkt uit duurzaamheidsrapportages van warmtebedrijven die via warmtenetten (ook wel stadsverwarming) warmte leveren aan woningen en gebouwen in Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzamelt de rapportages en analyseert deze.


Klimaatscenario’s KNMI

“Voor een klimaatbestendige toekomst van Delfland moeten we nú met elkaar aan de slag. Want de KNMI-klimaatscenario’s laten zien hoe belangrijk het is dat we niet in het scenario met de grootste risico’s terechtkomen.” Dat stelt Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, in een eerste reactie op de nieuwe klimaatscenario’s die het KNMI op 9 oktober presenteerde.


Grote kerk duurzaam gebouwd

Het kruisvormige gebouw met een 46 meter hoge toren, biedt straks plaats aan maar liefst 2000 personen. Het functioneel ontworpen gebouw krijgt, naast gebruiksruimten als sanitair, garderobe, mortuarium en keuken, vijf zalen voor verenigingsactiviteiten en catechisatie en een bibliotheek.


Flinke groei opwek zonne-energie door kleinere zonne-energieprojecten

De opwek van zonne-energie in Nederland is in 2022 flink gegroeid. Van het totale elektriciteitsgebruik werd vorig jaar 14,8% opgewekt met zonne-energie. Het grootste deel van de groei kwam door huishoudens en kleine bedrijven die zonnepanelen plaatsen. Dit blijkt uit de Monitor Zon-PV 2023 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de monitor jaarlijks uitbrengt.


Ontdek de magie van zonale ventilatie op Vakbeurs Energie

s-Hertogenbosch staat van 10 t.e.m. 12 oktober in teken van de energetische oplossing van de toekomst. De Brabanthallen gooien de deuren open in afwachting van Nederland’s best and brightest. In 2023 neemt DUCO opnieuw deel aan de beurs, deze keer met een focus op zonale ventilatie. 


Duurzaamheid & Energiegids editie 3

Magazine Bijsluiter Lees nu gratis en online de oktober editie, klik hier.

Van Wijnen anticipeert op woningmarkt met betaalbaar alternatief

We willen allemaal een huis waarin we ons thuis voelen, waarbij genoeg financiële ruimte overblijft om leuke dingen te doen en waar wij – en de generaties na ons – nog jarenlang plezier van hebben. Kortom: een fijn leven voor vandaag, morgen en overmorgen. In de huidige woningmarkt is zo’n plek niet voor iedereen beschikbaar. Daarom past Fijn Wonen een andere werkwijze toe dan je tot nu toe van de bouw gewend was.


Verbouwen? Dan is dit de ideale warmtepomp!

Het is sinds 1 februari 2022 verplicht om bij een grondige verbouwing (als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert) meteen duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Denk daarbij aan het installeren van een warmtepomp, het plaatsen van zonnepanelen en het beter isoleren van een woning. De nieuwe Panasonic Aquarea L-serie warmtepompen met het natuurlijke koudemiddel R290 is juist voor dit soort renovatieprojecten de ideale warmtepomp doordat deze zonder ingrijpende aanpassingen vrijwel overal te plaatsen en eenvoudig te installeren is.


RENDO blaast nieuw leven in oude gaspijpleidingen voor de opschaling van groen gas

Recent heeft RENDO een akkoord bereikt over de overname van oude NAM-gaspijpleidingen. Dit om in de toekomstige groei van groen gas in de regio Meppel-Hoogeveen te voorzien. Door deze leiding te hergebruiken, komt er extra capaciteit vrij voor lokale boeren en coöperaties om groen gas in te voeden op het regionale net.


Brug van plantenafval en plastic

Er ligt een nieuwe, kleine brug in het Kralingse Bos in Rotterdam. De brug is bijzonder, want er is plantenafval in verwerkt en gerecyclede plastic flesjes. Deze vormen in combinatie met glasvezel een zeer sterk materiaal.


De urgentie van openbare ruimte

Openbare ruimte is urgenter dan ooit. Duurzaamheid, biodiversiteit, natuurinclusiviteit, gezondheid, enzovoort. De lijst is onuitputtelijk. De toekomst van onze gedeelde leefomgeving is elke dag in het nieuws. Voor iedereen die beroepsmatig verbonden is met ontwerp, inrichting, onderhoud en/of beheer van openbare ruimte, is op 27 en 28 september 2023 de 19e editie van Vakbeurs Openbare Ruimte. Op de beursvloer komen alle denkbare producten en diensten voor openbare en semi-openbare ruimte aan bod.


Circulariteit is het uitgangspunt voor de ontmanteling

Het Martinus G. de Bruingebouw is sinds 1965 onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde op het huidige Utrecht Science Park. Het gebouw moet in 2025/2026 worden ontmanteld. De faculteit krijgt namelijk een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw op de plek van het Martinus G. de Bruingebouw (MGB). Maar wat kunnen we nog met het huidige gebouw? Om daar achter te komen wordt het gebouw aangeboden op de Gebouwenmarktplaats.


Installateurs verwachten dit jaar een recordaantal warmtepompen te plaatsen

De wachttijden zijn flink teruggelopen en de komende jaren zal de vraag naar warmtepompen onverminderd groot blijven, zo verwacht Slimster.nl. Uit onderzoek van de vergelijkingssite blijkt namelijk dat over vijf jaar liefst 28 procent van de huishoudens over een warmtepomp beschikt. Minstens zo opvallend is daarentegen dat bijna de helft van de 2.000 ondervraagden niet verwacht ooit een warmtepomp aan te schaffen.


Tussentijdse uitbreiding lijst energie-investeringen met belastingvoordeel voor bedrijven

De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.


Gasverbruik 10 procent lager in eerste halfjaar 2023

In het eerste halfjaar van 2023 is er 15,7 miljard kubieke meter aardgas gebruikt. Dat is 10 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2022. Met name de industrie, elektriciteitscentrales en huishoudens verbruikten minder aardgas. De invoer van vloeibaar aardgas (LNG) was bijna 50 procent hoger, maar er werd minder gasvormig aardgas ingevoerd. De gasopslagen waren eind juni 2023 voor 78 procent gevuld. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het gasverbruik.


TVVL kondigt het gloednieuwe Nationaal Congres Gebouwtechniek en Mens aan

TVVL, vereniging voor installatietechniek en gebouwgebonden installaties, is verheugd de lancering aan te kondigen van het gloednieuwe TVVL Nationaal Congres Gebouwtechniek en Mens. Het congres vindt plaats op dinsdagmiddag 19 september 2023 en belicht dit jaar het thema "Robuustheid van gebouwen".


Kom met een CO2-eis voor de bouw

Het kabinet heeft in de Klimaatwet uitgesproken om haar CO2-uitstoot in 2030 met 60 procent te willen verminderen. Om deze reductiedoelen te halen is het noodzakelijk om meer te sturen op verduurzaming in de bouw. Daarom pleiten Gideon en Dutch Green Building Council (DGBC) in een brief aan demissionair minister De Jonge voor meer duidelijkheid en actie: “Kom met een CO2-eis voor de bouw!”

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie