Duurzaamheid & Energiegids overzicht  

169

Dura Vermeer bouwt casco's eengezinswoningen standaard met CO2-arm beton

Dura Vermeer bouwt sinds medio 2024 nieuwe casco’s voor eengezinswoningen standaard met CO2-arm beton. Dit zorgt voor een CO2-reductie van minimaal 25 procent per casco en de volledige CO2-uitstoot van alle bouwmaterialen daalt hierdoor met 0,6 procent. De samenstelling van de betonmengsels van leveranciers maakt deze reductie mogelijk.


Heijmans levert eerste infraproject met zelfhelend beton op

Op vrijdag 12 juli 2024 is in Rijen (Noord-Brabant) de nieuwe spooronderdoorgang op de N631 in gebruik genomen. Voor dit object van ProRail, waarvoor Heijmans Infra de civiele werkzaamheden heeft verricht, is voor het eerst gekozen voor een toepassing met zogenoemd zelfhelend beton.


Overheid moet sturen op meer dan economische groei

Burgers meten hun welvaart af aan meer dan hun materiële welzijn. Het gaat hen ook om factoren als gezondheid, veiligheid, de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving of de kwaliteit van het onderwijs. Dat geheel van factoren noemen we brede welvaart. Als door de overheid op brede welvaart wordt gestuurd, dan zal dat leiden tot voor burgers beter beleid. Dit lukt echter alleen als bij het maken van dat beleid de voor- en nadelen systematisch worden gewogen. Op dit moment gebeurt dat onvoldoende. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stelt dit in zijn advies ‘Waardevol regeren: sturen op brede welvaart’ dat vandaag is aangeboden aan minister Hermans van Klimaat en Groene Groei, minister Heinen van Financiën en minister Beljaarts van Economische Zaken.


Voorbeschouwing vakbeurzen Energie & PREFAB

In aanloop naar de vakbeurzen Energie en PREFAB verschijnt vakblad Duurzaamheid & Energiegids op 8 oktober met een voorbeschouwing.


Nieuwbouw Zeeheldenbuurt officieel van start

De bouw van de nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt is officieel gestart. Peter Manders, directeur-bestuurder van Patrimonium Barendrecht, en Jolande Quik van gemeente Barendrecht onthulden op donderdag 4 juli het bouwbord op de bouwplaats. Zij gaven daarmee het startsein voor de bouw van 64 appartementen en 35 eengezinswoningen.


Heijmans introduceert Afvalmonitor in samenwerking met Renewi

Heijmans lanceert het eerste afval dashboard in de bouwsector; de Afvalmonitor. Hiermee rapporteert en monitort het beursgenoteerde bouwbedrijf afvalstromen, scheidingspercentage en de CO2-uitstoot die daarbij hoort, tot op projectniveau. Dit zorgt ervoor dat Heijmans kan sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De data van onder andere waste-to-productbedrijf Renewi maakt dit mogelijk. De Afvalmonitor draagt bij aan Heijmans’ ambitie om in 2030 uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in te zetten, met als doel een positieve impact op de aarde realiseren.


Aanleg Prinses Alexiaviaduct op de Maasvlakte op duurzame wijze

De bouw van het Prinses Alexiaviaduct op de Maasvlakte is gegund aan BAM Infra Nederland. In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam vervangt BAM Infra de gelijkvloerse kruisingen door een ongelijkvloerse kruising. BAM Infra voert de werkzaamheden uit op een zo’n veilige en duurzaam mogelijke wijze, waarbij de reductie van CO2-uitstoot tijdens de uitvoering hoog in het vaandel staat. Het viaduct is essentieel voor zowel de verdere ontwikkeling van het gebied, als voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de terreinen rondom de Prinses Alexiahaven. De bouwwerkzaamheden starten in juni 2025 en BAM levert het project naar verwachting in november 2026 op. Op dinsdag 2 juli ondertekenden alle partijen het contract.


Samen grenzen verleggen in de bouwsector met project WikiHouse

Een spraakmakende ontwikkeling in de bouwsector: de nieuwste versie van het modulaire, houten bouwsysteem WikiHouse. “Een innovatie die volop kansen biedt voor heel bouwend Nederland”, zegt Nick Gevers van Hendriks Bouw en Ontwikkeling. “Daarom onderzoeken we nu uitgebreid de mogelijkheden van dit open source bouwsysteem, samen met Avans Hogeschool (Den Bosch/Tilburg) en andere partners.”


Eerste houtskeletbouwwoningen geplaatst in Borg & Buiten

Toekomstige bewoners vieren de start van nieuwbouwproject Borg & Buiten in de wijk Parijsch, Culemborg, onder het genot van een lunch. Samen met onder andere medewerkers van de gemeente Culemborg, de CV Parijsch en Heijmans vierden zij dat de eerste houtskeletbouwwoningen zijn geplaatst. Wethouder Monica Wichgers van de gemeente Culemborg en Aafke van der Werf, directeur van Heijmans Vastgoed, onthulden het insectenhotel dat Heijmans schonk aan de buurt.


Risico's voor Nederlandse PV-branche in transitie naar energieopslagsystemen vragen om gerichte opleiding

De PV-branche in Nederland maakt zich op voor een grote transitie naar energieopslagsystemen, die cruciaal is voor de voortgang van de energietransitie. Omega Energietechniek, specialist op het gebied van inspecties in de technische sector, ziet dat het kennisniveau van installateurs op dit gebied nog ernstig tekortschiet.


Toepassing ter plekke koud recyclen van asfalt in Venray

Op de Kiekweg in Venray passen gemeente Venray en BAM Infra Nederland een innovatieve techniek toe, waarbij asfalt ter plekke koud wordt gerecycled tot een draagkrachtige verhardingslaag. De techniek past in de duurzame ambities van gemeente Venray en BAM om het gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van CO2 te reduceren. BAM Infra is op 27 mei gestart met de werkzaamheden en verwacht die conform planning op 12 juli af te ronden.


CO2-arm beton wordt standaard

Vastgoedontwikkelaars BPD (regio Noord-West), Achmea Real Estate, Synchroon en het Rijksvastgoedbedrijf en bouwers Dura Vermeer (Bouw en Vastgoed), BAM (Bouw en Techniek), Heijmans (Woningbouw en Utiliteitsbouw) en de TBI-ondernemingen (Koopmans Bouwgroep, ERA Contour, Hazenberg en J.P. van Eesteren) gaan in de toekomst uitsluitend nog bouwen met CO2-arm beton. De partijen hebben gezamenlijk met het Betonakkoord een intentieverklaring uitgewerkt. Dinsdag 11 juni 2024 is de intentieverklaring ondertekend door de betrokken partijen, in het bijzijn van directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen Chris Kuijpers. 


Amsterdam krijgt 5500 zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Amsterdam schenken ING en het Amsterdamse vastgoedbedrijf Kroonenberg Groep de stad 5500 zonnepanelen. Hiermee willen de twee bedrijven een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema nam het cadeau donderdag in ontvangst tijdens vastgoedbeurs Provada.


Nieuwe handreiking voor meer groen in de stad

De nieuwe handreiking 'Groen in en om de stad' geeft gemeenten en provincies inhoudelijke en procesmatige handvatten om te zorgen dat groen volwaardig wordt meegenomen in planvorming van nieuwe woonwijken en bestaand bebouwd gebied.


Behoefte aan meetmethode en richtlijnen voor hitte

Er is grote behoefte aan een methode om hitte in woningen te meten. Daarnaast is een verdere standaardisatie nodig van richtlijnen om hitte in de buitenruimte aan te pakken. Dit blijkt uit twee nieuwe rapporten van het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA).


Er is meer nodig dan staatssteun om corporaties meer middenhuurwoningen te laten bouwen

Nederland wil ruimere Europese regels voor staatssteun bij de bouw van middenhuurwoningen. Corporaties zeggen met deze steun meer dan twee keer zoveel middenhuurwoningen te kunnen bouwen. Versoepeling van de staatssteunregels zal echter niet voldoende zijn om het aantal nieuwbouwwoningen in Nederland fors omhoog te krijgen. Er zijn daarnaast ook een aantal fiscale maatregelen nodig.


Ballast Nedam en Rönesans Holding winnen SEAL Sustainable Product Award

Project Jonas heeft de SEAL Sustainable Product Award gewonnen. Deze prijs bekroont innovatieve en impactvolle producten die “purpose-built” zijn voor een duurzame toekomst. 


Verduurzamen bestaande bouw met biobased materialen vaak mogelijk

Op donderdag 6 juni vond bij Hogeschool Utrecht het event ‘Biobased verduurzamen van bestaande bouw’ plaats. Building Balance en OnderhoudNL namen zo’n vierhonderd bezoekers, een brede afspiegeling van betrokkenen in de gehele renovatie- en onderhoudsketen, mee in de beste biobased alternatieven voor isolatie en andere onderhoudsingrepen. Ook werd het eerste exemplaar van de handleiding  ‘Biobased verduurzamen van bestaande bouw’ overhandigd aan de directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen van Binnenlandse Zaken, Chris Kuijpers.


Subsidieregeling helpt investeerders van warmtenetten

Ondernemers die willen investeren in een warmtenet, kunnen vanaf 1 juli weer de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door aanpassingen in de subsidie, kunnen ondernemers dit jaar vaak meer subsidie aanvragen. Hierdoor kunnen zij ook sneller van start met de aanleg van een efficiënt warmtenet om bestaande woningen en gebouwen aardgasvrij te maken.


BAM verduurzaamt 38 woningen in Alkmaar

BAM Wonen is in opdracht van vastgoedvermogensbeheerder NLV (Nederlands Vastgoed) begonnen met de verduurzaming van 38 eengezinswoningen in Alkmaar. Dankzij onder meer isolatie, zonnepanelen en een hybride warmtepomp gaan de woningen naar energielabel A++ in plaats van het huidige B of C. Het gevolg: een veel hoger wooncomfort en een lager energieverbruik.


Forse groei milieu-investeringen van bedrijven in 2023

Bedrijven investeerden in 2023 meer in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Ondernemers dienden 12.757 aanvragen in voor de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). Het totaalbedrag van deze investeringen is € 5,8 miljard. Dat is bijna € 2 miljard meer dan in 2022. Dit blijkt uit de cijfers van het jaarverslag van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Actuele kennis over lucht/water-warmtepompen in ISSO-publicatie 98

Het vakgebied van warmtepompinstallaties is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe kennis en inzichten ontstaan bijna dagelijks, en die kennis willen we in de praktijk zo goed mogelijk toepassen. Om professionals daarbij te helpen, verscheen recent de geactualiseerde ISSO-publicatie 98 ‘Lucht/water-warmtepompen in woningen’.


Ook groen gas vraagt langjarig beleid

Nederland heeft de ambitie om 2 miljard m³ (2bcm) groengas te produceren in 2030. Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van groengas hebben CE Delft en New Energy Coalition een verkennende studie uitgevoerd.


Samenwerking Dura Vermeer met Actium verduurzaming deel 2.400 woningen tot 2029

Na een zorgvuldig voortraject, waarbij Actium startte met ruim 60 geïnteresseerde partijen, is de woningcorporatie de samenwerking aangegaan met Dura Vermeer én Buursema B.V. Samen gaan ze aan de slag met het uitvoeren van verduurzamingsprojecten voor 2.400 woningen tot 2029.


Doorontwikkeling N-type zonnepanelen drukt productiekosten

Groothandel in zonne-energieproducten 4blue presenteert met URECO, een grote Taiwanese Tier 1 fabrikant van zonnepanelen, een nieuwe lichting N-type Glas Glas zonnepanelen. Belangrijk kenmerk is dat deze panelen niet meer uitgerust zijn met vierkante zonnecellen, maar met grotere rechthoekige zonnecellen. De panelen zijn weliswaar iets groter, maar een stuk lichter omdat de glasdikte van 2.00 millimeter naar 1.6 mm is aangepast. Zowel de productiekosten als de logistieke kosten worden hiermee gedrukt.  


Kleine innovatieprojecten gezocht met grote impact op de energiesector

Op 4 juni 2024 opent een nieuwe subsidie voor kleine innovatieprojecten die voor grote veranderingen kunnen zorgen in de energiesector. De subsidie is bedoeld voor kleine bedrijven, zoals start-ups, die ideeën hebben die opwek van hernieuwbare (duurzame) energie op zee en land slimmer, betaalbaar, schoner en veiliger te maken. De innovaties moeten uiterlijk in 2034 op de markt komen.


Hoger rendement en minder milieu-impact voor warmtepompen

Een hoger rendement op zowel tapwater als ruimteverwarming: deze eigenschappen blijken uit testen voor gecontroleerde kwaliteitsverklaringen voor de nieuwe lucht/water-warmtepompen uit de SUZ-lijn van Mitsubishi Electric. Daarnaast worden minder kritische materialen gebruikt voor de warmtepompen.


Steeds meer miljarden naar warm­te­pom­pen, zon­ne­pa­ne­len en isolatie

Corporaties gaven in 2023 ruim 9 miljard euro uit aan onderhoud en verduurzaming. Woningeigenaren vroegen voor 115.175 woningen ISDE-subsidie aan. Het aantal warmtepompen in de bestaande bouw? Bijna 110.000, waarvan minimaal de helft hybride. Er is werk aan de winkel in de bestaande gebouwde omgeving.


Meld thuisbatterijen aan op energieleveren.nl

Wie in Nederland een thuisbatterij laat installeren, is verplicht technische gegevens van deze installatie te registreren. Netbeheerders moeten immers rekening kunnen houden met de elektriciteit die via deze thuisbatterij aan het net kan worden onttrokken en geleverd, bijvoorbeeld om lokale overbelasting (netcongestie) te voorkomen.


Gemeenten en provincies krijgen hulp bij inpassing energie-infrastructuur

Een nieuwe expertpool helpt gemeenten en provincies bij ruimtelijke procedures van grote energie-infrastructuurprojecten. Nieuwe infrastructuur is nodig om duurzame energie bij bedrijven en mensen thuis te brengen. Gemeenten en provincies kunnen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om hulp vragen.