Duurzaamheid & Energiegids overzicht  

59

Van Wijnen anticipeert op woningmarkt met betaalbaar alternatief

We willen allemaal een huis waarin we ons thuis voelen, waarbij genoeg financiële ruimte overblijft om leuke dingen te doen en waar wij – en de generaties na ons – nog jarenlang plezier van hebben. Kortom: een fijn leven voor vandaag, morgen en overmorgen. In de huidige woningmarkt is zo’n plek niet voor iedereen beschikbaar. Daarom past Fijn Wonen een andere werkwijze toe dan je tot nu toe van de bouw gewend was.


Verbouwen? Dan is dit de ideale warmtepomp!

Het is sinds 1 februari 2022 verplicht om bij een grondige verbouwing (als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert) meteen duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Denk daarbij aan het installeren van een warmtepomp, het plaatsen van zonnepanelen en het beter isoleren van een woning. De nieuwe Panasonic Aquarea L-serie warmtepompen met het natuurlijke koudemiddel R290 is juist voor dit soort renovatieprojecten de ideale warmtepomp doordat deze zonder ingrijpende aanpassingen vrijwel overal te plaatsen en eenvoudig te installeren is.


RENDO blaast nieuw leven in oude gaspijpleidingen voor de opschaling van groen gas

Recent heeft RENDO een akkoord bereikt over de overname van oude NAM-gaspijpleidingen. Dit om in de toekomstige groei van groen gas in de regio Meppel-Hoogeveen te voorzien. Door deze leiding te hergebruiken, komt er extra capaciteit vrij voor lokale boeren en coöperaties om groen gas in te voeden op het regionale net.


Brug van plantenafval en plastic

Er ligt een nieuwe, kleine brug in het Kralingse Bos in Rotterdam. De brug is bijzonder, want er is plantenafval in verwerkt en gerecyclede plastic flesjes. Deze vormen in combinatie met glasvezel een zeer sterk materiaal.


De urgentie van openbare ruimte

Openbare ruimte is urgenter dan ooit. Duurzaamheid, biodiversiteit, natuurinclusiviteit, gezondheid, enzovoort. De lijst is onuitputtelijk. De toekomst van onze gedeelde leefomgeving is elke dag in het nieuws. Voor iedereen die beroepsmatig verbonden is met ontwerp, inrichting, onderhoud en/of beheer van openbare ruimte, is op 27 en 28 september 2023 de 19e editie van Vakbeurs Openbare Ruimte. Op de beursvloer komen alle denkbare producten en diensten voor openbare en semi-openbare ruimte aan bod.


Circulariteit is het uitgangspunt voor de ontmanteling

Het Martinus G. de Bruingebouw is sinds 1965 onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde op het huidige Utrecht Science Park. Het gebouw moet in 2025/2026 worden ontmanteld. De faculteit krijgt namelijk een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw op de plek van het Martinus G. de Bruingebouw (MGB). Maar wat kunnen we nog met het huidige gebouw? Om daar achter te komen wordt het gebouw aangeboden op de Gebouwenmarktplaats.


Installateurs verwachten dit jaar een recordaantal warmtepompen te plaatsen

De wachttijden zijn flink teruggelopen en de komende jaren zal de vraag naar warmtepompen onverminderd groot blijven, zo verwacht Slimster.nl. Uit onderzoek van de vergelijkingssite blijkt namelijk dat over vijf jaar liefst 28 procent van de huishoudens over een warmtepomp beschikt. Minstens zo opvallend is daarentegen dat bijna de helft van de 2.000 ondervraagden niet verwacht ooit een warmtepomp aan te schaffen.


Tussentijdse uitbreiding lijst energie-investeringen met belastingvoordeel voor bedrijven

De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.


Gasverbruik 10 procent lager in eerste halfjaar 2023

In het eerste halfjaar van 2023 is er 15,7 miljard kubieke meter aardgas gebruikt. Dat is 10 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2022. Met name de industrie, elektriciteitscentrales en huishoudens verbruikten minder aardgas. De invoer van vloeibaar aardgas (LNG) was bijna 50 procent hoger, maar er werd minder gasvormig aardgas ingevoerd. De gasopslagen waren eind juni 2023 voor 78 procent gevuld. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het gasverbruik.


TVVL kondigt het gloednieuwe Nationaal Congres Gebouwtechniek en Mens aan

TVVL, vereniging voor installatietechniek en gebouwgebonden installaties, is verheugd de lancering aan te kondigen van het gloednieuwe TVVL Nationaal Congres Gebouwtechniek en Mens. Het congres vindt plaats op dinsdagmiddag 19 september 2023 en belicht dit jaar het thema "Robuustheid van gebouwen".


Kom met een CO2-eis voor de bouw

Het kabinet heeft in de Klimaatwet uitgesproken om haar CO2-uitstoot in 2030 met 60 procent te willen verminderen. Om deze reductiedoelen te halen is het noodzakelijk om meer te sturen op verduurzaming in de bouw. Daarom pleiten Gideon en Dutch Green Building Council (DGBC) in een brief aan demissionair minister De Jonge voor meer duidelijkheid en actie: “Kom met een CO2-eis voor de bouw!”


Brunel Solar Team onthult baanbrekende zonneauto

Ondanks eerdere overwinningen heeft het Solar Team uit Delft de afgelopen jaren met verschillende tegenslagen te maken gehad. “Tijdens onze laatste race in Australië, die plaatsvond in 2019, vloog Nuna X vlak voor de finish in brand", vertelt Lennart Hessels, teamcaptain van het huidige Brunel Solar Team. “Het team was bijna gefinisht, toen onze Belgische concurrent er met de winst vandoor ging. Alles waarop het team zich een heel jaar had gefocust ging letterlijk in vlammen op.”


Handreikingen voor prestatieafspraken woningcorporaties

Aedes, de Woonbond, de VNG en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben in juni 2022 prestatieafspraken gemaakt voor de volkshuisvesting. Er zijn inmiddels 2 handreikingen beschikbaar die gemeenten helpen bij het behalen van deze afspraken.


Warmtepompen: gebouwen in Europa stoten minder CO2 uit dan ooit tevoren

Met Frankrijk aan kop, stoten gebouwen in Europa minder broeikasgassen uit dan ooit tevoren. Dit is te danken aan een recordgroei in de verkoop van warmtepompen in 2022. Dat blijkt uit het nieuwe marktrapport 2023 van de European Heat Pump Association.


Brede Maatschappelijke Coalitie: door met klimaataanpak

De val van het kabinet Rutte IV betekent dat de politieke en ambtelijke voortgang op veel onderwerpen lange tijd stil dreigt te vallen. Het betekent ook onrust in Den Haag omdat de verkiezingscampagne begonnen is. Met alle uitdagingen kan Nederland zich dat niet veroorloven. Samen met de decentrale overheden roepen wij u op om er alles aan te doen om te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. Het parlement moet besluiten kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.


Nieuwe standaard aanpak rapportage klimaatrisico’s bestaand vastgoed

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het Framework for Climate Adaptive Buildings deel 2, de gebouwscore, gelanceerd. Dit document is het tweede deel van een drieluik dat beschrijft hoe fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk kunnen worden gemaakt.


Sector Cement uit Betonhuis

Het Cement&BetonCentrum is per 1 juli 2023 uit het Betonhuis gestapt. Dit uit onvrede over uiteenlopende standpunten over de duurzaamheidsagenda van Nederland wat betreft de brede toepassingen van cement en beton.


Kabinet presenteert strategie voor energiesysteem van de toekomst

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat heeft grote gevolgen voor het toekomstige energiesysteem. Het verandert hoe we energie opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken. En biedt economische kansen en ruimte voor nieuwe verdienmodellen. Om in 2050 een duurzaam energiesysteem te hebben, moeten we daar nu al op gaan aansturen en ons voorbereiden. De keuzes die we de komende jaren maken zijn bepalend voor 2040 en daarna. Klimaat- en energieminister Jetten heeft vandaag namens het kabinet met het Nationaal Plan Energiesysteem en Programma Energiehoofdstructuur de strategie, richtinggevende keuzes en plan voor de benodigde ruimte voor het energiesysteem van 2050 gepresenteerd.


Voorlopig ontwerp nieuwe Centrale Bibliotheek goedgekeurd

De vernieuwing en verbouwing van de Centrale Bibliotheek van Rotterdam is een enorme stap verder. Op 22 juni keurde de gemeenteraad de voorlopige ontwerpen en het krediet voor de nieuwe bibliotheek en de tijdelijke huisvesting goed. Dat betekent dat de verbouwing officieel doorgaat. Beide ontwerpen worden nu definitief gemaakt. In het najaar van 2025 begint de verbouwing en verhuist de bibliotheek voor drie jaar naar de Librijesteeg. Eind 2028 gaat de vernieuwde Centrale Bibliotheek weer open.


NMD-symposium 2023: bouwkwantiteit met milieukwaliteit

De bouw staat voor een aantal grote opgaven: 900.000 nieuwe woningen, de verduurzaming van het bestaande vastgoed en de grootschalige vernieuwing van de infrastructuur.


Nieuwe tools om energieprestaties van gebouwen te controleren

De website www.klimaatinstallatiecheck.nl is uitgebreid met twee handige nieuwe tools om energie- en comfortprestaties van gebouwen te controleren. De BENGcheck (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) en de energielabelcheck zullen de bestaande binnenklimaatcheck aanvullen. Dankzij de uitbreiding kan razendsnel de energieprestatie van een kantoorgebouw worden voorspeld. Hierdoor krijgen niet alleen ontwerpers van klimaatinstallaties, maar ook gebouweigenaren meer inzicht in de energieprestaties van kantoorgebouwen. De tools zijn ontwikkeld door de TVVL Expertgroep Klimaattechniek in samenwerking met Renor.


Nieuwe wandunits van Mitsubishi Electric

In de RAC-serie introduceert Mitsubishi Electric de nieuwe MSZ-AY wandunits. Dit model vervangt het succesvolle MSZ-AP-model. “Met deze nieuwe AY-units kunnen we zowel split- als multi-splitsystemen uitrusten met deze fraai vormgegeven wandunit; units die nog betere verwarmings- en koelprestaties leveren”, zegt Stephan van der Tholen, productspecialist bij Alklima/Mitsubishi Electric. “Kenmerkend voor dit binnendeel is een strak ontwerp en de luxe, mat witte afwerking.”


40 miljoen voor versnelling natuurinclusief isoleren

Het kabinet stelt dit jaar vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) 40 miljoen euro beschikbaar voor de versnelling van natuurinclusief isoleren. Deze middelen zijn bedoeld om ecologisch onderzoek te doen naar de aanwezigheid van diersoorten in bijvoorbeeld spouwmuren en indien nodig voor maatregelen om de diersoorten te beschermen. Zo kunnen isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder beschermde diersoorten in gevaar te brengen.


Aandeel hernieuwbare energie naar 15 procent

In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 13 procent. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie is het laatste jaar gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is iets gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Nederland heeft in EU-verband afgesproken om in 2030 minstens 27 procent van het totale energieverbruik op te wekken met hernieuwbare energie.


Kom ontspannen de warme zomermaanden door

Het kwik heeft in grote delen van Nederland alweer een paar keer de 30 graden aangeraakt en hitteplannen zijn in werking getreden. Ook al komen de temperaturen overeen met onze favoriete vakantiebestemmingen aan de Spaanse kust, we ervaren de hitte thuis toch anders. Dat komt omdat de dagelijkse beslommeringen zoals in de file staan naar het werk of de kinderen op tijd ophalen gewoon doorgaan. Hoe kom je deze warme zomermaanden dan toch zo ontspannen mogelijk door?


EnergieKompas nu ook digitaal te berekenen via WEii-tool

Met het EnergieKompas, ontwikkeld door TVVL en DGBC (Stichting Dutch Green Building Council), wordt het energielabel en de WEii-score (Werkelijk Energie intensiteit indicator) gecombineerd om zo de meest effectieve route naar Parijs te bepalen. Vanaf nu kan de positie van een gebouw in het EnergieKompas ook via de WEii-rekentool worden bepaald.


Europese Commissie wil meer Europese mijnbouw voor energietransitie

De Europese Commissie heeft onlangs een plan gepresenteerd om de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen voor onder meer windmolens, batterijen en zonnepanelen veilig te stellen. Wat zijn de belangrijkste voorstellen in deze Critical Raw Materials Act (CRM Act)? En wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven? In dit artikel geven we antwoord op een aantal veel gestelde vragen.


Energiefixers en lokale aanpak isolatie tegen energiearmoede

Het kabinet stelt versneld € 200 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Daarnaast komt € 100 miljoen eerder beschikbaar uit het Nationaal Isolatieprogramma voor de lokale isolatie-aanpak van gemeenten. Het aantal koopwoningen dat op korte termijn in aanmerking komt voor structurele isolatiemaatregelen stijgt daarmee van 142.000 naar ruim 200.000.


Duurzame innovaties leveren 100 euro per student op

Studenten op het Amsterdam Science Park besparen sinds hun studentenhuizen van het gas af zijn 100 euro per persoon per jaar, dankzij de succesvolle verduurzamingsslag. Innovatieve technieken, zoals een Warmte Koude Opslag (WKO) en warmtepompen, dragen bij aan een duurzamere levensstijl en lagere woonlasten voor de studenten.


Installatiemonitor: Onderzoek prestaties warmtepompen krijgt vervolg

Het eerste onderzoek van Installatiemonitor is begin 2022 gepubliceerd. Dit onderzoek gaf een eerste inzicht in de praktijkprestaties van warmtepompen. Nu komt er een vervolgonderzoek van Installatiemonitor, dat loopt tot 30 juni 2023. Dit onderzoek moet ook inzicht geven in welke factoren een rol spelen bij de prestaties van warmtepompen en in welk type woningen warmtepompen worden toegepast. Aanvullend daarop willen de initiatiefnemers inzicht krijgen in de impact van warmtepompen op het elektriciteitsnet.

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie