Duurzaamheid & Energiegids overzicht  

108

Delftse onderzoekers zetten volgende stap naar superbatterijen

Delftse onderzoekers ontwikkelen batterijen die sneller kunnen opladen, stabielere opslag bieden en van duurzame materialen worden gemaakt die goed beschikbaar zijn. Hiermee bieden ze een goedkoper alternatief voor lithium-ion batterijen die bestaan uit zeldzame materialen en een hoge CO2 -footprint hebben.


Nieuwbouwwoningen kunnen de biodiversiteit in een gebied aanjagen

Nieuwbouwwoningen kunnen de biodiversiteit in een gebied aanjagen. Deze conclusie trekt Heijmans uit de eerste resultaten van een langer lopende monitoringstudie die ecologen van het bouwbedrijf hebben uitgevoerd in de nieuwe woonwijk Parijsch in Culemborg. Voor het eerst is op deze schaal de functionaliteit van natuurinclusieve maatregelen onderzocht in een Heijmans nieuwbouwwijk. 


Agenda Natuurinclusief 2.0 is vliegwiel voor complex thema

Gemeenten herkennen de benodigde transities in de agenda die de koers uitzet naar een natuurinclusieve samenleving. De Agenda Natuurinclusief 2.0 kan hierbij dienen als vliegwiel en heeft een belangrijke aanjaagfunctie om deze transities verder vorm te geven met alle betrokken partijen. De Agenda Natuurinclusief 2.0 is opgesteld door Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), als vertegenwoordiger van het Collectief Natuurinclusief. NiNo is een collectief van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden en inwoners.


Groennorm voor bescherming tegen hitte

Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm nuttig. Natuur & Milieu heeft een rapport overhandigd aan demissionair ministers De Jonge en Van der Wal waarin een mogelijke groennorm wordt verkend.


IJskoud wint NVKL Koeltrofee 2024

De NVKL Koeltrofee 2024 is uitgereikt aan IJskoud. Het koeltechnische bedrijf ontving vanmiddag de wisseltrofee uit handen van voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis onder toeziend oog van een deskundige jury en bezoekers op de VSK-beurs in Utrecht.


Evaluatie over veiligstellen Nelson Mandelabrug

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, stelt een aantal verbetermaatregelen voor naar aanleiding van een onafhankelijk adviesrapport over de sluiting en het veiligstellen van de Nelson Mandelabrug in december 2022 - januari 2023. De informatievoorziening verbeteren en extra investeren in onderhoudsmanagement moeten risico's bij bijvoorbeeld gemeentelijke kunstwerken, infrastructuur en vastgoed eerder in beeld brengen.


Netcapaciteit beter benut via flexibel groepscontract voor bedrijven Amsterdamse havengebied

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) en Liander hebben in samenwerking met Port of Amsterdam een oplossing ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt om als groep bedrijven gezamenlijk flexibel met de ruimte op het elektriciteitsnet om te gaan. Dankzij het flexibele groepscontract in combinatie met de samenwerking in het Amsterdamse havengebied ontstaan meer mogelijkheden voor bedrijven in de haven omdat het bestaande elektriciteitsnet beter kan worden benut.


Waterstofaggregaat maakt boorproject nabij Natura 2000-gebied mogelijk

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, en aannemer A.Hak hebben in Bergen op Zoom een primeur met een boor op waterstof voor aanleg van een hoogspanningskabel.


Duurzaamheid & Energiegids editie 1 van 2024

Magazine Lees nu gratis en online editie 1 van 2024, klik hier.

Energieverspilling door vol Duits stroomnet, zegt netbeheerder

Het opwekken van windenergie in de Duitse Noordzee wordt beperkt door de schaarse ruimte op het stroomnet in Duitsland. Dat heeft operationeel topman Tim Meyerjürgens van netbeheerder TenneT gezegd in een interview met persbureau dpa.


Rijk wil uitkoopregeling stikstof verlengen tot eind 2024

De minister voor Natuur en Stikstof wil de lopende vrijwillige beëindigingsregeling (Lbv-plus) van de aanpak piekbelasting verlengen tot eind dit jaar.  De VNG is hier voorstander van omdat ook gemeenten hiermee meer tijd krijgen.


Nieuwe fabriek VBI voor prefab vloersystemen

Consolis VBI investeert in een state-of-the-art fabriek in Koudekerk aan den Rijn. Hiermee speelt het bedrijf in op de toenemende behoefte aan milieuvriendelijke prefab vloersystemen en streeft het naar duurzame groei op lange termijn.


Actieagenda netcongestie lokale stroomnetten gepresenteerd

Nederlandse huishoudens, bedrijven en organisaties verduurzamen in recordtempo en fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame elektriciteit. Dat is goed nieuws voor de energietransitie en de betaalbaarheid van energie, en maakt Nederland bovendien minder afhankelijk van het buitenland. Tegelijkertijd legt deze ontwikkeling een grote druk op ons elektriciteitsnet. De Rijksoverheid, netbeheerders en andere betrokken partijen kondigden eerder al extra maatregelen aan om problemen met het volle elektriciteitsnet te voorkomen en beperken. Met de vandaag gepresenteerde actieagenda nemen de betrokken partijen ook maatregelen om drukte op het laagspanningsnet tegen te gaan, waar onder andere huishoudens en kleine bedrijven op aangesloten zijn.


Van Gelder neemt Van Voskuilen over

Van Gelder Groep heeft het voornemen om branchegenoot Van Voskuilen Groep over te nemen. Deze week hebben de bedrijven daarover een overeenkomst getekend. Door de voorgenomen overname ontstaan er voor de toekomst van de organisaties belangrijke schaal- en synergievoordelen. De overname moet nog goedgekeurd worden door de Autoriteit Consument en Markt. De ruim 370 medewerkers van Van Voskuilen Groep zijn inmiddels geïnformeerd.


Einde generieke verrekenfactor warmtepompen

De verrekenfactor voor de milieuprestatie van warmtepompen is per 31 december 2023 gestopt. De afgelopen maanden zijn de milieuverklaringen voor warmtepompen geactualiseerd waardoor de verrekenfactor voor het merendeel van de situaties niet meer nodig is.


ISDE: Wat is er gewijzigd vanaf 1 januari 2024?

ISDE is toegankelijker voor monumenten. Voor deze groep worden de minimale isolatiewaarden versoepeld en de subsidiebedragen aangepast. Ook hoeven monumenteigenaren niet minimaal 8 m2, maar 3 m2 glasisolatie aan te brengen, om in aanmerking te komen voor subsidie. Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.


VSK Duurzaamheidsroute

VSK is dé beurs waar je in één bezoek op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in de wereld van installatie. Op verschillende podia en locaties vind je een afwisselend en branchegericht programma. Prachtige gelegenheid om jouw kennis bij te spijkeren en slimmer naar huis te gaan.


Eerste Europese siliciumfabriek op basis van hernieuwbare energie

Een consortium onder leiding van RESi B.V. wil in 2025 de eerste duurzame fabriek bouwen die de grondstof levert voor zonnepanelen, halfgeleiders en batterijen. Het gaat om zeer zuiver silicium en afgeleiden daarvan.


Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open

Huiseigenaren en bedrijven kunnen komend jaar opnieuw subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning of (kantoor)gebouw. Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) weer beschikbaar gesteld, onder meer voor isolerende maatregelen of een (hybride) warmtepomp. Het budget is met 40 miljoen euro verhoogd tot 600 miljoen euro. Daarnaast is de ISDE op een aantal punten gewijzigd zodat de regeling toegankelijker wordt voor de isolatie van monumentale woningen en het gebruik van biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen.


AM gaat Oude Rechtbank Amersfoort herontwikkelen tot innovatieve kantoorlocatie

Gebiedsontwikkelaar AM gaat de voormalige rechtbank in Amersfoort herontwikkelen tot een innovatieve werk- en ontmoetingsplek voor de stad. Na een intensieve tenderprocedure heeft de gemeente Amersfoort gekozen voor het transformatieplan van AM, dat zich onderscheidt door aandacht voor verbinding met het Stationsplein, het opvallende ontwerp en een sterke focus op duurzaamheid, waarbij een groot deel van het bestaande gebouw wordt hergebruikt.


Van 9 naar 15 procent hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie in Nederland steeg van 9 in 2019 naar 15 in 2022. De doelstelling van Nederland is dat 27 procent van het energieverbruik in 2030 uit hernieuwbare bronnen komt, zoals biomassa, zon en wind. De doelstelling hangt samen met de Europese Green Deal, die precies vier jaar geleden door de Europese Commissie werd gepresenteerd. Dit meldt het CBS.


Inventum Technologies opent in Houten tweede fabriek inclusief opleidings- en trainingsfaciliteit

Boiler- en warmtepompfabrikant Inventum Technologies opende op 7 december in Houten een nieuwe productiefaciliteit voor ventilatiewarmtepompen. Deze fabriek is goed voor een extra capaciteit van 80.000 warmtepompen per jaar. Bovendien biedt het nieuwe pand trainingsfaciliteiten om installateurs op te leiden.


6,5 miljoen euro voor verbeteren ventilatie op Bossche scholen

Het college maakt vier miljoen euro vrij voor het verbeteren van de ventilatie op de Brede Bossche Scholen (BBS) en tweeënhalf miljoen voor andere scholen. De gemeente investeert in BBS Hambaken, BBS Haren, Donk en Reit, BBS aan de Aa en BBS de Graaf. Het aanpakken van de ventilatie wordt waar mogelijk gecombineerd met regulier onderhoud aan de gebouwen. Denk aan het vervangen van de vloerbedekking of schilderwerk.


Alklima introduceert koelen en verwarmen via onzichtbare wand-inbouwunit

Kun je een binnenunit zo wegwerken dat hij echt onzichtbaar is? Met de introductie van de nieuwe Mitsubishi Electric SFZ-M biedt Alklima een wand-inbouwunit die de installateur, op een tweetal roosters na, volledig onzichtbaar kan wegwerken. Vooral de flexibele toepassingsmogelijkheden zijn opvallend; dat komt mede doordat men de luchtaanzuigsectie kan verplaatsen. Daardoor is de inbouwunit zowel via een voorzetwand, een omkasting of in een kast in de ruimte te plaatsen.


Het Nieuwe Normaal

Met Het Nieuwe Normaal (HNN) maken we werk van één taal voor circulair bouwen. Essentieel voor opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen als we weten wat we willen uitvragen, hoe we dat doen en wat we dan opleveren.


Een slecht binnenklimaat? Zo voorkom je gezondheidsklachten!

Uit onderzoek van Gezond Binnen blijkt dat één op de vijf respondenten (22%) klachten ziet bij hun kinderen na een dag op de opvang of school. In veel woningen laat de binnenluchtkwaliteit ook te wensen over. Zelfs in nieuwbouwwoningen. Deze zijn vaak te goed geïsoleerd, waardoor vocht niet meer weg kan. Dat zorgt voor vochtplekken en schimmelvorming in de woning met gezondheidsklachten als gevolg. Hoe kan je dat voorkomen?


Revolutie Nederlandse woningmarkt

Ballast Nedam Development neemt als eerste bouw- en ontwikkelbedrijf van Nederland de stap om de CO₂-opslag in haar woningbouwprojecten aan te bieden op de markt, een historisch moment voor de bouw- en vastgoedsector. Dit doet het bedrijf met hulp van klimaatstichting Climate Cleanup Foundation. Het eerste project dat het bedrijf vandaag aankondigt is het ‘Natuurhuis’, een ‘klimaatpositief’ project: het slaat meer CO₂ op dan dat het hele bouwproces uitstoot.


BAM levert Energiehub050 op

BAM Integrale Projecten Noord heeft het gebouw voor Energiehub050 opgeleverd aan het Alfa-college Groningen. Energiehub050 is een unieke tijdelijke leeromgeving met vele circulaire en duurzame toepassingen. Het is mogelijk om het gebouw volledig te demonteren. Energiehub050 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Noord-Nederland om koploper te zijn in de energietransitie.


"Flexwoningen bouwen is pionieren"

Meestal zijn het woningcorporaties die sociale huurwoningen bouwen. De gemeente Oude IJsselstreek in Gelderland pakte het anders aan en organiseerde een aanbesteding voor marktpartijen. Projectleider bij de gemeente, Harm Leijssen, vertelt hoe. "De professionals van het Expertteam Woningbouw dachten goed met ons mee."


90 klimaatkwetsbare wijken in Nederland

Klimaatrisico’s zijn nu nog nauwelijks ingeprijsd, waardoor woningen met hogere klimaatrisico’s zelden een prijskorting hebben bij woningaankopen. Hierdoor drukken de lasten van potentiële klimaatschade in de toekomst onevenredig zwaar op kopers, terwijl bij huizenbezitters onderwaarde dreigt, wat kan leiden tot een restschuld. Dat concludeert ABN AMRO in de studie ‘Stapeling klimaatrisico’s en financiële draagkracht op de woningmarkt’. 

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie